Lars Jespersen ny formand for Danske Shipping- og Havnevirksomheder

Lars Jespersen ny formand for Danske Shipping- og Havnevirksomheder

Der var omrokering på formandsposterne, da DSHV holdt generalforsamling den 4. maj Ny formand for brancheforeningen blev således Lars Jespersen, adm. dir. for SDK Shipping A/S, mens den tidligere formand, Klaus G. Andersen, Fredericia Shipping A/S, blev 1. næstformand

De to bytter således roller, idet Klaus G. Andersen ønskede at fratræde som formand, og Lars Jespersen tidligere varetog en af de to næstformandsposter i foreningen.

Per Jensen fra Blue Water Shipping A/S blev ny 2. næstformand.

-Jeg ser frem til at stå i spidsen for Danske Shipping- og Havnevirksomheder. Vi har en stærk forening, som er gået fra 104 til 130 medlemsvirksomheder på godt to år. Så vi har et rigtig godt udgangspunkt for at skabe flere resultater i fremtiden, siger den nyvalgte formand, Lars Jespersen.

Samfundsmæssig katastrofe med byudvikling 
I sin beretning kom den afgående formand, Klaus G. Andersen, ind på DSHV’s største mærkesag – den omsiggribende byudvikling af landets erhvervshavne.

-Vi frygter en samfundsmæssig katastrofe, hvis landets kommuner frit kan nedlægge havne eller lade byerne krybe for tæt på havnene, og derved presse havnevirksomhederne ud til skade for forsyningssikkerheden, konkurrencedygtigheden og arbejdspladserne, sagde Klaus G. Andersen.

-Vi mener, at staten bør mere frem på banen over for kommunerne. Der bør udpeges nationale interesser i havne, og staten bør have bedre muligheder for at gribe ind over for kommuner, der helt vil nedlægge eller sælge deres havnearealer. Det er en afgørende politisk prioritet for DSHV, sagde den afgående formand, Klaus G. Andersen.

Den ny formand, Lars Jespersen, lægger an til at fortsætte linjen.

-Vores politik ligger fast, og det bliver den ved med. DSHV’s arbejde kommer således til at fortsætte på samme måde som hidtil – med at sikre rammerne om vores erhverv og at skabe størst mulig værdi for medlemmerne.

På generalforsamlingen i Industriens Hus i København var der genvalg til en række af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Desuden blev Bøje Schaumann Kjær, DLG, samt Jesper Hansson, Svane Shipping, indvalgt i bestyrelsen.

DSHV’s bestyrelse består herefter af følgende:

 

Lars Jespersen, SDK Shipping (formand)

Klaus G. Andersen, Fredericia Shipping (1. næstformand)

Per Jensen, Blue Water Shipping (2. næstformand)

Jesper Hansson, Svane Shipping

Ronnie Hulstrøm, Baltic Shipping Company

Gustav Jakobsen, Schultz Shipping

Henrik Otto Jensen, Scandinavian Auto Logistics / NW Group

Bøje Schaumann Kjær, DLG

Peter Møller, Saga Shipping

Steen Gliese Pedersen, SafeSea Transport Europe

Eigil Schjønning, ViSikrer

Ulf Stephenson, Holship

Jens Toft, Danish Agro

-lipe

Læs mere om havne

6/5 2022