Sydhavsøerne skal være Europas førende cykelregion

Sydhavsøerne skal være Europas førende cykelregion

Frem mod 2025 vil Sydhavsøerne – med de to lokale kommuner for bordenden – investere mere end 200 mio. kr. i landsdelens cykelinfrastruktur. Ambitionen er at udvikle en cykelregion i verdensklasse og intensivere landsdelens grønne omstilling. Perspektiverne er talrige og rimer både på øget folkesundhed og offentlige besparelser i millionklassen.

Det går godt på Sydhavsøerne. Befolkningsudviklingen er vendt, turismen er nærmest eksploderet og anlægsaktiviteten omkring Femern-forbindelsen er for alvor begyndt at pulsere.

Beskrivelsen af Lolland-Falster som Danmarks nye vækstområde er ikke længere blot en forudsigelse, og nu lægger de to lokale kommuner og det lokale erhvervsliv endnu et trumfkort i bunken – denne gang med cyklen som vækstmotor.

Europas førende cykelregion

-Der er tale om en gennemgribende optimering af Lolland-Falsters cykelinfrastruktur. Vores landsdel gennemgår allerede en omfattende grøn omstilling, og cyklen repræsenterer en veldokumenteret mulighed for at understøtte den udvikling i endnu højere grad.

Ambitionen er at skabe Europas førende cykelregion, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder (G) og fortsætter.

-Cyklen skal integreres i de kommende store infrastrukturinvesteringer, og det er præcist det, vi gør med ’Europas førende cykelregion 2021-2025’.

Projektet omfatter etableringen af nye trafiksikrede cykelruter bundet sammen af 28 knudepunkter. Knudepunkterne er fastlagt efter de mål, som cyklisterne har på Lolland-Falster – uanset om det er borgere, der cykler til arbejde, skole, motion og indkøb, eller det er feriecyklister, som besøger Lolland-Falster for første gang.

Cykelrutenettet mellem knudepunkterne kommer til at omfatte 190 kilometer national cykelrute og 215 kilometer cykelvej.

-Det skal være let at komme til Lolland-Falster som feriecyklist, og det skal være let at være borger og bruge cyklen i forbindelse med pendling til København, det øvrige Sjælland, Nordtyskland samt Langeland og Sydfyn, understreger borgmester i Lolland Kommune Holger Schou Rasmussen (S).

Grøn transport forandrer danmarkskortet

Med udviklingen i at arbejde fra distancen og de massive anlægsinvesteringer bliver Lolland-Falster en integreret del af et fleksibelt arbejdsmarked i Østdanmark. Forandringerne skal udnyttes til visionære bud på en bedre sammenhængskraft på tværs af Danmark og en grøn omstilling, hvor cyklen får en større plads i transportarbejdet.

-Målet er at gøre det grønne transportvalg mere sikkert og attraktivt. Det vil forbedre vores evne til at tiltrække og fastholde indbyggere, erhverv og turister og dermed bidrage til langsigtet vækst - og de positive effekter stopper ikke der, understreger Holger Schou Rasmussen.

Med udgangspunkt i tal fra Transportministeriet medfører en forbedret folkesundhed som konsekvens af mere cykling en besparelse på 19-26 mio. kr. årligt. Derudover forventer man en kraftig reduktion af tilskadekommende svarende til et besparelsespotentiale på 108 mio. kr. årligt.

Opbakning fra Dansk Industri

Hos DI Transport spiller den tohjulede en central rolle i visionen om en dansk infrastruktur i verdensklasse, og i starten af marts 2021 lagde organisationen op til at bruge 3 mia. kr. over de næste 10 år på at forbedre forholdene for cyklister på tværs af landet. Branchedirektør Michael Svane hilser derfor den lokale indsats velkommen.

-Vi har gennem de seneste år gennemført flere analyser om cykling, og vi er overbeviste om, at netop cykling er vejen til at styrke mobiliteten, sundheden, lette på trængslen samt bidrage til den grønne omstilling. Projektet på Lolland-Falster er derfor helt i tråd med vores analyser og anbefalinger, og vi bakker fuldt op.

-hawin

 

Læs mere om transport & distribution

12/3 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Rådgivning

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.