Udvidelse af Vejle Fjord kapacitet kan stå færdig i 2035

Udvidelse af Vejle Fjord kapacitet kan stå færdig i 2035

Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at udbygge E45 ved Vejlefjordbroen

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Siden E45 Østjyske Motorvej i 2013 blev udbygget til seks spor mellem Skærup og Vejle N, er trafikken på Vejlefjordbroen steget til næsten 100.000 biler pr. hverdagsdøgn.

Det giver udfordringer i form af stadigt stigende rejsetider og betyder samtidig, at motorvejen er meget følsom over for uheld og andre trafikale hændelser.

Formålet med forundersøgelsen har været at afdække, hvordan der kan skabes mere kapacitet på E45 omkring Vejle Fjord - enten ved at sideudvide Vejlefjordbroen eller ved at bygge en ny bro parallelt med den eksisterende bro.

Cykelsti?
Samtidig er det blevet undersøgt, om broen kan udbygges til også at omfatte en cykelstiforbindelse, der kan tilsluttes det eksisterende stisystem på begge sidder af Vejle Fjord

De tre undersøgte udbygningsforslag, der er blevet undersøgt:

• Lille sideudvidelse af Vejlefjordbroen med cirka to meter i hver side. Det vil skabe en kapacitet på fire spor i hver retning med hastighedsbegrænsning på 90 km/t.

• Stor sideudvidelse med cirka seks meter i hver side. Det giver en kapacitet på fire spor + nødspor i hver retning og hastighedsbegrænsning til 110 km/t.

• Ny parallelbro parallelt med Vejlefjordbroen. Det skaber en kapacitet på fire spor + nødspor i hver retning og hastighedsbegrænsning til 110 km/t.

Påvirker landskabet
Alle tre udbygningsforslag vil kunne skabe en bedre afvikling af trafikken på E45 ved Vejle, men de adskiller sig dog væsentligt fra hinanden på en række parametre.

Blandt andet vil de tre udbygningsforslag påvirke landskabet forskelligt. Både med hensyn til hvor meget af det eksisterende landskab, de vil lægge beslag på, og med hensyn til den visuelle påvirkning de hver især vil have.

Særligt den store sideudvidelse og den nye parallelbro vil ændre Vejlefjordbroens visuelle udtryk og samspillet med landskabet.

En parallelbro kræver permanent arealinddragelse både på land og i fjorden til nye bropiller, hvorimod de to sideudvidelser kun vil kræve etablering af midlertidige arbejdsarealer.

Kan stå færdig i 2035
I beregningen af de trafikale effekter af udbygningsforslagene er det forudsat at anlægsarbejdet er afsluttet i 2035.

I kraft af den øgede kapacitet vil trafikken kunne afvikles med en højere gennemsnitshastighed i myldretiden og effekten af uheld og andre trafikale hændelser vil være mere begrænset.

Forslagene med en stor sideudvidelse og anlæg af en parallelbro vil give de største kapacitetsforbedringer, fordi en lille sideudvidelse ikke omfatter nødspor og samtidig har lidt smallere vejbaner, hvilket gør det nødvendigt at sænke hastigheden til 90 km/t.

Sideudvidelse påvirker trafikken i anlægstiden
Både den lille og store sideudvidelse vil påvirke trafikafviklingen på E45 i anlægsfasen, fordi arbejdet på Vejlefjordbroen i perioder vil gøre det nødvendigt at reducere antallet af kørespor.

Særligt i myldretiden vil det medføre forlænget rejsetid på E45, samtidig med at det vil belaste de alternative ruter gennem Vejle.

Derimod vil de trafikale gener forbundet med anlæg af en ny parallelbro være begrænset til anlægsarbejdet ved tilslutningspunkterne syd og nord for fjorden

Det koster løsningerne

De skønnede udgifter til de tre løsninger er

Ny parallel bro ca. 3,41 milliarder kroner

Stor sideudvidelse ca. 2,89 milliarder kroner

Lille sideudvidelse ca. 1,74 milliarder kroner

5/2 2024
 • Bedre brandsikkerhed for containerskibe forude

  Bedre brandsikkerhed for containerskibe forude

  transport ›Antallet af brande på containerskibe er de seneste tyve år fordoblet. Nu skal anbefalinger fra bl.a Dansk Brandteknisk Institut danne grundlag for drøftelser i den internationale maritime organisation om nye, internationale regler
 • Spirii opkøbt af Edenred

  Spirii opkøbt af Edenred

  transport ›Betalings- og mobilitetsplatformen, Edenred overtager aktiemajoriteten i den danske softwarevirksomhed og ladeoperatør Spirii
 • Farten er sat ydeligere ned på motorvejene

  Farten er sat ydeligere ned på motorvejene

  transport ›Nye tal fra Vejdirektoratets hastighedsbarometer viser, at der for andet år i træk er sat rekord for laveste hastighed. Faktisk er der ikke registreret en lavere gennemsnitsfart på motorvejene, siden man begyndte at opgøre hastigheden på forskellige vejkategorier tilbage i 2002
 • Michelin bygger fabrik til genanvendelse af dæk i Sverige

  Michelin bygger fabrik til genanvendelse af dæk i Sverige

  transport ›I et joint venture med den svenske pyrolysevirksomhed, Enviro, og en af verdens største kapitalforvaltere inden for energi, Antin, offentliggør Michelin nu byggeriet af en stor fabrik i i Uddevalla. Byggeriet er trekløverets første af en hel række i Europa
 • Færge eller bro til Sverige?

  Færge eller bro til Sverige?

  transport ›Ørelundslinjen har introduceret en ny prisberegner, hvor bilister selv kan regne på, om de kan spare penge på at tage færgen mellem Helsingør og Helsingborg, eller om Øresundsbroen er billigere. Beregneren er et vejledende værktøj, som vil overraske nogle, mener færgeselskabet
 • Ny Operations Manager i Euromaster-kæden

  Ny Operations Manager i Euromaster-kæden

  transport ›Som et led i den videre udvikling af Euromaster under de nye ejere Vulkan indtræder den 59-årige Per Birkmose brancheveteran i en nyoprettet stilling, hvor han får ansvaret for drift og udvikling i de 23 værksteder i Danmark
 • Blue Water indleder strategisk vækst i Afrika

  Blue Water indleder strategisk vækst i Afrika

  transport ›Som følge af stigende aktiviteter inden for især sol, vind, hydrogen, olie & gas og minedrift, har den globale transport- og logistikoperatør åbnet to strategisk placerede kontorer i Namibia og Sydafrika
 • Ny app skal bidrage til videndeling og tiltrække flere yngre chauffører

  Ny app skal bidrage til videndeling og tiltrække flere yngre chauffører

  transport ›Mangel på chauffører har længe været en udfordring i transportbranchen. Team Driver er en ny platform, der med afsæt i behovet for at rekruttere flere chauffører og med fokus på adgang til viden, gode råd og et socialt fællesskab skal bidrage til at fremme trivsel, trafiksikkerhed og tiltrækningskraft