Skræddersyede lufttæpper minimerer energiforbruget og styrker arbejdsmiljøet

Skræddersyede lufttæpper minimerer energiforbruget og styrker arbejdsmiljøet

Hos HydraSpecma i Skjern er trækken fra firmaets mest befærdede port blevet stoppet, og samtidig er et nyt varmeanlæg ved en anden port blevet sparet. Det er sket ved at installere lufttæpper ved portene. Det er leverandøren, Frico, som har projekteret og leveret løsningerne

Af Hans Windeløv 

HydraSpecma leverer specialiserede hydrauliske løsninger til især landbrug og vindindustri. På virksomhedens store lager i Skjern havde der i længere tid været mærkbare problemer med kulde og træk ved bygningens to porte.

- Navnlig de seks medarbejdere, som stod tættest på den centrale port, som fører direkte ud i det fri, var udsatte. Også selv om vi her havde installeret en hurtigtgående port, fortæller bygningsansvarlig hos HydraSpecma, Kristian Toft.

Kold og varm luft
Derfor kontaktede virksomheden Frico og tog hul på en dialog om rådgivning og forslag til løsningen af problemerne. Det endte med en løsning med lufttæpper ved begge porte.

Ved den centrale port er to standard-moduler bygget sammen til en individuel løsning i optimal højde i forhold til rummets proportioner. Lufttæppet er omkostningseffektivt og er indstillet til kun at varme på de to nederste meter. Samtidig er anlægget indstillet til at følge portens bevægelser og slukke hurtigst muligt for at minimere støj og højne arbejdsmiljøet.

Ved den anden port, som ligger for enden af et udslusningsrum i lageret, har Frico rådgivet om opsætning af et anlæg, hvor termostatindstilling og blæsehastighed bevirker, at lufttæpperne samtidig fungerer som varmeanlæg. Det sparede HydraSpecma for yderligere udskiftning af udslusningsrummets udtjente varmesystem.

- I dag arbejder 26 mand i samme område uden gener. Udover mindre træk har vi dermed også fået større fleksibilitet i brugen af rummet, siger Kristian Toft.

Fri for træk – og for store energitab
Begge anlæg er programmeret efter deres omgivelser og primære opgave.

- Vi står også gerne til rådighed med et årligt eftersyn, så parametrene passer, og tæpperne fortsat arbejder optimalt, fortæller Torben Bendix Nielsen, fra teknisk internt salg og teknisk support hos Frico.

Indledningsvis havde Kristian Toft dog sin tvivl om lufttæppernes effekt. Han kunne ikke helt se, hvordan varm luft, der blæser vandret, skulle kunne holde en port på fire gange fire meter fri for træk og tvivlede på, at en sådan løsning ville være pengene værd.

En enkel demonstration overbeviste ham dog om, at det var værd at forsøge. Samtidig har et energitilskud til etableringsomkostningerne været med til at sikre en tilfredsstillende tilbagebetalingstid, selv om HydraSpecma på nuværende tidspunkt har svært ved at gøre regnskabet for den samlede fremtidige energibesparelse op på grund af et nyligt skift i energiforsyning.

- Vi forventer, der også kommer en besparelse i energiforbruget, men komfort, trivsel og velfærd for vores medarbejdere er det primære mål for vores installation af lufttæpper, siger Kristian Toft.

De to lufttæppeinstallationer hos HydraSpecma bliver muligvis til flere i takt med ud- og ombygninger på virksomhedens i alt fem adresser. Efter de mærkbare positive effekter i den store lagerhal trækker ønsker fra medarbejderne til den bygningsansvarlige i hvert fald stærkt i den retning.

Mere fokus på grønne løsninger
Løsningen hos HydraSpecma er blot en af mange løsninger med lufttæpper, som Frico har designet og installeret hos kunder i industrien i både Danmark og udlandet. I flere år har den primære driver i efterspørgslen på løsningerne handlet om deres evne til at skabe bedre arbejdsmiljø.

- I de seneste år er der dog kommet stort fokus på grønne løsninger og energioptimeringer. Det har ført til, at vores løsninger er blevet interessante for langt flere kunder, end vi tidligere har set. Når vi beregner og dokumenterer både de energimæssige besparelser og de forbedringer af arbejdsmiljøet, som vore løsninger giver, er det ofte en øjenåbner i dialogen med kunderne, siger administrerende direktør i Frico, Ronnie Haugaard Rasmussen.

Han kommer ind på, at man har løst mange forskellige opgaver for kunder med lufttæpper både med og uden varmetilførsel. Fælles for løsningerne er, at de har hjulpet kunderne med at optimere rammerne for driften.

Adskilte temperaturzoner
Teknologien handler helt forenklet om, at lufttæpperne adskiller temperaturzoner. Ved at blæse luft enten vandret eller lodret parallelt med en portåbning forhindrer man, at luften strømmer henholdsvis ind og ud ad bygningen.

- Ud over at lufttæpperne dermed forhindrer træk og kulde, minimerer det altså forbruget af energi til enten opvarmningen eller nedkølingen af lokalerne, siger Ronnie Haugaard Rasmussen og kommer ind på, at Fricos lufttæpper blandt andet forhindrer isdannelser på frostlagre.

- Kondensering er en sideeffekt, når varm luft strømmer ind på et frostlager. Sker det, kan der komme iskrystaller på både paneler og i loftet. Ofte falder iskrystallerne efterfølgende ned som ’sne’ på de indlagrede og pakkede varer. Konsekvensen er, at papæskerne bliver bløde af fugten, når de kommer ud af frostrummet. Lufttæppernes zoneadskillelse forhindrer processen med iskrystallerne, og det har flere kunder nydt godt af.

Minimal driftstid
Ronnie Haugaard Rasmussen forklarer videre, at systemerne ofte bliver monteret, så de spiller sammen med portenes styringssystem og først bliver aktiveret, når portene åbner.

- Dermed er lufttæppernes aktivitet begrænset til portenes åbningstid. Da vi endvidere ofte benytter kold luft, er der kun energimæssige omkostninger til selve driften af lufttæppeanlægget. Den minimale driftstid på lufttæpperne betyder, at de energibesparelser, de genererer, langt overstiger energiforbruget til selve anlægget. Det er beregninger, vi er i stand til at lave for vore kunder, og det er samtidig beregninger, som viser, at der bliver tale om en forholdsvis kort tilbagebetalingstid af anlæggene, siger direktøren.

7/11 2022