Udgifter til vedligeholdelse af motorveje er varierendeTransport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Udgifter til vedligeholdelse af motorveje er varierende

Drift, vedligeholdelse og vintertjeneste for en ny motorvej med fire spor koster på 100 år cirka 2½ millioner kroner pr. kilometer

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen oplyser i et svar til Folketinget, at
Vejdirektoratet har foretaget en opgørelse over, hvad drift, vedligeholdelse og vintertjeneste koster på det eksisterende statsvejnet.

Der er udregnet en gennemsnitspris for én kilometer over en periode på 100 år, og udgifterne til drift af en vej forventes at være forholdsvis konstante over tid, mens udgifter til vedligeholdelse vil svinge meget.

- Vedligeholdelsesudgifterne afhænger af mange forskellige parametre, såsom vejens alder, hvilke materialer der er anvendt, hvor mange og hvilke type bygværker der er, deres tilstand, holdbarhed etc., lyder meldingen fra ministeren.

Forskelle af naturlige årsager

Tilsvarende peger han på, at udgifter til vintertjeneste af naturlige årsager er meget varierende.
På den baggrund vurderer Vejdirektoratet, at udgifterne til drift, vedligeholdelse og vintertjeneste for en motorvej med fire spor er i størrelsesorden 2,5 millioner kroner pr. kilometer for en ny motorvej.

- Udgifterne til ekstra drift, vedligeholdelse og vintertjeneste for en udvidelse af en motorvej med et ekstra spor i begge retninger - for eksempel fra fire til seks spor - koster cirka halvdelen med samme forudsætninger, oplyser Ole Birk Olesen.

Sikkerhed koster
I forhold til eksempelvis en 3. Limfjordforbindelse og en østlig ringvej i København kan de nævnte udgifter dog ifølge ministeren ’ikke anvendes’:

- Vejdirektoratet har ikke for nuværende nok kendskab til projekternes udformning m.m. eller relevant sammenligningsgrundlag fra tilsvarende projekter til at kunne vurdere udgifterne til drift og vedligeholdelse på et kvalificeret grundlag. Ved disse projekter vil dertil komme ekstra udgifter til drift af sikkerhedssystemer og lignende i tunnellerne, slutter Ole Birk Olesen

Læs mere om transport & distribution

9/2 2018