Regeringen vil stramme grebet om transportsektoren

Regeringen vil stramme grebet om transportsektoren

Bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjer øges markant, og kommunerne opfordres til forbud mod overnatning i industriområder og på kommunale rastepladser

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med regeringens forslag til en indsats for mere fair vilkår på det danske arbejdsmarked, skal der blandt andet ske en øgning af antallet af vejsidekontroller, hvor det blandt andet kontrolleres, om reglerne om køre- og hviletid, cabotagekørsel, transport af farligt gods, køretøjers indretning og udstyr overholdes.

Det konstateres videre, at fagbevægelsen har svært ved at kræve dansk overenskomst for udenlandske transportvirksomheder, der opererer i Danmark. Derfor er det vanskeligt at sikre danske løn- og arbejdsvilkår for kørsel i Danmark.
Regeringen vil på den baggrund færdiggøre arbejdet i den nedsatte ”Padborg-arbejds-gruppe” og komme med forslag til at sikre ordnede forhold på vejtransport.

Markant højere bødeniveau
Blandt andet at øge bødeniveauet markant for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjer, ligesom kommunerne opfordres til at indføre parkeringsrestriktioner og forbud mod overnatning i industriområder og på kommunale rastepladser.

I den forbindelse vil der også blive foretaget et ”nabotjek” af ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet med henblik på at præcisere den danske fortolkning af reglerne.

Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) skal desuden udvikle et særskilt transportmodul i EU-regi. Det vil styrke kontrolmulighederne af udenlandske chauffører, der udfører transport i Danmark blandt andet ved løbende at registrere opdateringer af rute, læsse- og lossesteder og arbejdsperioder.

Uklare EU-regler
- EU-reglerne for vejtransport er indviklede og uklare. Det har ført til et kludetæppe af nationale særregler og fortolkninger. Samtidig er der eksempler på postkasseselskaber og på at reglerne udnyttes og omgås, så danske arbejdsvilkår undermineres, noterer regeringen.

Blandt de initiativer, regeringen vil tage, er et forbud mod afholdelse af hvil over 45 timer i køretøjet. Arbejdsgiveren skal betale for indkvarteringen uden for køretøjet.

Chauffører skal have ret til at vende hjem til det land, hvor deres arbejdsgiver har bopæl, mindst hver fjerde uge.

Tidspunktet for installation af den intelligente takograf i alle lastbiler, der udøver international transport, skal fremrykkes markant. Samtidig skal funktionaliteten i den intelligente takograf forbedres. Det muliggør en styrket kontrol.

Karensperiode mod cabotagekørsel
Der skal også indføres en karensperiode efter hver periode med cabotagekørsel.

Der skal indføres cabotageregler for kombineret transport.

Skærpede krav til etablering af transportvirksomheder, så det bliver sværere at lave postkasseselskaber.

Og så skal der indføres skærpede dokumentationskrav, så det bliver lettere at kontrollere, om reglerne er overholdt.

Læs mere om transport & distribution

3/5 2019
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions