Infrastrukturplan med investeringer på over 160 mia. kroner

Infrastrukturplan med investeringer på over 160 mia. kroner

Regeringen har fremlagt sin plan 'Danmark Fremad' som bl.a. indeholder forslag om færdiggørelse af Hillerød- og Frederikssundmotorvejene, udvidelser af fynske og jyske motor- og motortrafikveje, bedre adgangsveje til danske havne og mere attraktiv, kollektiv transport

Af Lisbeth Petersen

Færre bilkøer, mindre trafikstøj, flere på cykel og i 'grønne biler'. Det er nogle af de syv pejlemærker, regeringen har sat for den storstilede infrastrukturplan, der torsdag blev præsenteret uden for Novo Nordisk's fabriksanlæg i Kalundborg.

I alt 160 mia. kroner vil regeringen frem til 2025 afsætte til en mere sammenhængende og effektiv intrastruktur, heraf 106 mia. kroner til nye projekter. Derudover er der afsat en foreløbig reservation på knap 13 mia. kroner til håndtering af infrastruktur ved Lynetteholmen i København.

Ventetid koster dyrt
Vejdirektoratet anslår, at alene den daglige forsinkelse på de danske veje løber op i et samfundsøkonomisk tab på 26 mia. kroner om året.

- Danmark skal være et land, hvor der er gode muligheder for at få hverdagen til at hænge sammen – uanset hvor man bor. Og hvor virksomheder nemt kan fragte varer på tværs af land og grænser. Men kø og ventetid er med til at gøre af-standene større, end de i virkeligheden er. Derfor lægger regeringen op til en historisk stor investering på 160 mia. kroner i infrastruktur, siger finansminister Nicolai Wammen om planen, og hans kollega, tranportminister Benny Engelbrecht supplerer:

- Vi er alle afhængige af, at vi kan komme på arbejde, på hospitalet, at der er varer på butikkernes hylder, og at virksomhederne kan få deres færdige produkter ud i verden.

Kortlægning af erhvervshavne
Transport ad søvejene fylder ikke meget i den nye plan. Men i et afsnit fremhæver regeringen dog de danske havne som knudepunkter for klimavenlig transport, og lover investeringer på statsvejnettet og muligheder for lokale trafikforbedringer for at sikre bedre forbindelser til de danske erhvervshavne.

- Samtidig vil regeringen gennemføre en kortlægning af de danske erhvervshavne, deres roller og betydning for forskellige sektorer. I forlængelse af anbefalingerne fra klimapartnerskabet for Det Blå Danmark vil regeringen også gennemføre en analyse af tilgængeligheden af elektricitet og nye brændstoffer i havne, som er en forudsætning for at muliggøre havnenes og skibsfartens omstilling fra fossile brændsler til grønne brændsler.

Regeringen har under arbejdet med planen lyttet til lokale ønsker og vurderinger fra kommuner, regioner, virksomheder og organisationer. På den baggrund lægger regeringen op til en bred politisk drøftelse med samtlige partier om udspillet, og har da også afsat en ikke øremærket pulje på 10 mia. kroner til at imødekomme nogle ønsker fra såvel støtte- som oppositionspartier.

Se hele strukturplanen ´Danmark Fremad´

 

 

Læs mere om transport & distribution

8/4 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Rådgivning

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.