Udenlandske lastbiler stikker af fra parkeringsbøder

Udenlandske lastbiler stikker af fra parkeringsbøder

DF foreslår, at ’give bøden til traileren’, fordi speditøren har nemmere ved at opkræve pengene, end kommunerne og staten

Af Dan Bjerring

Christiansborg

Af et svar fra Transportminister Benny Engelbrecht til Hans Kristian Skibby (DF) fremgår det, at udenlandsk registrerede lastbiler kan krydse den danske grænse ud af landet og efterlade ubetalte p-afgifter.

Hans Kristian Skibby henviser til, at når udenlandske lastbiler holder ulovligt parkeret, får de en parkeringsbøde, men at langt de fleste ikke betales:

- I mange tilfælde går et opkrævningsapparatet i gang, og ude i kommunerne resulterer det desværre ofte i, at man i sidste ende vælger at annullere bøderne. Ministeren har nu entreret med et udenlandsk inkassobureau, men efter DF’s vurdering er denne model alt for dyr og ender nærmest med en regning til staten i stedet, siger Hans Kristian Skibby.

Bøde til traileren

En lignende situation gør sig gældende på de statslige parkeringspladser. Men ved sammenkobling med en dansk trailer/hænger, burde man efter DF’s opfattelse kunne udstikke bøden til traileren, da speditøren har nemmere ved at opkræve pengene, end kommunerne og staten:

- Det er der tilsyneladende ikke lovhjemmel til i dag. Vil ministeren støtte DF i, at loven bør ændres til, at det kan være muligt, så vi får stoppet[1]skævvridningen, hvor danske bøder betales, mens de udenlandske slipper, spørger DF’s folketingsmedlem

Nej til objektivt ansvar

Ifølge lovgivningen er det den person, som har foretaget den ulovlige standsning eller parkering, der skal betale:

- Betales afgiften ikke inden den fastsatte frist, hæfter tillige ejeren/brugeren for betalingen, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet, oplyser ministeren.

Han mener ikke, at speditører skal pålægges en økonomisk byrde for nogle ulovlige forhold, som en vognmand har begået. Med spørgerens forslag vil der være tale om at indføre et slags objektivt ansvar på speditøren, uden at speditøren behøver at have begået noget retsstridigt eller i øvrigt kritisabelt, påpeger Benny Engelbrecht.

Privat samarbejde

Ministeren er dog meget enig i, at det ikke er fair over for de virksomheder, der rent faktisk betaler, at udenlandsk registrerede lastbiler kan krydse grænse og efterlade ubetalte p-afgifter.

Euro Parking Collection (EPC), som Færdselsstyrelsen har indgået et samarbejde med, skal blandt andet indhente kontaktoplysningerne og starte på en opkrævningsprocedure mod udenlandske lastbiler med ubetalte parkeringsafgifter:

- EPC har udmærkede forudsætninger for at løse den opgave, som Færdselsstyrelsen har bedt dem om. EPC modtager således kun betaling for de afgifter, som det lykkes dem at opkræve. De aflønnes med 20 procent af afgiftens størrelse. Skulle det mod forventning ikke lykkes for EPC at opkræve en afgift, så oversender Færdselsstyrelsen sagen til Gældsstyrelsen, der står for den videre inddrivelse. EPC har haft opgaven i kort tid, og det er derfor for tidligt at drage definitive konklusioner om arbejdets succes. Jeg har bedt Færdselsstyrelsen om løbende at holde mig orienteret om, hvordan det går med at få parkeringsafgifterne betalt, slutter Benny Engelbrecht

Læs mere om transport & distribution

24/3 2021

Arbejdsbeklædning

Fødevaretransport

Messer

National distribution

Pakkedistribution

Rådgivning

Tempereret lager logistik

Tilføj dit firma her.
Send en mail.