Skandalerne fortsætter på den nye Storstrømsbro

Skandalerne fortsætter på den nye Storstrømsbro

Transportminister Benny Engelbrecht har i et notat til Folketingets Transportudvalg fortalt, at tidsplanen for færdiggørelse af den nye Storstrømsbro er forsinket med yderligere et år

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det er ikke kun skandaler omkring arbejdsmiljøet for primært de udenlandske byggearbejdere på den nye Storstrømsbro, der falder i øjnene. Nu står broen også til en stor forsinkelse i forhold til åbningstidspunktet.

Ifølge transportministeren er Vejdirektoratets vurdering, at forsinkelserne med byggeriet af den nye Storstrømsbro nu er så væsentlige, at åbningsåret for henholdsvis vejforbindelsen og baneforbindelsen ikke kan overholdes.

Det blev tidligere aftalt at fremrykke færdiggørelsen af den nye Storstrømsbro til 2022 for biltrafikken og i 2023 for jernbanetrafikken. Projektet omfatter foruden anlæg af ny Storstrømsbro også efterfølgende nedrivning og fjernelse af den eksisterende Storstrømsbro.

Totalentreprise med tre italienske entreprenører

Størstedelen af arbejdet med anlæg af den nye bro inklusive de tilstødende vejanlæg er udbudt i én totalentreprise, med ”Storstrøm Bridge Joint Venture” (SBJV), som består af tre italienske entreprenørfirmaer, Itinera, Condotte og GLF med førstnævnte som den ledende part.

De jernbanerelaterede anlægsarbejder udføres i andre entrepriser i samarbejde med Banedanmark, og nedrivningen af den eksisterende Storstrømsbro udføres i en selvstændig entreprise efter ibrugtagningen af jernbaneforbindelsen over den nye bro.

Vejdirektoratet meddelte sidste år, at arbejdet havde taget længere tid end forventet, og det er yderligere forværret af Covid-19.

Broelementer produceres lokalt

Det forventede åbningstidspunkt blev ændret til henholdsvis 1. halvår 2023 for vejforbindelsen og ultimo 2024 for baneforbindelsen.

- Langt størstedelen af Storstrømsbroen bygges med anvendelse af meget store betonelementer, der produceres lokalt på en til lejligheden ny anlagt produktionsplads på Masnedø. Etablering af produktionspladsen for broelementer er afsluttet i 2020, herunder bygning af fire store produktionshaller med et samlet bygningsareal på mere end 25.000 kvadratmeter, etablering af et betonværk, anlæg af en særlig forstærket udskibningshavn og etablering af svære belægninger med stor bæreevne, forklarer Benny Engelbrecht.

Det går for langsomt

Han påpeger, at fremdriften af anlægsarbejderne fortsat er væsentlig mindre end forventet, og det betyder, at tidsplanen er kommet endnu mere under pres.

Den forsinkede fremdrift skyldes ifølge transportministeren især, at entreprenørens konstruktionsmetode med anvendelse af sammenstøbte elementer har vist sig at være mere teknisk vanskelig end forventet, og dermed også mere tidskrævende at projektere og udføre.

- Den længere projekteringsperiode har medført, og medfører fortsat forsinkelse af anlægsarbejderne. Derudover påvirker den aktuelle Coronasituation med de forskellige restriktioner, herunder risiko for fortsat vanskelige rejseforhold i Europa, også forventningerne til fremdriften af arbejderne, lyder forklaringen fra ministeren.

Jernbane kommer først i 2026

Det er Vejdirektoratets forventning, at broarbejderne først bliver færdiggjort i 2. halvår 2024 - selv med en tidsmæssig optimering af den kommende elementproduktion og montagearbejder.

Vejforbindelsen forventes at kunne åbne for trafik umiddelbart efter aflevering af entreprisen, mens jernbaneforbindelsen ikke kan ibrugtages, før der efterfølgende er udført sporarbejder på land, kørestrømanlæg og sikring/signalanlæg.

Disse arbejder, der er en del af Banedanmarks elektrificeringsprogram og signalprogram, vurderes ikke at kunne påbegyndes, før arbejderne i Vejdirektoratets broentreprise er færdiggjort, og det forventer Banedanmark tager cirka 14 måneder og sker tidligst i 2026.

Læs mere om transport & distribution

28/5 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.