Stockholms havne undersøger sikkerhed ved autonom skibsfart

Stockholms havne undersøger sikkerhed ved autonom skibsfart

I samarbejde med flere partnere har havnene i den svenske hovedstad fået statsmidler til et forskningsprojekt om selvstyrende skibe i et bymiljø. Projektet skal både udforske maritim bæredygtighed og styrke Stockholms position internationalt. Den første selvstyrende færgeforbindelse er allerede på vej

Af Lisbeth Petersen

Ports of Stockholm har fået økonomisk støtte fra den svenske Transportstyrelsens søtransportforsknings- og innovationspulje.

Organisationen RISE - som står for Forskningsinstitutioner i Sverige koordinerer forskningsprojektet, som har navnet PLUZ Policy Lab Urban Zjöfart.

De øvrige aktører, der deltager i projektet er det norske rederi Torghatten, teknologileverandøren Zeabuz, Det Norske Veritas Sweden (DNV), som arbejder med fartøjsklassificering og -certificering, og Vattenbussen AB-organisationen, der har fokus på effektiv ressourceanvendelse og potentialet for, at vandveje kan bidrage til et bæredygtigt samfund.

-At være en del af en fælles indsats for at udforske og udvikle sikkerhedsaspekterne ned innovative, autonome fartøjer er fuldt på linje med strategien for kajområderne i byen Stockholm, hvor et af indsatsområderne er forskning og udvikling af vandbåren bytransport, siger administrerende direktør for Ports of Stockholm, Magdalena Bosson.

Første autonome forbindelse - med operatør ombord
Ports of Stockholms nyeste kunde, rederiet Torghatten, har allerede her i foråret annonceret introduktionen af en elektrisk og autonomt drevet færgeforbindelse i det centrale Stockholm.

Det fælles forskningsprojekt vil undersøge sikkerhedsaspekterne ved fjernbetjente, vandbårne passagerbefordringer og takket være introduktionen af den autonome færgeforbindelse, som i første omgang vil have en operatør ombord, er der her et konkret eksempel at basere undersøgelserne på.

-Konceptet bag projektet er at undersøge i iboende udfordringer ved autonom drift både før og samtidig med indførelsen af den kommende færgeforbindelse. Det er vigtigt, når vi går fra stadiet med at have en operatør ombord til at være en tjeneste, der bliver overvåget og fjernstyret fra et kontrolrum på fastlandet, siger Reidun Svarva, som er forretningsudviklingschef hos rederiet Torghattan AS.

Nøglen til omkostningseffektive transporter
Forskningsprojektet er et yderligere skridt i retning af at kunne bruge autonom teknologi til søs, og kan sikre en ansvarlig og sikker udvikling.

-Autonome skibe kan være nøglen til at løse omkostningseffektive transportudfordringer, men det er nødvendigt med et forudsigelig regelsæt for at kunne at få fuldt udbytte af mulighederne. Den viden, vi vil opbygge i dette projekt, kan etablere nye forudsætninger for autonome systemer og politikker, så der kan blive introduceret nye transportløsninger supplerer, adm. direktør i Zeabuz, Erik Dyrkoren.

Læs mere om havne

23/3 2023