I Norge blev der i september måned vedtaget ny lovgivning, som med virkning allerede fra 15. november 2019 stiller krav om, at dæk til tunge køretøjer er mærket med snefnugsymbol.
 
Således skal dæk på busser og lastbilers forreste styreaksler og drivaksler være mærket med snefnugsymbol og mindst være udstyret med M+S mærkede dæk på køretøjets resterende aksler og anhængere. Der tillades dog som en overgangsordning vinterdæk mærket med M+S for sæsonen 2019/2020.
 
I Sverige er der også pr. 1. december 2019 krav om dæk med snefnugsymbol på alle køretøjer samt M+S mærkede dæk på trailere. Her er overgangsperioden dog noget længere, idet det til og med den 30. november 2024 er tilladt at benytte M+S mærkede dæk i henhold til nuværende bestemmelser. Dog skal alle trailerdæk allerede i år mindst have M+S mærkning.
 
Således følger vores nordiske naboer i fodsporene på den tyske lovgivning, der blev indført allerede sidste år. I Tyskland skal tunge køretøjer have dæk med snefnugsymbol på trækkende aksler, hvis der er vinterføre. Fra 1. juli 2020 gælder dette også for styrende aksler.
 
Regummieringsbranchen er naturligvis klar
 
I en rundspørge hos de tre regummieringsfabrikanter i Danmark - Euroband A/S, Bandag Tobøl Dæk A/S og Vulkan Dæk A/S - er man da også helt med på beatet. Svaret her er entydigt: Naturligvis producerer vi med de rigtige vinterdækmønstre og er leveringsklar med både snefnugsymbol og M+S mærkede dæk til vores kunder.
 
Og der er god økonomi i at benytte regummierede dæk til de tunge køretøjer. 75 % af dækket genanvendes til at producere et nyt regummieret dæk og sammenlignet med nye dæk, anvendes 70 % mindre olie, op til 20 kg mindre stål, og CO2-emissionen er 40 % lavere.
 
Hos regummieringsfabrikanterne påpeger man at man i stedet for et nyt dæk på 70 kilo, kan  nøjes med 17 kilo gummi til at forny slidbanen.I gennemsnit giver regummierede dæk op til 30 % lavere udgifter pr. kilometer end nye dæk. Jo flere gange karkassen kan regummieres, jo lavere bliver omkostningerne i dækkets samlede levetid.
 
Brug af regummierede dæk er ikke kun til gavn for samfundsøkonomien, men også i høj grad miljøet.Medlemmerne af Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk i Danmark producerer regummierede dæk efter de samme skrappe produktionsnormer, som gælder for det originale dæk og med samme garanti.
-hawin