Påvirket chauffør i 28½ tons asfaltvogn pågrebet af politiet Den pågrebne chauffør transporterede asfalt

Påvirket chauffør i 28½ tons asfaltvogn pågrebet af politiet

300.000 kroner i bøde for blandt andet at køre med amfetamin i blodet og manipulere med hastighedsbegrænser i lastbil

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Tungvognsbetjente fra Tungvognscenter Øst i Midt- og Vestsjællands Politi bragte i slutningen af september en lastbil til standsning på Køge Bugt motorvejen ved Karlslunde, og nu kan den 31-årige chauffør fra Falster og en vognmandsvirksomhed på Sydsjælland forvente store bøder i sagen.

Betjentene kunne først og fremmest høre, at noget ikke var, som det skulle være, idet den ældre lastbil udsendte meget støj fra udstødningen. Derfor bragte betjentene lastbilen til standsning, hvorefter en gennemgående kontrol blev udført.

Påvirket af amfetamin
- Vores betjente kunne blot ved lyden af lastbilen konstatere, at noget måtte være forkert, og flere forhold var ’ikke efter bogen’, siger leder af Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi, politikommissær Henrik Fobian.

Lastbilen blev kørt til Tungvognscenter Øst i Greve, hvor politiet foretog en kontrol af føreren. Her gav en narkometertest udslag på amfetamin, hvorfor føreren blev anholdt og sigtet for narkokørsel:

- Al narkokørsel er en alvorlig overtrædelse af Færdselsloven, men jeg vil påstå, at denne overtrædelse var ganske farlig, da der var tale om et særdeles tungt køretøj. Indholdet af lastbilens sættevogn var blandt andet 28,5 tons varm asfalt, og det kan være en dødsfælde, hvis ikke føreren er ved sine fulde fem under kørslen, siger Henrik Fobian.

Manipuleret til 120 kilometer i timen
Lastbilen var indrettet med pyntegenstande, som skærmede udsynet for føreren, og der var påsat ulovlige lys og lygter, herunder ikke mindre end ti fjernlyslygter.

En bilinspektør blev indkaldt til at undersøge, om udstødningssystemet udsendte mere støj end tilladt for modellen, og bilinspektøren kunne konstatere, at den afgav støj væsentligt over det tilladte.

Hastighedsbegrænseren, der skal sikre, at lastbilen ikke kan køre hurtigere end 90 km/t, blev undersøgt på et autoriseret værksted, og her fandt politiet frem til, at hastighedsbegrænseren i mindst 14 tilfælde de senest fem dage havde været manipuleret.

I alt blev der udmålt 67 tilfælde, hvor lastbilen havde kørt mellem 95- og 120 km/t. Højest tilladte hastighed for en lastbil er 80 km/t.


Køre/hviletider også overtrådt
Chaufførens køre-hviletidsdata for de seneste 28 dage blev inddraget til yderligere undersøgelse. Her blev der konstateret tre tilfælde af store overtrædelser, blandt andet hvor føreren skulle holde et opdelt dagligt hvil på først tre timer og senere ni timer – altså samlet set 12 timers hvil.

Optegnelserne viste dog, at hans samlede hviletid var under fire timer, og dermed manglede føreren over otte timers hvil.
I den daglige køretid for de seneste 28 dage kunne politiet desuden se, at føreren havde kørt i 16½ time, selvom den daglige køretid ikke måtte overstige ti timer. Betjentene fandt også et enkelt tilfælde af manipulation med hviletidsoptegnelserne.

Bøden skal afspejle forseelsen
Lastbilen var registreret til synsfri sammenkobling, men skulle have været registreret til ’fast kombination’. Derfor blev nummerpladerne fjenet, og en ny lastbil blev sendt hurtigst muligt for at transportere den varme asfalt videre, før den stivnede.

- Jeg er tilfreds med, at vi fik stoppet denne ganske uforsvarlige kørsel. En lastbil med over 28 tons varm asfalt, med en påvirket fører, som ikke har holdt sine hvil, og som kører langt over den tilladte hastighed. Det er alvorligt, og det skal bøden selvfølgelig også afspejle, siger politikommissæren.

Sagen skal på et senere tidspunkt afgøres i retten. Føreren kan se frem til en bøde i omegnen af 100.000 kroner og en ubetinget frakendelse af førerretten i en længere årrække. Vognmandsvirksomheden kan se frem til en bøde i omegnen af 200.000 kroner.

FAKTA
Overblik over overtrædelserne:
• For korte hvil
• For lang køretid pr. døgn
• Manipulation med hastighedsbegrænser
• Manipulation med hviletidsoptegner
• Narkokørsel
• Ukorrekt grundregistrering
• For høj hastighed
• Begrænset udsyn grundet pyntegenstande
• For meget støj fra udstødningssystemet

Der findes undtagelser for køre-hviletidsreglerne vedrørende kørsel med asfalt til reparation og vedligeholdelse af eksisterende vej, men undtagelsen er ikke gældende, når asfaltkørslen kombineres med almindelig godskørsel, som det var tilfældet i denne sag.

 

 

Læs mere om transport & distribution

6/10 2020
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions