Berøringsfri kontakter øger hygiejnekontrollen

Berøringsfri kontakter øger hygiejnekontrollen

I forbindelse med at der er kommet øget fokus på hygiejnen, oplever døre- portleverandøren ASSA ABLOY Entrance Systems øget interesse for sine løsninger med berøringsfri kontakter til døre og porte. Både sundhedssektoren og virksomheder i handel, industri og logistik efterspørger leverandørens løsninger

Af Hans Windeløv 

I disse tider hvor hygiejnekontrol er afgørende, er det vigtigt med forholdsregler, der forebygger risikoen for bakteriespredning i bygninger. Eksempler på dette kan være at installere berøringsfrie kontakter, automatisere de manuelle porte og døre, og sikre, at alle automatiske døre bliver serviceret og vedligeholdt.  

Hos ASSA ABLOY Entrance Systems, der blandt andet er leverandør af porte og døre til industri og erhverv, oplever man øget interesse for effektive port- og dørløsninger, der samtidig omfatter forbedret hygiejne. Netop leverandørens berøringsfri kontakter til både døre og porte minimerer risikoen for spredning af bakterier.     

Berøringsfrie kontakter giver bedre hygiejnekontrol 
I områder med stor fodgængertrafik bliver dørhåndtag berørt stort set konstant. Fjerner man behovet for at røre ved et dørhåndtag, reducerer man samtidig risikoen for krydskontaminering og hjælper med at eliminere spredning af bakterier blandt ansatte, kunder, patienter og besøgende. ASSA ABLOY Entrance Systems berøringsfri kontakt aktiverer den automatiske dør med en berøringsfri bølge og er derfor perfekt til hygiejnekontrol, uanset hvilket forretning man driver. 

- Den berøringsfri kontakt er nem at installere i automatiske porte og døre. Særligt efter corona-pandemien har rigtig mange forskellige slags virksomheder henvendt sig for at høre, hvordan de kunne eliminere de mange berøringer af porte og døre. Svaret har været den berøringsfri kontakt, og derfor har vi haft en stor stigning i salg og installation af dem, siger salgskonsulent hos ASSA ABLOY, Allan Lionett.  

Fokus på hygiejnen i logistikindustrien 
Han forklarer, at der har været stor interesse for kontakten i medicinalindustrien og i sundhedsvæsenet, hvor blandt andet mange hospitaler har droppet de mange døråbnere i form af snore til fordel for ASSA ABLOY Entrance Systems[KH3] håndfri kontakt. 

- I medicinalindustrien har der i mange år været et skærpet fokus på forbedret hygiejne. Og vi har løbende haft en dialog med mange af virksomhederne i industrien om forbedringer af deres dør- og portløsninger. Et af de steder, hvor vi i den seneste tid har oplevet en øget interesse for de berøringsfri kontakter, er hos logistikvirksomheder og lagerførende virksomheder. Ikke mindst set i lyset af corona-krisen har der været stor interesse herfra. Vareforsyningen har jo ikke ligget stille. Til gengæld har der være stort fokus på at reducere risikoen for smitte. Her har vi både oplevet efterspørgsel på den håndfri kontakt, ligesom radarstyrede automatiske porte også er kommet i høj kurs. Det er naturligvis sket, fordi man ønsker så få kontaktflader som muligt, samtidig med at man ønsker et effektivt vareflow og hurtig afvikling af gående trafik også. Hos rigtig mange virksomheder i både logistiksektoren, handel og industri, og også på hospitaler, har man hidtil skullet trykke på kontakter og hive i snore, når man åbnede døre og porte. Det er altså ved at blive ændret nu, uddyber Allan Lionett.  

Stor interesse for forbedrede portløsninger 
Han fortæller videre, at der faktisk er en generel tendens til større opmærksomhed omkring den helhedsmæssige hygiejne rigtig mange steder i samfundet. Og det er for handel og industris vedkommende både ude i produktionen og på lagrene, og indenfor på såvel kontorer som på gangarealer, i kantiner, mødelokaler, toiletter og mange andre steder. 

- Fokus på hygiejnen er simpelt hen blevet et stort tema mange steder. Hvis der er manuelle døre i bygninger med et stort flow af mennesker, der skal ind og ud og videre med deres gøremål og altså videre ind i andre lokaler og områder, anbefaler vi, at man automatiserer dørene. Det minimerer risikoen for kontamination yderligere og sikrer, at alle fodgængere holdes sikre. Alle interesserer sig for forbedret sikkerhed og kontrol, hvad hygiejne angår, derfor har vores løsninger også givet genlyd. Det har ført til en stigning i de opgaver, som handler om at servicere, vedligeholde og modernisere både manuelle og automatiske døre for at sikre, at de fungerer på alle tidspunkter og lever op til øgede krav om kontrol med hygiejnen, siger Allan Lionett.  

Læs mere om porte

4/11 2020