Stor serviceaftale mellem Door System og Danish Crown

Stor serviceaftale mellem Door System og Danish Crown

Door System og Danish Crown har indgået en omfattende aftale om service og reparation af døre og porte på alle Danish Crown og Tulip fabrikker i Danmark, Sverige, England og Tyskland. Aftalen gælder i første omgang i 3 år og omfatter p.t. 45 fabrikker

Door System har gennem de sidste mange år haft et tæt samarbejde med Danish Crown omkring dør- og portløsninger, herunder brandløsninger, hvor Danish Crown stiller store krav til sine leverandører. Brandløsninger er et område, hvor Door System har brugt og bruger mange ressourcer på at sikre den nødvendige dokumentation og certificering, og er med helt fremme, når det gælder om at overholde de europæiske standarder.

Selvom Door System har været igennem en lang proces for at blive udvalgt som samarbejdspartner har det hos Danish Crown været meget naturligt, at det netop blev Door System, som løb med aftalen som servicesamarbejdspartner.

- For Danish Crown er Door System det helt rigtige valg. Vi får en stærk samarbejdspartner, som tilbyder både stor erfaring inden for fødevareindustrien, men også professionalitet og produkter samt service til den rette kvalitet og ikke mindst priser, fortæller Rudy Kowal, Category Manager hos Danish Crown.

Sådan håndteres serviceopgaverne
I Danmark varetages serviceopgaverne af Door Systems egne montører, mens der til de udenlandske opgaver som noget nyt anvendes servicepartnere. Servicepartnerne er nøje udvalgt af Door System, og Door System står som garant for, at Danish Crown får den kvalitet, de efterspørger, og som er grundlaget for aftalen.
Konsekvenserne af Danish Crowns salg af engelske Tulip Limited kendes endnu ikke.

Door System har allerede sikret sig aftaler med Door System Sweden i Sverige og Anglia Door Systems i England.

Til at styre alle de nye serviceopgaver og servicepartnere har Door System udviklet et helt nyt online system til håndtering af kommunikationen mellem de enkelte fabrikker, Door System og servicepartnerne. Systemet giver mulighed for at følge serviceopgaverne tæt og sikre, at Danish Crown til enhver tid får den hjælp og kvalitet, som de har brug for.- Vi tror på, at servicepartner-konceptet kan bane vejen for yderligere eksport, som også er et vigtigt strategisk sigtepunkt for os, fortæller Søren Rahbek, salgschef hos Door System.

Voksende serviceafdeling
Door Systems aktiviteter inden for serviceområdet er vokset markant de seneste år, og i den danske afdeling har vi udvidet servicestaben markant.

- Vi ser aftalen som en naturlig udvikling af vores serviceafdeling, som i dag er landsdækkende. Vi løser opgaver overalt i Danmark og har stor fleksibilitet i vores set-up, fortæller Brian Ankjær Jakobsen, service- og montagechef hos Door System.

I Danmark bruger Door System udelukkende danske servicefolk, som er erfarne, veluddannede og trænede i at løse service- og montageopgaverne.

- Vi har i dag en serviceafdeling, som er i stand til at udføre service- og montageopgaver på et højt niveau og kan håndtere og matche de krav, en kunde som Danish Crown stiller. Der er ingen tvivl om, at når aftalen er fuldt implementeret, så har vi skabt en platform, der gør os i stand til at løse nye store opgaver, både i Danmark og i de europæiske markeder, hvor vi er repræsenteret, udtaler Brian Ankjær Jakobsen .

Det hele startede i fødevareindustrien
Fødevareindustrien har altid været et væsentligt markedssegment for Door System, ja faktisk startede det hele for mere end 20 år siden med hængslede døre og skydeporte til netop fødevareindustrien, hvor hygiejne og holdbarhed er to væsentlige parametre. Siden er sortimentet udvidet væsentligt, men fokus for Door System er stadig på at udvikle og producere stærke og topisolerede dørløsninger, der holder udgifter til energi, drift og vedligeholdelse på et minimum.

- Jeg er stolt over, at virksomheden efter 21 år nu har fået en størrelse og organisation, som er i stand til at indgå en aftale med et af verdens største slagterier, fortæller Preben Søndergaard, ejer og direktør i Door System.

Om Danish Crown
Danish Crown-koncernen er en global kødvirksomhed og blandt verdens største indenfor sit felt.
Koncernen er en af verdens største eksportører af grisekød og en af Europas største producenter af grisekød (Danish Crown Pork). Danish Crown-koncernen er desuden Europas største kødforædlingsvirksomhed, og Danish Crown Beef er en betydelig spiller på det europæiske oksekødsmarked.

Koncernen har produktion i Danmark og en række lande i Europa og Kina og har markedsadgang til mere end 130 lande verden over.Danish Crown-koncernen omsætter for ca. 61 mia. kroner og beskæftiger ca. 28.000 medarbejdere.

Om Door System A/S
Door System udvikler, producerer og monterer døre og porte til fødevareindustrien, den farmaceutiske industri og detailhandlen . Lige siden starten i 1998 har det været virksomhedens grundfilosofi, at dørløsningerne skal være af allerhøjeste kvalitet. Det betyder også, at virksomhedens løsninger måske ikke umiddelbart er de billigste på markedet. Men høj driftssikkerhed og store besparelser i energiforbrug og vedligeholdelsesudgifter gør det til en favorabel investering set over den samlede levetid.

Alle døre og porte udvikles og produceres på den nye fabrik i Hørning, hvor dygtige medarbejdere, der gennem mange år har sikret sig stor viden og indsigt, er en af de væsentligste årsager til den høje kvalitet. Virksomheden har egne servicemontører og tilbyder fuld skala serviceaftaler.

Door System har eget datterselskab i England og distributør i Sverige, og de to lande er virksomhedens væsentligste eksportmarkeder.

Virksomheden beskæftiger i alt 40 medarbejdere.

-lipe

 

Læs mere om porte

3/9 2019