Top 10: De dyreste miljøzoner i Europa

Top 10: De dyreste miljøzoner i Europa

Miljøzoneportalen Green-Zones har undersøgt, i hvilke europæiske miljøzoner der udskrives de største bøder. Danmark topper listen. Her koster kørsel uden en gyldig miljømærkat op mod 20.000 kr.

På pladserne 10 og 9 over de største miljøzonebøder ligger Belgien med de to permanente Low Emission Zones (LEZ) i Antwerpen og Bruxelles. Her skal alle køretøjer, der ikke er indregistrerede i Belgien eller Holland, registreres på forhånd, inden de køres ind miljøzonerne, og desuden skal alle LEZ-reglerne overholdes. Køretøjerne skal også registreres, selvom de overholder de påkrævede EURO-normer. Ellers kan der udskrives bøder på mellem 1.100-2.600 kr., alt afhængigt af lovovertrædelsens type og hyppighed.

I midterfeltet ligger zoner i Østrig og Storbritannien, hvor der bliver opkrævet bøder på over 15.000 kr., hvis reglerne ikke overholdes. Størrelsen retter sig efter køretøjets EURO-norm, type og vægt.

Høj bøde og beslaglæggelse
På plads 1, og dermed i absolut førerposition, hvad bødestørrelse angår, er Danmark. Fra og med 2008 skal udvalgte køretøjskategorier som minimum overholde EURO 4-normen eller EURO 3 med eftermonteret partikelfilter, inden køretøjet må køres ind i miljøzonerne i København, Aalborg, m.m. Bødestraffen for at køre i en dansk miljøzone uden den rigtige miljøzonemærkat kan løbe op i 20.000 kr. for en lastbilchauffør og hans speditionsfirma. Desuden kan køretøjet beslaglægges, indtil bøden er betalt.

Rækkefølgerne på TOP 10-zonerne kan ses ud fra denne tabel.
Alle detaljer vedrørende hver af Europas miljøzoner kan ses ved at klikke på linksene i tabellen.

Serien over Europas TOP-miljøzoner fortsættes i sommermånederne – bl.a. følger opgørelser over de 'største', 'mindste', 'mest forurenede', 'ældste', 'nyeste', 'smukkeste', 'farligste' og 'skøreste' miljøzoner i Europa.

Firmaet Green-Zones, der befinder sig i Berlin, leverer information om permanente og vejrafhængige (midlertidige) miljøzoner i Europa. Desuden informerer Green-Zones om de forskellige landeregler via Green-Zones’ hjemmesider som f.eks. green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr og blaue-plakette.de.

Ved hjælp af den gratis Green-Zones-app og pro-appen ('Fleet App') kan turister, og især professionelle brugere (såsom bus- og transportvirksomheder), få pålidelig information i realtid over de aktuelle miljøzoner. De påkrævede miljømærkater og registreringer kan ligeledes anskaffes gennem Green-Zones.

-lipe

Læs mere om transport & distribution

12/8 2019

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

International Transport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.