Britiske virksomheder polstrer lagrene

Britiske virksomheder polstrer lagrene

- Frygten for et kaotisk, hårdt Brexit får EU-eksporten til Storbritannien til at eksplodere, lyder det fra virksomheden Timocom, som udbyder it-løsninger til logistikbranchen. I første kvartal af 2019 er lastbiltransporter fra det øvrige EU til Storbritanien mere end fordoblet

Det dokumenterer de aktuelle tal fra TIMOCOMs transportbarometer, et redskab IT-virksomheden bruger til kvartalsvist at dokumentere udviklingen inden for transportudbud- og efterspørgsel på Europas største digitale fragt- og kapacitetsløsning. - Virksomheder fra Storbritannien, der er afhængige af import fra det europæiske fastland, hamstrer til deres lagerbeholdning for at være bedst muligt klædt på i tilfælde af et hårdt Brexit, kommenterer TIMOCOMs business analyst David Moog.

Ifølge dataanalytikeren kan et No-Deal-Brexit medføre lange ventetider for lastbiler, der ønsker at krydse den britiske grænse.

- Dette kan igen medføre flaskehalse i vareleveringen. En anden usikkerhedsfaktor er fortoldningen af varerne, forklarer David Moog, der melder om stor vækst i eksporten af varer til Storbritannien fra især Tyskland, Frankrig og Polen.

Omvendt problem på kontinentet
Helt anderledes forløber udviklingen hvad angår forholdet mellem udbud og efterspørgsel på det tyske marked og det europæiske fastland.

- Den afdæmpede konjunkturdynamik gør sig nu også gældende inden for transportøkonomien, kommenterer Gunnar Burek, Company Spokesman hos TIMOCOM. Således er efterspørgslen fra virksomheder, der leder efter transportmuligheder til deres industri- og handelsvarer via TIMOCOM, gået tilbage i første kvartal af 2019. I perioden januar til marts 2019 indtastede brugerne af transportplatformen således i snit 52 fragttilbud mod 48 tilbud om ledig fragtkapacitet. På samme tidspunkt året før lå fragt-/kapacitetsforholdet på 54:46.Højere vejafgifter dæmper tilbud
Forholdet mellem udbud og efterspørgsel på transportmarkedet er desuden blevet påvirket af Tysklands forhøjede vejafgifter for lastbiler, der trådte i kraft i starten af det nye år. Sammenlignet med første kvartal af 2018 kunne TIMOCOM i årets tre første måneder dokumentere en tilbagegang i den udbudte transportkapacitet på 12 procent.

- For virksomheder fra det europæiske fastland er Tyskland blevet mindre attraktivt grundet de forhøjede vejafgifter, lyder Gunnar Gbureks bud på tilbagegangen.
IT-virksomheden bruger transportbarometeret til hvert kvartal at registrere og analysere udviklingen inden for transportudbud- og efterspørgsel, som den tager sig ud på fragtbørsen i TIMOCOMs Smart Logistics System. Med over 130.000 brugere og op til 750.000 internationale fragt- og kapacitetsudbud om dagen er fragtbørsen fra TIMOCOM den største transportbørs for godstransport i Europa.

Fakta om Timocom
TIMOCOM GmbH er en mellemstor IT- og dataspecialist for Augmented Logistics. Som udbyder af det første Smart Logistics System til Europa hjælper TIMOCOM sine kunder med at opnå sine mål indenfor logistik med smarte, sikre og enkle løsninger. Via systemet er mere end 43.000 godkendte firmaer og virksomheder forbundet, og disse afgiver dagligt op til 750.000 nationale og internationale kapacitets- og fragttilbud.

-lipe

 

Læs mere om transport & distribution

29/4 2019
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
 • Dansk Halbyggeri

  Dansk Halbyggeri

  Byggeri til erhverv og industri
 • DENIOS

  DENIOS

  Miljøbeskyttelse & Sikkerhed Lagring af farlige medier - Arbejdssikkerhed
 • Combilift

  Combilift

  Customised material handling solutions