Infrastrukturaftale med hold kæft bolsje til Frederikssund

Infrastrukturaftale med hold kæft bolsje til Frederikssund

Når man læser infrastrukturaftalen, er det med at holde tungen lige i munden. For det er en sandhed med modifikationer, at alle partier er med i aftalen

Af Dan Bjerring
Christiansborg

En række partier har taget forbehold for dele af aftalerne, og eksempelvis har den yderste venstreføj undsagt hele aftalen om ’Fremtidens veje’.

Og så indeholder aftalen også en række overraskelser. Det gælder ikke mindst at det skal undersøges, om det vil være fornuftigt med henblik på fremtidige faste forbindelser at bevare den kommende tunnelelementfabrik, som etableres ved Rødbyhavn på Lolland i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen:-

- Det vil fastholde lokale arbejdspladser på Lolland samtidig med, at tunnelelementfabrikken kan bidrage til at billiggøre kommende projekter, da der ikke vil være behov for at etablere nye produktionsfaciliteter til projekterne, hedder det i aftalen.

Bedre muligheder for el-biler
Der er også fokus på den manglende ladeinfrastruktur langs statsvejnettet. Her er der enighed om, at ladeinfrastrukturen langs statsvejnettet spiller en afgørende rolle i at binde landet sammen for fremtidens grønne bilister.

Tilgængeligheden til ladeinfrastruktur til de længste rejser på mere end 300 kilometer ud og hjem er væsentlig for at kunne erstatte en konventionel bil. Derfor afsættes en halv milliard kroner i årene 2022 - 2030, som kan bruges til gennem udbud at sikre en geografisk dækning af ladestandere.

Det er Vejdirektoratets vurdering af, at der med den halve milliard kroner kan etableres omkring 50 ladeparker med cirka 630 lynladepladser.

Dermed vurderer Vejdirektoratet, at stort set alle lange ture på statsvejnettet kan gennemføres i elbil uden omvejskørsel, og at ventetiden på at komme til at lade ikke vil overstige 10 minutter i de travleste timer.

Støjen skal bekæmpes
Der er også stærk fokus på at bekæmpe trafikstøj, idet der er afsat en pulje på tre milliarder kroner i perioden 2022-2035.

Puljen skal primært gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene. Der skal indføres et såkaldt ’støjtillægsprincip, der betyder, at borgere, som påvirkes af de afledte effekter, også opnår støjbeskyttelse. Det nye princip skal være med til at sikre, at færre borgere generes af trafikstøj.

Desuden skal der gives mulighed for kommunal medfinansiering til støjskærmsprojekter, hvor kommuner selv ønsker at bidrage til projekterne.

Desuden skal brugen af støjsvage dæktyper fremmes gennem internationalt standardiseringsarbejde.

Novo får sin motorvej
Og så er der godt nyt for Novo i Kalundborg. Det er nemlig besluttet, at man allerede næste år begynder anlægget af Kalundborgmotorvejens 3. etape fra Regstrup til Kalundborg, der forventes at koste cirka 1.9 milliarder kroner.

Der er tale om en udbygning af den eksisterende cirka 20 kilometer lange strækning mellem Regstrup og Svebølle til motorvej samt anlæg af en ny cirka ti kilometer lang motorvej mellem Svebølle og Kalundborg. Med projektet vil der være motorvej på hele strækningen mellem Kalundborg og København.

Fra 2+1 til motorvej
Også en udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej indledes næste år til en pris af 880 millioner kroner.

Formålet er at afhjælpe trængslen på den nuværende motortrafikvej mellem Allerød og Hillerød, som hovedsagligt er udlagt som 2+1-vej. Projektet har en positiv samfundsøkonomisk forrentning på 16,1 procent, hvilket er noget af det højeste for de besluttede projekter.

Hold kæft bolsje til Frederikssund
Næsten lige så høj samfundsøkonomisk gevinst – 13,1 procent - ville der være ved forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen fra Tværvej til Frederikssund, men her må borgere og virksomheder i Frederikssund vente til 2026, før spaden sættes i jorden.

Prisen for det nævnte 21 kilometer lange vejstykke er cirka tre milliarder kroner, men til gengæld er der uddelt et ’hold kæft bolsje’ på 1,1 milliard kroner til at fjerne brugerbetalingen på den nye Kronprinsesse Marys Bro. Nok en fattig trøst for de kø-belastede frederikssundborgere, hvoraf mange pendler til København.

Sydsjællands gedesti
Der er garanteret også skuffelse i Næstved over endnu en gang at være kørt ud på et trafikmæssigt sidespor.

Infrastrukturplanen har nemlig først anlæg af de 15 kilometer motorvej mellem Næstved og Rønnede med i 2026, og dermed må Næstvedborgerne – og de mange sjællændere der skal til Næstved Sygehus - fortsætte med at bruge, hvad Næstvedborgerne selv kalder ’Gedestien til Rønnede’, mange år endnu.

Anlægget af motorvejen mellem Næstved og Rønnede koster cirka 1,5 milliarder kroner og har en samfundsøkonomisk forrentning på 5,1 procent.

Pengene tilbage i statskassen

Erfaringerne viser i øvrigt fra de senere år, at der ofte bliver store beløb til overs ved vejprojekter, fordi de har været krafttigt overbudgetterede.

Det ville være naturligt at forvente, at penge, der er tilbage efter gennemførte vejprojekter, kommer andre vejprojekter til gode, men så kan man godt tro om igen.

Direkte adspurgt på pressemødet oplyste finansminister Nicolai Wammen nemlig, at skulle der være penge til over fra de enkelte vejprojekter, kommer de ned i statskassen og kan bruges til alt miuligt andet end vejene..  


Læs om alle de besluttede projekter på nedenstående link

https://fm.dk/media/24850/projektoversigt.pdf

Læs mere om transport & distribution

1/7 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.