Nyt våben mod snyd med NOx-udledning

Nyt våben mod snyd med NOx-udledning

Fra 1. september er jagten på forurening fra ikke mindst større køretøjer for gået alvor ind, da Færdselsstyrelsen for første gang har taget nyt våben mod forurening i brug

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Der er tale om såkaldt ’plume chasing-udstyr’, som er monteret på en af de biler, som anvendes ved vejsidesyn, og med udstyret bliver det muligt at måle forurenende udstødning fra tunge køretøjer, MENS de kører.

- Vi skal ikke finde os i køretøjer, som udleder mere NOx end tilladt – uanset om det sker på grund af uagtsomhed eller manipulation. NOx er både miljø- og sundhedsskadeligt, og med Færdselsstyrelsens nye udstyr er det nu muligt at kontrollere udstødningsgassen under kørsel, så vi kan begrænse udledningen og ikke mindst fange dem, der snyder. Med det nye udstyr understreger vi Danmarks førende position på området. Det kan vi kun være stolte af, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Færdselsstyrelsen har i første omgang fået leveret ét af to bestilte sæt ’plume chasing-udstyr’, som kan flyttes rundt mellem styrelsens biler. Styrelsen forventer at tage det andet sæt i brug i løbet af efteråret.

 

Defekte og manipulerede systemer

Over de seneste år er der oplevet en tendens til kørsel med defekte eller manipulerede systemer til begrænsning af NOx-udledning på tunge køretøjer; en tendens som myndigheder i de øvrige europæiske lande også oplever.

Manipulationen sker antageligt, fordi det kan være dyrt at drive og vedligeholde de lovpligtige systemer til efterbehandling af udstødning, og der bliver derfor spekuleret i at frakoble dem.

Fra 2018 frem til medio 2021 har Færdselsstyrelsen i samarbejde med Politiet og Miljøstyrelsen gennemført et projekt, som skulle undersøge metoder til at afsløre manipulerede køretøjer, herunder ’plume chasing’, og formålet med nu at indkøbe ’plume chasing-udstyr’ er at målrette Færdselsstyrelsens vejsidekontrol med miljøkrav til tunge køretøjer, baseret på erfaringerne fra projektet.

Forudsætning for effektiv kontrol

Ved brug af udstyret kan Færdselsstyrelsens inspektører nemlig lave en indledende måling af et køretøjs udstødning under kørsel og dermed anvise køretøjer med høj udledning til vejsidesyn.

- Det er en forudsætning for effektiv kontrol, at vi gennemfører kvalificerede inspektioner, men også at vi har en intelligent metode til at udvælge køretøjer til kontrol. Det første kan styrelsens inspektører, og med ’plume chasing-udstyret’ får vi muligheden for i endnu højere grad at målrette udvælgelsen af køretøjer. Samtidig vil branchen opleve, at der skal bruges mindre tid på kontrol af køretøjer, som ellers er helt i orden i forhold til miljøkrav. Det er en fordel for os alle, siger vicedirektør i Færdselsstyrelsen, Jesper Høgh Bach.

5.300 vejsidesyn årligt

Færdselsstyrelsen foretager hvert år godt 5.300 vejsidesyn på tunge køretøjer, svarende til fem procent af tunge køretøjer indregistreret i Danmark. Vejsidesynet omfatter dog også udenlandske køretøjer.

Her kontrollerer styrelsens inspektører for fejl, der kan få indflydelse på færdselssikkerheden og overtrædelser af miljøkrav til tunge køretøjer. Ved væsentlige eller farlige fejl og mangler vil et køretøj enten blive pålagt syn eller få nedlagt kørselsforbud, ligesom køretøjet kan til politiet.

’Plume chasing’ er det seneste værktøj, styrelsen tager i brug for at skabe det mest sikre og effektive vejsidesyn. Tidligere i 2021 fik Færdselsstyrelsen med samme formål monteret udrykningsblink på én af sine biler, som en del af en forsøgsordning på området.

NOx er sundheds- og miljøskadelige gasser

Dieselmotorer i lastbiler kører langt på literen og udnytter brændstoffet effektivt – men en stor ulempe ved dem er, at de udleder kvælstofilte - de såkaldte NOx-gasser.

NOx er giftige gasser, som udledes ved kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer, og biler, lastbiler, traktorer og andre køretøjer er den største menneskeskabte kilde til udledningen.

NOx påvirker menneskers helbred både direkte og indirekte. De kan blandt andet forårsage vejrtrækningsproblemer, hovedpine, kronisk nedsat lungefunktion, øjenirritation og tab af appetit. Og hertil kommer negativ påvirkning af klima og miljø.

Blandt andet derfor har Færdselstyrelsen, som en del af indsatsen mod snyd med NOx-begrænsende udstyr på tungekøretøjer, undersøgt mulighederne for at anvende plume chasing i to rapporter.

FAKTA - Plume chasing – sådan foregår det

Plume chasing er en metode til at måle forureningsudledning fra et forankørende køretøj.

Til formålet vil der være monteret rør forrest på hver side af Færdselsstyrelsens bil. Rørene leder udstødningsgassen til bagagerummet, hvor gassen bliver analyseret. En monitor i kabinen viser måleresultaterne.

Måleudstyret viser først, hvornår Færdselsstyrelsens bil ligger i den udstødningssky, som køretøjet foran udleder. Når det er tilfældet, bliver der foretaget en indledende måling, som i første omgang måler, om udledningen ser ud til at være lav eller mistænkeligt høj.

Viser målingen herefter, at udledningen fra et tungt køretøj fortsat er mistænkeligt høj, vil køretøjet blive anvist til et vejsidesyn, som vurderer hvilke konsekvenser det i så fald vil få.

 

 

Læs mere om transport & distribution

2/9 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.