VVM om infrastruktur på Finanslov 2019

VVM om infrastruktur på Finanslov 2019

Finanslovsaftalen mellem Dansk Folkeparti og Regeringen indeholder blandt andet en række begyndende initiativer på infrastrukturområdet.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Forligspartierne er enige om, at ’god mobilitet og et velfungerende vejnet er vigtigt for at sikre et Danmark i balance’.
Regeringen og Dansk Folkeparti er på den baggrund enige om at igangsætte VVM-undersøgelser samt udarbejde beslutningsgrundlag for en række konkrete anlægsprojekter:

- Vejforbindelse til Stevns
- Opgradering af E55 ved Nykøbing
- Omfartsvej ved Mariager
- Udbygning af kryds v. Rute 11 og 26 mod Thisted
- Udbygning af rute 15 Herning-Ringkøbing
- 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen
- Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse
- Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen
- Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape)

Aalborg betaler halvdelen
Undersøgelserne skal sikre, at kommende beslutninger om infrastruktur er baseret på et aktuelt og retvisende grundlag som eksempelvis anlægsoverslag og samfundsøkonomiske gevinster.

Samtidig indgår det, at Aalborg Kommune tager medansvar for finansieringen af forundersøgelsen af en 3. Limfjordsforbindelse med et bidrag på 2,5 millioner kroner i 2020. Staten betaler de resterende udgifter på 2,5 millioner kroner.

Der afsættes også  i alt 23 millioner kroner i 2019, 41,5 millioner kroner i 2020 og 15,0 millioner kroner i 2021 til VVM-undersøgelser og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for infrastrukturprojekterne.

Forundersøgelse af fast Kattegatforbindelse
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en potentiel Kattegatforbindelse. Forundersøgelsen vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil således give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud. Der afsættes 15 millioner kroner i 2019, 25 millioner kroner i 2020 og 20 millioner kroner 2021 til forundersøgelsen.

Og så er der penge til en udvidelse af Søby Havn, der skal styrke Søby Erhvervshavn og dermed styrke hele lokalsamfundet på Ærø. Der afsættes 25 millioner kroner årligt i perioden 2019-2021 i tilskud til projektet.

 

Læs mere om transport & distribution

3/12 2018