- Kombineret transport bliver en del af fremtiden

- Kombineret transport bliver en del af fremtiden

Det blev ikke til konkrete aftaler, da Hirtshals Havn forleden var vært for konferencen ConnecRAIL. Men deltagerne viste stor interesse for de såkaldte multimodale løsninger med jernbane, sø- og lastbiltransport

Konferencen  som blev afholdt i Hirtshals fredag den 1. november,  tiltrak vareejere og transportører fra fem europæiske lande, som alle ville møde nogle af Europas største jernbaneoperatører.

Konferencen skulle bane vejen for opstart af godsjernbanetrafik til og fra Hirtshals fra september 2020, når sporspærringerne på jernbanenettet i Jylland er afsluttede.

 ConnectRAIL, der var rettet mod vareejere og transportører, blev åbnet af Danmarks Transportminister Benny Engelbrecht (A), der i sin åbningstale blandt andet betonede behovet for samarbejde mellem staten og transportsektoren i forbindelse med den fremtidige udvikling af den nationale infrastruktur.

Dagens program var bygget op omkring indlæg fra nogle af de største europæiske godsjernbaneoperatører, der hver især præsenterede deres respektive oplæg til godsjernbanetransporter mellem Hirtshals og destinationer på det europæiske kontinent.

Mindre klimabelastning og større trafiksikkerhed
Jernbaneoperatørerne Kombiverkehr, CFL Multimodal og GreenCargo præsenterede deres services på det europæiske jernbanenet, og fremlagde tanker om, hvordan Hirtshals vil kunne kobles på de eksisterende net. På den måde blev det synliggjort, hvordan Hirtshals vil blive en del af godsjernbanelogistikken i Europa. ConnectRAIL tydeliggjorde dermed, at multimodale transportløsninger, der kombinerer jernbane, sø- og lastbiltransport, bliver en vigtig del af fremtidens godstransport i Europa. Udover at de multimodale transportløsninger vil bidrage til en reduceret klimabelastning, vi de også øge trafiksikkerheden.

Hirtshals Havns bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen kunne efter konferencens afslutning med tilfredshed drage en konklusion på konferencen.

- Vi havde en forventning om, at konferencen ville søsætte konkrete aftaler mellem vareejerne og/eller godstransportørerne og godsjernbaneoperatørerne, og på det felt nåede vi nok ikke så langt, som vi kunne have ønsket. Vi har imidlertid konstateret, at der langt ud over vores forventning har været etableret kontakter på kryds og tværs mellem konferencedeltagerne, og de kontakter, er vi overbeviste om, vil bidrage til opstart af trafik i slutningen af 2020 eller i starten af 2021, siger Anker Laden-Andersen.

-lipe

 

Læs mere om transport & distribution

6/11 2019
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
 • DENIOS

  DENIOS

  Miljøbeskyttelse & Sikkerhed Lagring af farlige medier - Arbejdssikkerhed
 • Dansk Halbyggeri

  Dansk Halbyggeri

  Byggeri til erhverv og industri
 • Combilift

  Combilift

  Customised material handling solutions