Åbner porten for cirkulær økonomi

Åbner porten for cirkulær økonomi

Genanvendelse er en central del af Lindabs portløsninger, hvor hele 98 % af komponenterne kan genanvendes. Hermed indgår porte fra Lindab naturligt i byggeriets rejse mod den cirkulære økonomi

Bæredygtighed står højt på byggeriets agenda. Det giver egentligt ganske god mening, da bygninger tegner sig for omkring 40 % af Danmarks energiforbrug, ligesom opførelse af bygninger lægger beslag på mange ressourcer.

Lindab arbejder løbende på at optimere produktionsprocesserne for at reducere miljø- og klimaaftrykket. Det sker blandt andet ved at arbejde aktivt med den cirkulære økonomi og udvikle nogle af markedets mest bæredygtige porte.

98 % genanvendelige port-komponenter
Som en del af virksomhedens bæredygtighedsstrategi er Lindabs porte udviklet, så de er så miljøvenlige som muligt. I produktionen anvender Lindab stål, der er et af få materialer, som kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt.

Porte fra Lindab er skabt til at holde i mange år, og selv når de har udtjent deres funktion, slutter deres rejse ikke, da portene er 98 % genanvendelige og hermed indgår naturligt i den cirkulære økonomi. I virkeligheden lader Lindab sig blot inspirere af de gamle byggedyder fra dengang, man betragtede eksisterende byggerier som en ressourcebank og i høj grad genanvendte eksisterende byggematerialer for at bygge nyt.

Blot med det lille tvist, at de tænker den cirkulære økonomi ind fra starten. Det medfører et lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Dokumenteret bæredygtighed gennem EPD-certificering
Lindab har udarbejdet en EPD, Environmental Product Declaration, der giver byggeriets parter dokumentation, når de bygger bæredygtigt i forhold til standarder som DGNB og BREEAM. Det er således dokumenteret, at porte fra Lindab er blandt markedets mest bæredygtige porte, hvad angår produktion, isoleringsevne og genanvendelse.

- Det er lykkedes at få vores porte EPD-certificeret, hvilket sikrer bygherrer og entreprenører, at de gældende miljøkrav overholdes. En EPD viser miljøpåvirkningen i et produkts livscyklus. I vores tilfælde giver det transparens i produktionen af en Lindab port, som indgår i det samlede miljøregnskab for et byggeri. Med EPD-certificering af vores porte, ISO 14001 certificering af vores produktion og 98 % genanvendelige byggekomponenter leverer vi nogle af markedets mest bæredygtige port-løsninger. Ikke blot minimerer vi miljøbelastningen, vi gør det også muligt for kommende generationer at genanvende hovedparten af vores porte. Hele vores miljøprogram indgår som en naturlig del af vores Good Thinking-filosofi, fortæller Alex Løkkegaard, produktchef hos Lindab.

Miljørigtigt kernemateriale og høj isoleringsevne
Kernen i Lindabs porte består af ekstruderet polystyren, hvilket medfører, at de ved produktionen udleder 50 % mindre CO2 end sammenlignelige porte. Derudover produceres Lindabs porte i Danmark, hvor der i høj grad anvendes grøn, vedvarende energi.

Denne kombination betyder, at portenes miljømæssige aftryk er minimalt i forhold til andre porte på markedet. Portenes vandafvisende egenskaber gør portene frostsikrede, mens særlige paneler og tætninger sikrer, at de kan modstå høje vindstyrker og beskytter mod træk, hvilket nedsætter energiforbruget. Skulle der opstå brand, omdannes kernematerialet til vand og skaber ikke livsfarlige blåsyregasser, ligesom de afgiver 50 % færre røggasser i forhold til andre porte, hvilket er bekræftet af en test, som Dansk Brandteknisk Institut har lavet.
-hawin

Læs mere om porte

15/10 2018