Tonsvis af affald flyder langs hovedstadens store veje

Tonsvis af affald flyder langs hovedstadens store veje

Alt for meget affald ender i vejkanterne rundt om i Danmark, og langs hovedstadens store veje bliver mængden af opsamlet affald målt i tons – mange tons. Med en simpel ’tak’ forsøger Vejdirektoratet at få bilisterne til at tænke over deres adfærd

Vejdirektoratet er ansvarlige for at drive og vedligeholde de danske statsveje og rastepladser, så trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem.

En del af arbejdet er at sikre, at der ikke ligger for meget affald og flyder i grøftekanter og vejrabatter. En opgave, som vejer tungt i hovedstadsområdet. Ja, mere præcis vejer den over 140 tons – for så omfattende er den mængde affald, der blev opsamlet uden for skraldespandene i 2020.

- Der bliver samlet mere end 140 tons affald årligt langs vejene i hovedstaden, og det kan vi gøre bedre. Jeg er overbevist om, at Vejdirektoratets kampagne har været med til at gøre bilister bevidste om, at cigaretskod, madpapir og kaffekopper altså ikke forsvinder af sig selv, når det ryger ud af sideruden. Det er derimod Vejdirektoratets vejmænd, der sørger for, at vejkanten ikke er fyldt med skrald til skade for natur og dyr. Jeg håber, vi fremover vil opleve, at mere affald ender i skraldespanden og ikke i naturen, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ifølge Formand Daniel Liljeqvist Kjærsgaard fra Forstas, som varetager affaldsopsamlingen i hovedstadsområdet er det ikke kun papiret fra chokoladebaren, der ender i vejkanten:

- Vi finder rigtig mange cigaretpakker langs vejene – og så fylder mademballage fra tankstationer og fastfood-restauranter en hel del. Men vi samler også øldåser op og poser med haveaffald, kummefrysere og computere. Det mærkeligste er dog, når vi finder sexlegetøj, der ligger og flyder i rabatten. Det er ikke det fedeste at skulle samle op, sigerDaniel Liljeqvist Kjærsgaard og tilføjer:

- Et simpelt råd til bilisterne er at have en lille pose liggende i bilen og så bruge posen til at proppe sit affald i.

Ud over at affaldet er til gene for andre trafikanter, er det også til stor belastning for miljø, dyr- og planteliv. For eksempel er cigaretskod den type affald, der smides allermest af, og ét cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt i naturen.

Tak for ingenting … i vejkanten

Det er dog ikke kun i region Hovedstaden, at bilisterne har for vane at rulle bilvinduet ned og dumpe deres affald i vejkanten. Hvert år opsamler Vejdirektoratet omkring 700 tons affald langs de danske statsveje og rastepladser. En opgave der årligt koster samfundet mere end 11 millioner kroner.

- Mængden af affald, vi opsamler, har ligget på nogenlunde samme niveau de seneste fem år, og det står særligt slemt til i nærheden af de større byer, hvor trafikintensiteten er højere. Det koster mange penge i renhold – penge der kunne bruges på noget andet, hvis vi alle blev lidt bedre til at rydde op efter os selv, siger Michael Ebbesen, som er områdechef for drift og vedligeholdelse i Vejdirektoratet.

For at komme problemet til livs har Vejdirektoratet siden januar kørt en kampagne under sloganet ’Tak for ingenting … i vejkanten’. En kampagne der skal få danskerne til at tænke over deres adfærd.

- Kampagnen rummer et vigtigt budskab, som vi helt sikkert kommer til at gentage i de kommende år. For vi skal have nedbragt affaldet i vejkanterne, både for trafikanternes, samfundets og miljøets skyld, siger Michael Ebbesen.

Trafikanterne kan blandt andet møde kampagnen på skilte langs tilkørselsramper til motorvejen, på plakater på landets rastepladser, i radioen samt online i form af bannerannoncer og på de sociale medier.

-hawin

 

 

Mængder af opsamlet affald langs statsvejnettet fra 2016-2020 (ton)

Område – se grafik

2016

2017

2018

2019

2020

Nordjylland (grøn)

121

120

130

127

129

Midt- og Vestjylland (rød)

104

100

59

56

70

Syddanmark (gul)

289

261

278

235

240

Sjælland + sydhavsøerne (blå)

66

76

76

124

135

Hovedstaden (lilla)

136

81

139

169

146

I alt

716

638

682

711

720

 

 

Fakta om affald langs statsvejene

  • Hvert år opsamles omkring 700 tons affald langs de danske statsveje og rastepladser
  • Vejdirektoratet bruger årligt mere end 11 millioner kroner på opsamling af affald
  • Cigaretskod er den type affald, der smides allermest af. Ét cigaretskod er op til fem år om at nedbryde
  • Andre typer af affald, der typisk bliver fundet i vejkanten, er take-away emballage, øl- og sodavandsdåser og plastikposer.
  • Flere end 90 procent af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald i naturen.

Alligevel svarer 11 procent, at de har smidt affald på gaden, i naturen eller vejkanten.

Læs mere om transport & distribution

29/3 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Rådgivning

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.