- Godstransporten skal være grønnere

- Godstransporten skal være grønnere

Blue Water Shipping og iværksættervirksomheden SpaceInvader har dannet et klimapartnerskab og sætter dermed handling bag deres respektiver klimaambitioner. Med en række 'Go Blue' initiativer vil Blue Water forbedre både sine egne og kundernes miljø- og klimaaftryk og økonomiske bundlinje

Selv om både logoet og strategifarven er blå, er målet at blive grønnere og samtidig forbedre bundlinjen. Blue Water arbejder derfor intenst med at finde nye bæredygtige tiltag, både internt og til deres kunder. En af satsningerne er klimapartnerskabet med SpaceInvader, som har udviklet et transportsystem, der gør det muligt at fragte mere pallegods i hver lastbil ved hjælp af dobbeltstabling. Altså at pakke og stable pallegods både højere og mere optimalt og dermed komme den tomme luft til livs, som mange lastbiler kører rundt med, fordi det er udfordrende at stable højt og stabilt.

Mikkel Østergaard Kruse, Director Road Operations, og partnerskabsansvarlig hos Blue Water fortæller:

- Når vi kombinerer SpaceInvaders transportløsning med vores services, skaber vi meget konkrete gevinster for både miljøet, klimaet og transportøkonomien. Alle bundlinjer vinder. Det er det fantastiske ved partnerskabet. Hver eneste ekstra palle vi får med i forhold til status quo, er en gevinst. Vi kigger både på optimering af hub-til-hub transporter og på direkte kundeleveringer. Og vi har store forventninger til de perspektiver, der allerede nu tegner sig i samarbejdet.

At omstille sig til øget bæredygtighed kræver ændret adfærd og tilvænning - ikke kun internt i Blue Water, men også hos kunderne, der skal have lyst og mod til at medvirke til at udvikle nye metoder og processer. Det kan være krævende at få igangsat nye tiltag i de daglige rutiner, men belønningen kommer i form af både reduceret klimapåvirkning og øget effektivitet.

Hos klimapartneren SpaceInvader ser de frem til at få det nye initiativ implementeret.

- For os er det en kæmpe cadeau og et vigtigt gennembrud, at en stor international operatør som Blue Water ser de muligheder og gevinster, der ligger i kapacitetsoptimering af godshåndtering. Vi har i flere år arbejdet hårdt på at få branchen til at tænke mere innovativt og til at turde prøve nye løsninger af. Det er nu lykkedes med Blue Water, fordi de er omstillingsparate, tør satse på ny innovation og er parate til at tilpasse deres drift, fortæller CEO i SpaceInvader, Steen Frederiksen.

Vi må vise mod og ændre adfærd
Det nye klimapartnerskab blev skudt officielt i gang, da transportmininister, Benny Engelbrecht, forleden lagde vejen forbi Blue Waters godsterminal i Taulov.

Her fik ministeren mulighed for at høre mere om partnerskabets visioner og mål og samtidigt få et konkret indblik i, hvordan kapacitetsoptimering med stor klimaeffekt fungerer i praksis. Sammen med repræsentanter fra transportbranchen deltog også Flemming Busch, Group CFO i Blue Water Shipping, i ministerens besøg, og også han ser spændende perspektiver - ikke mindst muligheden for at tilbyde grønne løsninger til selskabets kunder.

- Samarbejdet vi har præsenteret, er både spændende og nødvendigt for at drive innovation og forandring. Som branche må vi tænke ud af boksen, vise mod og ændre adfærd, så vi i fælleskab kan reducere klimaaftrykket uden det bliver konkurrenceforvridende. Kapacitetsoptimering bliver et ud af flere indsatsområder for os, og derfor er det vigtigt at vise transportministeren, hvordan vi bliver grønnere i praksis og hvad branchepotentialet er - ligesom kapacitetsoptimering bør være et politisk fokusområde i Danmarks klimaindsats.

Om partnerskabet
Blue Water Shipping og SpaceInvader har gennem de seneste måneder arbejdet på at etablere et samarbejde og partnerskab, som igangsætter en række konkrete initiativer i Blue Waters forsyningskæde, som en del af firmaets klimainitiativ 'Go Blue'. Formålet med partnerskabet er at sætte SpaceInvader løsningen i drift både i Blue Waters interne forsyningskæde og hos udvalgte kunder. Kapacitetsoptimeringen påvirker både klima- og miljøbundlinjen særdeles positivt, ligesom den er en god økonomisk case. Når mere gods kan fragtes optimeret med samme lastbil, er det både plads, penge og CO2 at spare. Hver en lastbiltur der kan spares væk - mærkes positivt på alle bundlinjer.

Om Blue Water Shipping
Blue Water Shipping er en af Danmarks største transport- og logistikkoncerner. Firmaet tilbyder alle former for logistikydelser inden for moderne Supply Chain Management - og med særligt fokus på at levere komplette og skræddersyede løsninger, der kan imødekomme de enkelte kunders behov. Blue Water har 1.800 ansatte på flere end 60 kontorer på verdensplan. Hovedsædet er placeret i Esbjerg, hvor firmaet blev grundlagt i 1972.

Om SpaceInvader
SpaceInvader er en danske virksomhed (2015), som har udviklet et unikt og patenteret transportsystem. Løsningen gør det muligt at dobbeltstable pallegods under transport, så højden i fragtrummet udnyttes optimalt, og lastbilerne kan fragte mere gods. SpaceInvaders modulære pallestativer passer til en standard EUR-palle og skaber dermed værdi i hele logistikkæden. Det er SpaceInvaders mission at gøre transport- og logistikbranchen mere bæredygtig til gavn for kunder, transportører, samfundet og klimaet.

-lipe

Læs mere om transport & distribution

10/3 2020
 • DENIOS

  DENIOS

  Miljøbeskyttelse & Sikkerhed Lagring af farlige medier - Arbejdssikkerhed
 • Combilift

  Combilift

  Customised material handling solutions
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.