SDK FREJA sætter fokus på klima og mennesker

SDK FREJA sætter fokus på klima og mennesker

Den danskejede shipping-og logistikvirksomhed SDK FREJA tager første spadestik og sætter ESG- agendaen med blandt andet klimaaftryk og mennesker på dagsordenen i selskabets første samlede bæredygtighedsrapport siden fusionen mellem SDK og FREJA i 2021

Det familieejede SDK FREJA sætter i virksomhedens første bæredygtighedsrapport fokus på at danne rammerne for det fremtidige arbejde indenfor ESG-agendaen, som står for: Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)

Det sker med henblik på både datadrevet og bevidst at kunne flytte sig i en mere bæredygtig og ansvarlig retning fremover.

Gennem rapporten er virksomhedens forskellige forretningsområder inddelt og prioriteret med henblik på at skabe størst mulig positiv effekt der, hvor SDK FREJA kan gøre en forskel.
Konkret vil SDK FREJA som et resultat af arbejdet med ESG dedikere sig til at reducere virksomhedens Scope 1 og 2 Co2-udledninger med 60 procent frem mod 2040, en fastholdelse af medarbejderomsætning på under 15 procent, hvilket i 2021/2022 lå på 12,5 procent, og træning af alle SDK FREJA medarbejdere i Code of Conduct (CoC), GDPR og IT-sikkerhed i 2022/2023.

Naturligt skridt fra CSR til ESG
Shipping- og logistikselskabet SDK FREJA blev dannet ved årsskiftet 2020/2021 som en fusion af virksomhederne SDK og FREJA. Forud for denne fusion havde FREJA allerede udgivet CSR-rapporter i flere år, og derfor er ESG-rapporteringen et naturligt skridt for den nu samlede virksomhed at offentliggøre.

-ESG har været på alles læber i vores branche i mange år. Hvordan vores klimaaftryk kan begrænses, og hvordan vi kan sikre en bredere diversitet af medarbejdere, er afgørende for branchens overlevelse. Gennem vores målrettede arbejde med ESG har vi været i stand til at danne rammerne og etablere de baselines der skal til for både målbart og transparent at bevæge os fremad med bæredygtighedsagendaen siger Søren Gran Hansen, Group CEO for SDK FREJA og uddyber:

-Vi har i samarbejde med konsulenthuset Deloitte blandt andet udset os 12 områder på tværs af ESG, som vi lægger en målrettet og styrket indsats bag, herunder fastholdelse af medarbejdere, reduktion af Co2 emissioner, endnu stærkere compliance og god selskabsledelse.

Det er en samlet topledelse bestående af Lars Jespersen, CEO for SDK, Ulrik Rasmussen, CEO for FREJA samt Søren Gran Hansen, Group CEO SDK FREJA som står bag udrulningen og opbakningen af bæredygtighedsrapporten og er med til at drive den vigtige udvikling af ESG-kriterierne.

-lipe

Læs mere om transport & distribution

21/9 2022

Flådestyring

Fødevaretransport

Messer

National distribution

National Transport

Pakkedistribution

Ruteoptimering

Tempereret lager logistik

Transportstyring

Truckterminaler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.