Investeringer i motorveje vil give store tidsbesparelser

Investeringer i motorveje vil give store tidsbesparelser

Alene en Hærvejsmotorvej kan skabe mindre trængsel svarende til mindst 4 millioner årlige spildtimer, siger transportministeren

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) har i en række svar til Folketinget oplyst, hvor meget rejsetid der spares, hvis en række bestemte vejprojekter gennemføres.

Der er tale om ikke færre end 24 forskellige projekter, og ifølge ministeren er der gennemført trafik- og effektberegninger samt samfundsøkonomisk analyse i forbindelse med en VVM-undersøgelse, foranalyse, strategisk analyse eller i forbindelse med de såkaldte genberegninger af tidligere gennemførte beregninger for en række af de forespurgte projekter. Men det gælder ikke dem alle.

Stor betydning for trængsel
Tallene viser, at det ikke er uden grund, at en række projekter er nævnt specielt i forbindelse med forhandlingerne om en langsigtet infrastrukturplan, idet disse strækninger har stor betydning for trængslen på vejnettet.

Blandt andet angives nedenstående færre 'spildtimer' for de forskellige projekter:

- Jysk parallelmotorvej, Haderslev- Give 3.967.000 timer (Etape for Hærvejsmotorvej)
- Jysk parallelmotorvej, Give-Viborg 2.494.000 timer (Etape Hærvejsmotorvej)
- 3. Limfjordsforbindelse 1.427.000 timer
- E45/E20, udbygning ved Kolding 823.000 timer
- Frederikssundmotorvejen 1.674.000 timer
- Hillerødmotorvejens forlængelse 853.000 timer
- Skovvejen Kalundborg 556.000 timer.

Mens vi venter…
Hærvejsmotorvejsstrækningerne forventes ligesom 3. Limfjordsforbindelse først at stå færdige i 2030, mens Kalundborgmotorvejen, Rønnede-Næstved, Frederikssundsmotorvejen og Hillerødmotorvejen forventes færdige i 2025.

- Da der er tale om forskellige åbningsår og beregningsmetoder, kan de opgjorte tidsbesparelser ikke direkte sammenlignes eller sammenlægges, understreger ministeren i sit svar.

Samtidig slår han fast, at der skal gennemføres genberegninger af en række af projekterne, når den nye version af Landstrafikmodellen er færdig - forventeligt ultimo 2019.

Læs mere om transport & distribution

7/3 2019