Trængsel koster 26 milliarder hvert eneste år

Trængsel koster 26 milliarder hvert eneste år

Erhvervsorganisationen ønsker et bredt, 10-årigt, rullende forlig om infrastrukturen, der giver forudsigelighed

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Dansk Erhverv konstaterer i et oplæg til infrastrukturinvesteringer, at ’Danmark sander til i bilkøer og forsinkede tog, og det er hverken samfund eller erhvervsliv tjent med’.
Ifølge erhvervsorganisationen har Danmark i de seneste år forsømt at udbygge infrastrukturen samtidig med, at trafikken steget:
- Det betyder større trængsel, der hæmmer væksten. Det er tid til handling, skriver Dansk Erhverv, som ønsker et bredt, 10-årigt, rullende forlig om infrastrukturen, der giver forudsigelighed for virksomheder og borgere.


Det understreges samtidig, at ’afstanden mellem to punkter måles ikke i afstand, men i tid’:

- På årsbasis forsinkes køretøjerne 83 millioner timer. Det svarer til 68.000 fuldtidsstillinger eller et samfundsøkonomisk tab på cirka 26 milliarder kroner om året på grund af trængsel, lyder budskabet til politikerne.

28 procent af CO2 udledningen
Der henvises videre til, at personbiler, lastbiler, indenrigsfly og busser står for 28 procent af
Danmarks samlede udledning af klimagasser, hvoraf en stor del udledes i kilometer lange, tidsspildende og forurenende køer.

- Investeringer i infrastruktur er investeringer i vækst. Alene nedbringelsen af den tid, vi sidder i kø, vil frigøre en stor arbejdskraftreserve, der i stedet vil kunne bruge sin tid på produktive og nyttige gøremål, påpeger Dansk Erhverv.

Der er forslag om konkrete vej- og baneprojekter for cirka 75 milliarder kroner i oplægget, men Dansk Erhverv understreger, at det er penge, der investeres i Danmarks fremtid og som vindes ind igen i øget produktivitet, vækst og forbedret klima.

Faste forbindelser og motorveje
Blandt de mange forslag er:

Ny forbindelse over Lillebælt
Ny østlig ringvej (havnetunnel) i København
Principaftale og VVM for en Kattegatforbindelse
Ny forbindelse over Øresund (HH-forbiondelsen)
3. Limfjordsforbindelse
Ring 5 i hovedstadsområdet

Dertil kommer nye motorveje:
Midtjysk Motorvejskorridor (Hærvejsmotorvej)
Kalundborgmotorvejen (3. etape)
Frederikssundmotorvejen (3. etape)
Næstved-Rønnede (rute 54)

Vejudvidelser
Og så ikke uventet udvidelser af eksisterende motorveje og statsvejsprojekter:
Kolding-Randers (E45)
Motorring 3 (København)
Fynske Motorvej (E20) syd om Odense
Hillerødmotorvejens forlængelse
Amagermotorvejen og Øresundsmotorvejen
E45/E20 ved Kolding
Færdiggørelse af Holstebromotorvejen

Rute 15 (Herning-Ringkøbing)
Rute 9 (Lolland) Rute 251 (Helsinge-Gilleleje)
Rute 34 (Haderup-Skive)
Rute 22 (Næstved- Slagelse)

Læs mere om transport & distribution

15/3 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Rådgivning

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.