Køge vil være logistik- og transportgigant

Køge vil være logistik- og transportgigant

Med både motorveje mod nord, vest og syd, Skandinavisk Transport Center og en voldsomt udbygget Køge Havn efterlyser Køge politiske visioner på Christiansborg om en stor combiterminal

Af Dan Bjerring, Christiansborg

Det er efterhånden 18 år siden, at Thomas Kampmann indtog posten som direktør for Skandinavisk Transport Center, der i dag er hjemsted for cirka 6.000 arbejdspladser i transport- og logistikklyngen i Køge.

STC har udviklet sig fra at være en bar mark til Danmarks største transportcenter – og fortsat vokser år for år. Transportcentret er nu i gang med at udvide for 3. gang og fylder snart cirka 2,5 millioner kvadratmeter.

 

Han er også direktør for Køge Havn, der er i gang med en udvidelse i størrelsesordenen 1 milliard kroner med blandt andet nye havnefaciliteter og en uddybning af havnebassinet til 9,5 meter, og Køges placering udgør et ideelt knudepunkt for logistik mellem motorvejeveje, jernbane og 'den blå motorvej'- havet.

Logistikimperium

Men Thomas Kampmann har langt større ambitioner for sit 'transport- og logistik imperium'.

Femernforbindelsen er fastlagt til at åbne i 2028 – det er dog nok tvivlsomt, om det kan nås – og den til den tid elektrificerede jernbane vil være en del af en højt klassificeret EU transportkorridor benævnt 'Scan-Med' (Skandinavien-Middelhavet), der – ligesom motorvejsnettet – forbinder Stockholm direkte med Sicilien.

- Den elektrificerede jernbane vil fra 'dag 1' sende mindst 60 lange godstog i døgnet gennem Femerntunnelens rør. Men som det er i dag, vil det eneste, Danmark får ud af det, være miljøbelastningen. De mange godstog vil pløje sig gennem den sjællandske muld, og vi har ingen mulighed for at servicere de danske transporter eller lave forretninger på transittrafikken, siger Thomas Kampmann til LTL.

Hamborg - Danmarks største havn

Han peger på, at containere vil blive lastet på jernbanevognene i \'Danmarks største havn\', Hamborg, og køre hen over Øresundsbroen til Sverige, hvor de omlastes til lastbiler og kører tilbage igen til Danmark:

- Det er da tosset, hvis vi ikke indretter en effektiv combiterminal i Køge med adgang for jernbanen til både havnen og Skandinavisk Transport Center. Landspolitikerne på Christiansborg må åbne øjnene for, at vi både får en miljørigtig transport og en vigtig, effektiv transportkorridor, der ligger perfekt placeret på Sjælland og i forhold til hele hovedstadsområdet. Staten må på banen i forhold til at træffe en principbeslutning om tilslutning fra transportcentret og havne til den nye elektrificerede København-Ringsted bane, siger Thomas Kampmann videre.

Danmarks førende

Han slår fast, at Skandinavisk Transport Center er 'Danmarks førende transport- og logistik klynge' med cirka 1,5 millioner konsumenter lige nord for Køge, der skal have noget at spise og drikke hver eneste dag:
- Vi ligger logistikmæssigt 'spot on' for hele hovedstadsområdet. Vi har allerede bevist, at vi magter opgaven, sige Thomas Kampmann.

Mange har peget på, at nåd man nu alligevel laver en jernbane direkte fra Øresundsbroen til Køge, burde man have fortsat i direkte linie sydpå til Vordingborg og derfra til Femernforbindelsen.

I stedet skal godstogene sendes over Ringsted og Næstved og derfra til Vordingborg – en omvej på cirka 20 kilometer og en tur hvor mange flere vil få ødelagt deres nattesøvn af de larmende godsvogne.

Men Thomas Kampmann konstaterer, at den nuværende linieføring var 'det muliges kunst'.

Private investorer parate

Han skønner, at en combiterminal, som den der bør anlægges ved Køge, koster i størrelsesordenen 600-700 millioner kroner, men mener samtidig, at der vil kunne findes private investorer til at finansiere projektet:

- Jeg har talt med københavnske speditører om projektet, og de har vist stor interesse. Samtidig vil en placering af en combiterminal i Køge falde helt i tråd med den grønne omstilling, hvor man ønsker mere transport flyttet til jernbane og skibe.

- Der er allerede nu kæmpe store kapacitetsproblemer på de tyske motorveje, og der gør man en stor indsats for at flytte godset over på jernbanen. En investering i en combiterminal er set i forhold til den samlede investering i Femernforbindelsen en overkommelig opgave, og den kan udføres i etaper, siger transportklyngens direktør.

 

 

Læs mere om transport & distribution

31/10 2018