Hærvejsmotorvej ikke øverst på regeringens ønskeliste

Hærvejsmotorvej ikke øverst på regeringens ønskeliste

Transportminister Benny Engelbrecht afviser, at samfundsøkonomien bag en midtjysk parallel motorvej er så positiv, som mange mener

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Et svar fra transportminister Benny Engelbrecht til Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen viser, at det er stærkt usikkert, om en Hærvejsmotorvej kommer med i den kommende infrastrukturinvesteringsplan.

Kristian Pihl Lorentzen havde spurgt ministeren, om han er enig med Dansk Metal, Dansk Industri, Grundfos, Danfoss, Arla, Danish Crown og en lang række borgmestre på tværs af partier, der i en omfattende annoncekampagne argumenterer for vigtigheden af hurtig anlæggelse af en jysk parallelmotorvej fra Haderslev i syd til Sønderup i nord via Billund og Viborg.

Mange berørt af usikkerhed
Transportministeren erkender, at en ny midtjysk motorvej rummer potentialet for at skabe en helt ny korridor og dermed nye muligheder for mobilitet:

- Men det er også klart, at et projekt i den størrelse vil være et meget indgribende element for både mennesker og natur. Der er tale om et meget stort og omfattende projekt. Mange borgere er berørte af, at der i øjeblikket er usikkerhed om, hvordan en mulig linjeføring skal gå – især i lyset af de mange mulige linjeføringer. Ser man på projektet ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, viser resultaterne, at projektet ikke er så fantastisk, som først antaget, og projektet står ikke øverst på min ønskeliste, oplyser Benny Engelbrecht.
Han mener, at andre infrastrukturprojekter bedre understøtter en ’balanceret udvikling af vores transportsystem’:

- Så vi fremmer både mobiliteten og en grønnere transport. Men projektet og spørgsmålet om linjeføring vil kunne indgå i de kommende forhandlinger om en grøn mobilitetsplan, oplyser ministeren.

Økonomi for ny jernbane over Vejle Fjord
I et andet svar til Kristian Pihl Lorentzen, der vil kende anlægsprisen inklusive reserver samt den samfundsøkonomiske forrentning af en ny ni kilometer lang højhastighedsbane, som forløber henover Vejle Fjord, oplyser transportministeren, at der i VVM-redegørelsen for ’En ny bane på tværs af Vejle Fjord’ fra 2016 undersøges fire løsninger, heraf tre broforbindelser og en tunnelløsning:

- Anlægsomkostningen er 5,2 milliarder kroner for broløsningerne, mens tunnelløsningen har en anlægsomkostning på 5,5 milliarder kroner. Den samfundsøkonomiske forrentning er opgjort i et interval med en øvre og en nedre værdi. Den øvre værdi angiver det samfundsøkonomiske afkast, hvor en ny bane over Vejle Fjord betragtes som en del af den samlede ’Timemodel’ med de øvrige baneanlæg. Den nedre værdi angiver den rene rejsetidsbesparelse af en ny bane på tværs af Vejle Fjord. For broforbindelserne ligger den interne rente imellem 3,4 procent og 4,1 procent, mens tunnelløsningen har en intern rente mellem 3,1 procent og 3,9 procent, oplyser Benny Engelbrecht.

Læs mere om transport & distribution

11/2 2021

Flådestyring

Fødevaretransport

Messer

National distribution

National Transport

Pakkedistribution

Ruteoptimering

Tempereret lager logistik

Transportstyring

Truckterminaler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.