Opblomstring i regummieringsbranchenRegummierede lastbildæk gavner transportbranchens grønne profil.

Opblomstring i regummieringsbranchen

Der er fremgang i fabrikantforeningen for Regummierede Dæk i Danmark. Foreningen har fået flere nye medlemmer ogman planlægger også at sætte fokus på fordelene ved regummierede dæk på Transportmessen i Herning i september

Fabrikantforeningen for Regummi­erede Dæk i Danmark (FFRD) kan nu efter mange år uden fremgang i antallet af medlemmer i foreningen se med optimisme på fremtiden – der er nemlig nye medlemmer på vej.

Bridgestone, som har besluttet at samle Bandag-produktionen syd for grænsen og derfor indstiller produktion af regummi­erede dæk i Tobøl, fort­sætter på trods af dette deres medlemskab i FFRD.

Endvidere vil de medlemmer af Dækimportørforenin­gen, som har produk­tion i udlandet også indgå som nye medlem­mer i FFRD allerede med virkning fra 1. august. Der­med styrkes foreningen med yderligere tre medlemmer, nemlig Conti­nental, Goodyear og Michelin.

- Som formand for FFRD er jeg utrolig glad for, at foreningen nu styrkes yder­ligere. Arbejdet med at promovere de regummierede dæks gode kvaliteter, både i relation til transportvirksomhedernes grønne profil, deres driftsøkonomi og mil­jøet er en vigtig opgave, som nu får endnu flere kræfter tilført til at støtte FFRD’s indsats, udtaler Erik Neuberg Ras­mussen.

På den forestående Transportmesse i Herning har FFRD i samarbejde med de nye medlemmer planlagt, at gøre ekstra opmærksom på de fordele der er for transportbranchen ved at bruge regummierede dæk.

Således vil de nye medlemmers tilknytning til foreningen allerede blive sat i fokus i september måned, hvor en del også vil være at finde blandt udstillerne på messen, som finder sted i dagene 16.-18. september.

-hawin

Læs mere om transport & distribution

9/8 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.