Ulovlig parkering er eneste alternativ til at overtræde køre-hviletid Der mangler kapacitet på de danske rastepladser

Ulovlig parkering er eneste alternativ til at overtræde køre-hviletid

Manglende kapacitet på landets rastepladser stresser chauffører og vognmænd. En række organisationer efterlyser et rammebeløb på Finansloven til at udvide og opgradere rastepladser

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I en fælles henvendelse fra en række erhvervsorganisationer og 3F, til transportminister Ole Birk Olesen og Folketingets Transportudvalg, efterlyses bedre kapacitet på de danske rastepladser.

I brevet peges der på, at vognmænd og lastbilchauffører i stigende grad føler sig stressede af, at det på grund af kapacitetsmangel kan være svært at finde en lovlig og egnet parkeringsplads på rastepladserne langs motorvejene og landevejene, når de lovpligtige hvil skal holdes:

- Vi forstår til fulde vognmænd og chauffører, der har svært ved at se den dybere mening i, at der skal betales 2.040 kroner til staten for ulovlig parkering, når det eneste alternativ i mange tilfælde er at overtræde reglerne om køre- og hviletid, skriver de blandt andet.

Nidkære kontroller
At situationen er blevet mere og mere uholdbar skyldes efter organisationernes opfattelse fire forhold:

1) Kraftig vækst i lastbiltrafikken på motorvejsnettet og manglende investering i rastepladskapacitet herunder p-båse til lastbiler.

2) Nedklassificeringen af 132 antal rastepladser langs hovedlandevejene. De pågældende pladser har fået fjernet toiletter, borde, bænke og skraldespande.

3) Det stigende kontroltryk på rastepladserne langs motorvejene. Der opleves nidkære kontroller, hvor der uddeles parkeringsgebyrer selv i tilfælde, hvor en lastbil på en rasteplads holder uden for – eller delvist uden for - en opmærket parkeringsbås, men uden at parkeringen i øvrigt generer øvrige trafikanter på rastepladsen

4) De stærkt forhøjede parkeringsgebyrer.

Vil med ved bordet
Derfor opfordres politikerne til, at der i de igangværende forhandlinger om de fremtidige investeringer i infrastruktur afsættes et rammebeløb til udvidelse og opgradering af rastepladser langs de danske motor- og landeveje.

Samtidig efterlyses det, at en ”bred kreds af organisationer inden for transport og logistik” hurtigst muligt indbydes til en evaluering af den manglende kapacitet af p-båse til lastbiler på motorvejsrastepladserne og egnetheden af, og at rastepladser langs landevejene er blevet nedklassificeret i stort omfang.

Der ønskes i den forbindelse også en drøftelse af løsninger til forøget kapacitet på den helt korte bane. Henvendelsen til ministeren og Folketinget er underskrevet af:

3F, Dansk Transport og Logistik, ITD, Dansk Erhverv, DI, SLD og Danske Speditører

Læs mere om transport & distribution

8/3 2019