Intelligente lyskryds afprøves i hovedstadsområdetFoto: Peter Liljenberg

Intelligente lyskryds afprøves i hovedstadsområdet

Region Hovedstaden, Gate 21 og DOLL Living Lab står bag lanceringen af Danmarks første living lab for intelligent trafiksignalering. Det skal hjælpe med at vende den negative udvikling af kuldioxidudslip og overbelastning på vejene

Ifølge det grønne partnerskab Gate 21 er stigningen i antallet af biler på vejene i hovedstadsregionen tre gange højere end befolkningstilvæksten inden for en infrastruktur, der allerede har nået sin maksimale kapacitet. Det vil resultere i mere overbelastning, øgede udslip, længere køer og ifølge prognoserne en fordobling af de relaterede tidstab frem til 2035. Det bidrager også til forringelse af livskvaliteten for individet, og for den regionale sammenhæng. For at vende tendensen kræves en mere intelligent brug af den eksisterende infrastruktur.

Danmarks første living lab for state-of-the-art intelligente trafiksignalanlæg giver ITS-leverandører mulighed for at fremvise nye og innovative løsninger, samtidig med at living lab‘et har fokus på at fremvise sammenhængende løsninger på tværs af leverandører, teknologier og protokoller.

Besparelse på et ton CO2 i døgnet
I et nyhedsbrev skriver Gate 21:

-Kombinationen af ny teknologi og dataindsamling til udvikling af fremtidens intelligente trafiksignalsystem vil gøre hverdagen transport og pendling lettere og grønnere. Et konkret eksempel er, at hvis vi kan spare alle trafikanter for et stop om dagen på en strækning, hvor der kører 20.000 biler i døgnet, kan vi reducere CO2-udledningen med et ton pr. dag.

Seks signalanlæg ved Albertslund
Det nye 'living lab' bliver placeret i det internationalt anerkendte testmiljø DOLL i Albergslunds industripark, og vil til en begyndelse bestå af seks signalanlæg i Hersted Industripark.  

- Vi vil teste og demonstrere intelligente signalanlæg bl.a. ved at udnytte og integrere data på tværs af byrummet, fra f.eks. busser, biler, intelligente gadelamper, cyklister, mm. Alt sammen med det formål, at anlæggene i højere grad skal være styrede af behov ud fra den aktuelle trafiksituation, siger Teddy Sibbern Larsen, projektleder, DOLL Living lab.

-lipe

Læs mere om transport & distribution

29/6 2020
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions