Teleskoptransportør forlænger succesen Standardmaskinerne har et frit spænd på op til 22 meter og kan på den måde række helt ind i lastbilerne og containerne.

Teleskoptransportør forlænger succesen

Caljans teleskoptransportør øger effektiviteten, holder omkostningerne nede og skaber et godt arbejdsmiljø i læsse- og losseområdet, både nu og her, og i fremtiden

Af Hans Windeløv

Containeren fra Kina er ankommet. Den er fyldt med varer i kartoner. Alt fra modetøj, sko og elektronik til værktøj, dæk eller sække med kaffebønner og andre produkter finder vej fra Asien til Europa på den måde.

Uanset om det er lagerførende virksomheder eller tredjeparts logistikoperatører, som modtager varerne, er der behov for hurtig og effektiv tømning af containerne. Tømning, som vel at mærke foregår sikkert og forsvarligt og under så gode forhold som muligt, rent arbejsmiljømæssigt.

Her er teleskoptransportøren fra leverandøren af logistikmateriel, Caljan Rite-Hite, blevet et særdeles vigtigt hjælpemiddel.

Transportøren, der er placeret i terminalen ud for portene, er en konstruktion med en teleskoparm, som er forsynet med et bånd til transport af løstlastede pakker, det vil sige pakker, der ikke er palleterede.

Armen bliver styret af en operatør, som styrer den ind i containeren eller lastbilen. Herefter lægger operatøren pakkerne op på transportbåndet, som kører dem ind i hallen. I takt med at man tømmer containeren, øger man blot længden på transportøren.

Operatøren styrer selv teleskoparmen længere ind i containeren, efterhånden som man arbejder sig gennem mængden af de stablede pakker.

Det er grundprincippet i det produkt, som har gjort det nemt og hurtigt at tømme og fylde containere og lastbiler.

State-of-the-art og løbende udvikling

Historisk set er teleskoptransportøren udviklet og produceret af Caljan, som etablerede sig i starten af tresserne i Hasselager uden for Aarhus.

De første af virksomhedens transportører så dagens lys i løbet af halvfjerdserne. Ideen med at skabe et redskab, som gør det nemmere at tømme og fylde containere og lastbiler såvel som fly og godsvogne, blev hurtigt en succes.

Konceptet er stadig det samme. Dog har design, teknologi, konstruktion, ydeevne og energiforbrug gennemgået en løbende udvikling gennem årene. I dag leverer man state-of-the-art-maskiner, som klarer opgaverne på lagre og terminaler hos logistikoperatører, pakkedistributører og producerende virksomheder verden over.

Strategiske kunder bidrager til udviklingen

Succesen er først og fremmest et resultat af, at virksomheden i Hasselager har sat alle de kreative sejl og er fortsat med at udvikle konceptet.

- Vi er i høj grad fulgt med tiden. Med de øgede krav til ergonomi og effektivitet er det vigtigt, at vi reagerer hurtigt i forhold til den feedback, vi får fra markedets aktører og fra de myndigheder, som laver regler for den fysiske belastning ved manuel varehåndtering. Her har vi et fantastisk samarbejde med flere af vores strategiske kunder, forklarer Michael Harrit, som er international salgschef ved Caljan Rite-Hite i Hasselager.

De strategiske kunder, som man finder blandt nogle af de helt store pakkedistributører, logistikvirksomheder og lagerførende virksomheder, udfører mange forskellige operationer.

- Vi har kunder, som både tømmer og fylder containere, lastbiler, togvogne og varebiler. Her har de brug for teleskoptransportører, som kan lidt mere end blot det, en standardmaskine udfører.

- Vi udvikler blandt andet hydrauliske operatørplatforme til transportørerne. Operatørplatformene er placeret for enden af armen og kan hæves og sænkes, så operatøren kan placere sig ergonomisk optimalt i forhold til de pakker, han skal løfte, siger Michael Harrit.

Pakker er kilet fast

Som han forklarer, er mange containere stoppet med pakker, så de nærmest er kilet ind mellem hinanden og dermed kan være svære at få ud. Står man på gulvet i containeren, kan det derfor være ekstra vanskeligt at tømme de øverste lag.

- Her har man brug for en operatørplatform. Vi har udviklet den i fællesskab med kunder, og alle krav til sikkerhed er naturligvis overholdt. En række sensorer sørger eksempelvis for, at transportøren stopper sine bevægelser ved platformens mindste berøring med omgivelserne, så operatøren ikke kommer til skade, eller pakkerne bliver beskadiget, uddyber Michael Harrit.

Nogle virksomheder har behov for at kunne tømme både last- og varebiler. Her er der stor forskel på ladhøjden i bilerne, når de bakker hen til ramperne.

Derfor har Caljan udviklet et snudelignende aggregat ’DroopSnoot’, en separat båndtransportør, som påmonteres i fronten af teleskoptransportøren, der nu kan bevæge sig mere fleksibelt op og ned.

Det sørger for, at man kan tømme de noget lavere biler lige så effektivt som lastbilerne.

Tilpasser til de regionale markeder og krav

Det er i høj grad kundernes behov, som er i fokus for den udvikling og de modifikationer, som teleskoptransportøren gennemgår.

Som Michael Harrit kommer ind på, øger gode og gennemtænkte ergonomiløsninger grundlæggende effektiviteten i mange logistikprocesser. Og teleskoptransportøren er ingen undtagelse.

- Vi tilpasser løsningerne til de opgaver, vores kunder står over for. Da vi eksporterer størstedelen af de godt 1000 teleskoptransportører, vi producerer årligt, betyder det, at vi udvikler, tilpasser, evaluerer og nytænker løsningerne i forhold til de udfordringer, der gør sig gældende regionalt set.

- I USA ser vi eksempelvis en tendens til, at man anvender containere, som er noget længere end de gængse 20 og 40 fods containere i Europa, siger Michael Harrit.

Containere på 53 fod kræver ekstra længde af teleskoptransportøren. Standardudgaverne af maskinerne kan udskydes op til 22 meter.

Maskinerne er enten stationære og boltes fast i gulvet ved en port - eller også er de mobile og kan bevæge sig på skinner fra port til port.

Når maskinen er mobil, kan den samme dør bruges til læsning og losning af både løstlastede og palleterede varer.

Det kræver altså ekstra kapacitet og kreative løsninger, når der pludselig bliver større afstand til den inderste del af containerne. Også her løser man opgaven. Sker det ved at forlænge udskydeligheden, kræver det samtidig, at man forstærker maskinen, forklarer Michael Harrit.

Samspil med andre logistikprocesser

I det hele taget sikrer Caljan Rite-Hite, at maskinerne er klar til fremtidens logistikbehov, og sørger for, at man kan montere flere forskellige aggregater, features og ekstraløsninger, efterhånden som behovene opstår.

- Samtidig sørger vi for, at maskinerne spiller sammen med det øvrige materiel og alle de andre processer på lageret, terminalen eller i produktionen.

- Vi bidrager blandt andet selv med løsninger, der sørger for, at pakker, der bliver transporteret ind i hallen ad teleskoptransportørens bånd, kommer sikkert og effektivt videre til paller og indlagring, palleteringsstationer, pakkeregistrering, dvs. identifikation af pakkernes vægt og volumen samt stregkodelæsning, påsætning af labels, læssezoner - eller hvad det nu kan være.

- Her arbejder vi sammen med logistikfolkene de pågældende steder om løsningen. Er der tale om et nyt lager- eller terminalprojekt, taler vi sammen med rådgiverne, bygherren og de øvrige leverandører, så vi får planlagt, installeret og udført den helt optimale løsning, hvor de forskellige elementer spiller sammen, uddyber Michael Harrit.

Tæt på kunderne

Han forklarer, at det både er nye tendenser inden for logistikken, de enkelte kunders krav til løsninger og nye markeder, der er med til at drive udviklingen af teleskoptransportørerne.

- Gennem årene har vi leveret rigtigt mange maskiner til mange forskellige kunder over hele verden. Caljan Rite-Hite er til stede med salgs- og serviceafdelinger i en lang række lande i både Europa og resten af verden. Ud over at producere maskiner i Hasselager producerer vi også i Kina og Letland.

- Med den forretningsplan er vi tæt på vores kunder og kan sparre med dem og dermed hurtigt reagere i forhold til deres behov og krav og få implementeret specifikke features i løsningerne, siger Michael Harrit.

Vækst i Asien og i e-handel

Særligt det asiatiske marked og e-handelen, der udvikler sig eksplosivt på verdensplan, har stor bevågenhed ved Caljan Rite-Hite.

- Da vores maskiner både skaber et godt arbejdsmiljø, effektiviserer logistikken, er fremtidssikrede og har lang levetid, oplever vi øget efterspørgsel på dem både i Asien og på mange andre markeder, kommenterer Michael Harrit.

Det med levetiden kan en af virksomhedens europæiske kunder skrive under på. Tilbage i 1995 leverede Caljan godt 1700 teleskoptransportører til en stor tysk pakkedistributørs 33 forskellige hubs, hvor de kører driftsikkert den dag i dag.

Caljan producerede de første teleskoptransportører i 1970’erne. Siden har man videreudviklet konceptet, så de er super effektive, når man tømmer og fylder containere, fly og lastbiler, og samtidig har minimeret energiforbruget. Med sine ergonomiske tiltag skaber maskinerne samtidig et godt arbejdsmiljø for lager- og terminalmedarbejdere.

 

 

 

Læs mere om logistikløsninger

17/4 2015
 • Lindab

  Lindab

  Industriporte. Stærke og energirigtige porte. Dansk produceret med kort levering
 • Combilift

  Combilift

  Customised material handling solutions
 • BLEVA

  BLEVA

  Markedes bedste udvalg af plastkasser til industrien
 • Hans Schourup

  Hans Schourup

  Lagerindretning - Inspiration og referencer
 • Constructor

  Constructor

  Leverandør af lagerindretning
 • Hans Høj Lagerinventar

  Hans Høj Lagerinventar

  Lagerinventar til kontor, produktion og lager.
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.