Fra verdensmål til hverdagsmål

Fra verdensmål til hverdagsmål

Klimaændringer er en af verdens største udfordringer, og hos speditionsfirmaet ALPI vil man være en del af løsningen – ikke problemet. Ambitionerne er markante

- Vi har arbejdet intenst, været igennem hele virksomheden – set på muligheder og udfordringer - og har nu vores bæredygtighedsstrategi på plads, fortæller Morten Høgsberg Nielsen, ALPI, som er ansvarlig for ALPIs bæredygtigheds indsats og grønne omstilling.

ALPI har valgt overordnet at fokusere på tre ben: mindske klimaaftryk, udvikle grønne løsninger og opprioritere den sociale bæredygtighed. Planer for hvordan virksomheden konverterer verdensmål til hverdagsmål frem mod hhv 2025 og 2030, er udarbejdet.

CO2 reduktion og grønne løsninger frem mod 2030

Morten Nielsen oplyser, - ambitionen er at reducere CO2-udledningen med 40 % på tværs af værdikæden inden 2030 - i forhold til ALPIs CO2-aftryk i 2020. Det er ambitiøst, men vi vil det her.

ALPI har opdelt arbejdet med at nedbringe CO2-udledningerne i tre faser. I fase 1 reducerer og optimerer ALPI gennem energieffektiviseringer og optimeringer.

I fase 2 arbejder de med innovative og grønne løsninger, heriblandt nye teknologier og drivmidler, og i fase 3 kompenseres med udvalgte, anerkendte og certificerede kompensationsprojekter for de CO2-udledninger, som virksomheden på det givne tidspunkt ikke har kunnet nedbringe yderligere.

Ligeledes er 2030-ambitionen, at 80% af ALPIs transporter udgøres af CO2-neutrale løsninger. Det kan kun lade sige gøre, hvis både den teknologiske udvikling og den politiske opbakning tillader det.

- Vi har allerede trafik imellem Danmark og Tyskland baseret på LNG gas, ligesom vi tester andre nye brændstoffer, bl.a. biogas. Og så forventer vi os meget af drivmidlerne brint og EL. De første brintlastbiler kommer til Danmark i 2024, fortæller Morten Høgsberg Nielsen.

CO2 kalkulator

For at sikre valide og transparente data har ALPI i Danmark udviklet en CO2 kalkulator i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

– Vi kender ikke forudsætningerne for de CO2 kalkulatorer, som er tilgængelige – og har derfor valgt at bruge ressourcer og midler på at udvikle vores egen. Så i løbet af 2022 kan vi oplyse CO2-aftrykket på fakturaerne på alle forsendelser.

- Det er vigtigt og nødvendigt for en del af vores kunder. De har brug for vores oplysninger for selv at kunne udarbejde deres grønne regnskab. Det er allerede lovpligtigt for nogle virksomheder, men rigtig mange andre får samme krav i 2023.

-Så vi glæder os over at have været i gang med fokus på den grønne omstilling siden 2020, siger Morten Høgsberg Nielsen, ALPI.

-hawin

 

Læs mere om transport & distribution

16/11 2021

Flådestyring

Fødevaretransport

Messer

National distribution

National Transport

Pakkedistribution

Ruteoptimering

Tempereret lager logistik

Transportstyring

Truckterminaler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.