Enkle standardprodukter effektiviserer virksomhederIncite Robotics standardapplikation, som løfter virksomheders tunge opgaver og effektiviserer arbejdet, er nu klar til salg. Produktet er let at gå til og kan styres direkte fra din IPad.

Enkle standardprodukter effektiviserer virksomheder

Robotvirksomheden, Incite Robotics, har fokus på at udvikle standardprodukter til virksomheder, som gerne vil begynde med noget simpelt og overskueligt, når det kommer til robotteknologi. Nu har virksomheden sin første standardapplikation klar til salg

Der har i mange år været stor fokus på outsourcing hos de danske produktionsvirksomheder, men efter Coronapandemien og mens der er krig i Europa, kan flere produktionsvirksomheder se store fordele i både at trække dele af produktionen hjem, men også i at øge automationsniveauet.

InCite Robotics fra Odense har set mulighederne i dette og har valgt at fokuserer deres forretning på standard applikationer til ikke robotkyndige.

InCite Robotics fokuserer på at automatisere med standard løsninger og er i gang med at udvikle en række smarte robot-applikationer til industri- og uddannelsesområdet.

Det gør, at automation er billigere og mere tilgængelige for mindre virksomheder. Tidligere har automation krævet dyre specialløsninger, som ofte kun var forbeholdt virksomheder med større serieproduktion.

- Situationen i verden ændrer sig hurtigt i tiden og der er brug for nytænkning i virksomhederne, behovet for at automatisere virksomhederne er nu endnu større end for et år siden, så uafhængigheden skal i fokus og mange vælger at trække produktionen tættere på Danmark igen.

- Et så stort skifte i produktionen kræver nye lettilgængelige produkter så omstillingen kan ske hurtigt og effektivt, udtaler CEO i Incite Robotics, Michael Hye Nielsen

55 års erfaring
Erik Ølgaard Nielsen er uddannet civil ingeniør og har mere end 25 års international erfaring fra topledelse i salg og projektstyring i FLSmidth samt Projekt Direktør i Rockwool International.

Han ved hvilke kompetencer der skal til for at løfte et stort projekt som en omlægning af en produktion er.

Sammen med Michael Hye Nielsen, som har over 30 års erfaring indenfor automationsindustrien, har de den rette erfaring til at løfte denne type af opgaver.

Civilingeniør og tidligere chef i FLSmidth og Rockwool Erik Ølgaard Nielsen (th) og Ingeniør Michael Hye Nielsen (tv) der har arbejdet indenfor robotindustrien i Odense i mere end 30 år. I november 2020 sagde civilingeniøren sit gode lederjob op i Rockwool for at træde ind i ingeniørens nystartede roboteventyr i Odense InCite Robotics.

- Vi supplerer hinanden rigtig godt både fagligt og personligt. Michael er meget iderig og kan se præcis hvordan en produktion skal automatiseres. Jeg er mere struktureret og er vant til at køre store projekter, også har jeg et godt kendskab til hvilke kompetencer der skal i spil. Vi er et godt team, siger Erik Ølgaard Nielsen

Han fortæller endvidere at det er spændene og udfordrende og starte som selvstændig. Specielt når der i de sidste to år har der være flere udfordringer end normalt med en pandemi og en krig oveni

- Men vi kan nu mærke vi lever. Efter mange år i hamsterhjulet er det godt at udleve sine drømme, så jeg har ikke fortrudt springet, når vi kan få en forretning til at køre nu, skal det nok blive en succes på længere sigt, siger Erik Ølgaard Nielsen.

Fokus fra udvikling til salg
Til at forstærke salget af firmaets produkter er Morten Haupt-Hansen nu ansat som salgschef, han har stor erfaring fra produktsalg og skal være med til at bringe virksomheden til det næste neveau.

Incite Robotics' standard applikationer udvikles ofte i samarbejde med slutkunderne. Det sikrer at produkterne løser virksomhedernes behov.

Virksomhedens Incite Robotics' tidslinje.

- Vores produkter er udviklet med de bedste features der findes på markedet og er bygget, så de er let tilgængelige for ikke robotkyndige personer. Det sikrer en hurtig integrering af produkterne i virksomheden med stor fokus på tilbagebetalingstiden, forklarer Erik Ølgaard Nielsen.

Bestyrelse etableres med stærke kræfter fra erhvervslivet
Incite Robotic har også etableret en professionel bestyrelse med stærke kompetencer med Hans Christian Rohde, som bestyrelsesformand.

Hans Christian Rohde har mere end 20 års international erfaring indenfor medicinal- og biotekindustrien og har på ledelsesniveau opbygget kommercielle - og strategiske organisationer samt etableret globale kommercielle datterselskaber.

Jes Damsted kommer fra den finansielle sektor, heraf 15 år på C-level niveau og har blandt andet beskæftiget sig med strategisk planlægning og eksekvering, forretningsudvikling, transformations- og forandringsprojekter, distribution og finansiel planlægning.

De nye bestyrelsesmedlemmer vil samarbejde med ledelsen om den daglige drift, for at sikre at der er fokus på strategien og effektivitet i organisationen.

-hawin

Læs mere om robotter & automatisering

17/6 2022