jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Sygehuse tager et kvantespring med intelligent hospitalslogistik

Det ny system IHL gør dagligdagen lettere på sygehusene og gør det muligt at frigøre resurser til kerneydelsen, pleje og behandling af patienter. Det ny testanlæg til intelligent hospitalslogistik er netop blevet klart til afprøvning

Intelligent Hospitals Logistik, IHL, er et koncept, som skal gøre dagligdagen lettere for personalet på hospitalerne, så man ikke længere skal bruge tid og energi på at lede efter og flytte rundt med ting.

På den måde leverer systemet prøver, medicin, instrumenter, udstyr, tøj, mad m.v. i hygiejnesikrede standardkasser præcis der, hvor plejepersonalet har brug for det. Målet er, at ingen skal vente mere end fem minutter eller gå mere end 25 meter for at få det bestilte leveret.

Med det nye system, hvor tingene altså selv finder personalet, frigør man dermed resurser til den egentlige kerneydelse, nemlig behandling og pleje af patienterne.

Den 26. februar 2014 stod IHL’s testanlæg klar til demonstration i Region Hovedstaden på Hvidovre Hospital. Dermed har det innovative lager- og logistiksystem til hospitaler taget et kvantespring, fra de første tanker blev tænkt i Region Nordjylland i 2010.

Fuld skala om få år

Visionen er, at det første fuldskala IHL-anlæg om få år realiseres i Region Syddanmark og på et eller flere andre nye supersygehuse.

- Det betyder meget for IHL-projektet, at vores testanlæg nu kan indvies, og at det sker bare syv måneder efter, at projektet fik tilsagn om støtte fra Markedsmodningsfonden, siger Ole Klinkby, IHL-projektleder og salgs- og udviklingschef hos NNE Pharmaplan.

Indvielsen af testanlægget markerer afslutningen på fase 1 i udviklingsprojektet, hvor automatisk og intelligent logistik sammensættes, afprøves og tilpasses fremtidens hospitalsløsninger.

Det er et ambitiøst projekt, som kun er muligt på grund af den medvirken og opbakning, som man oplever fra de deltagende fem hospitaler.

- Nu hvor testanlægget er etableret, kan vi gå ind i en dybere dialog med fremtidens brugere – og sikre os, at vi udvikler IHL-konceptet til at møde hospitalernes behov fx mht. kapacitet, design, services, brugervenlighed, sikkerhed og hygiejne, siger Ole Klinkby.

Vide perspektiver med systemet

Konceptet er udviklet med støtte fra Markedsmodningsfonden i et samarbejde mellem fem hospitaler og 12 private virksomheder. Og det er målrettet såvel nye supersygehuse som allerede eksisterende hospitaler.

Og så er der er desuden en række økonomiske fordele ved IHL i form af besparelser på lagerplads, intelligent vareindkøb m.v.

- Vores mål i Region Hovedstaden er høj kvalitet i behandlingen. Det skabes aktuelt af et dygtigt personale bistået af gode IT-løsninger. Tilbage er imidlertid at få skabt øget præcision og hurtighed i flytning af fysiske ting.

- Det er vigtigt i patientbehandlingen, men også i den interne servicering af patienter og hospitalets personale, siger Per Seerup Knudsen.

Han er næstformand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervsfremme, regionsrådsmedlem (A) i Region Hovedstaden.

- Region Hovedstaden har igangsat en modernisering af en række hospitaler og beslutter inden længe, hvilket hospital der skal bygges på en bar mark i Nordsjælland. I alle disse nye bygninger vil transportformer og sikker logistik blive en væsentlig del af den fremtidige løsning.

- Derfor glæder vi os i regionen over at være med til at teste en ny transportmulighed, siger Per Seerup Knudsen, som håber, at de praktiske afprøvninger kan betyde noget positivt for erhvervslivet.

IHL som fremtidig eksportmulighed

Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed for at skabe en eksportsucces, men det er vigtigt, at den eller de virksomheder, som står bag produktet, har en ambition om at sælge på udenlandske markeder og har kendskab til markedsmekanismerne, siger Henrik Kagenow, direktør i Welfare Tech.

På baggrund af den meget brede kreds af meget stærke virksomheder, der indgår i projektet, og den nærhed, der er til de kommende hospitalsbyggerier, vurderer han, at der også er mulighed for at skabe egentlig afsætning af IHL på dansk grund.

Dermed har IHL en særdeles god mulighed for på sigt at skabe eksport.

- Forudsætningen for at kunne sælge på eksportmarkeder er næsten altid, at man har en god reference på hjemmemarkedet, siger Henrik Kagenow.

Projektet har sit udspring i Nordjylland

IHL-projektet har i dag 17 partnere, heraf fem hospitaler, men udspringer oprindeligt fra et samarbejde mellem Region Nordjylland, nordjyske hospitaler, Intelligent Systems og Logi Systems samt flere andre virksomheder i den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness.

Da projektet fik Markedsmodningsfondens tilskudsbevilling – den største nogensinde på 12,5 mio. kr. - tog udviklingen af IHL fart i sommeren 2013. Dengang fik IHL denne kommentar med på vejen fra Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand for Regionernes Sundhedsudvalg:

- De kommende år investerer vi i Danmark 41 mia. kr. i nye sygehuse, som vil sikre bedre og hurtigere behandling af flere patienter end nogensinde. Det er kun muligt med en effektiv logistik, og det er et felt, som vi er stærke på i Nordjylland. Ikke mindst, når vi går sammen på tværs af private virksomheder og den offentlige sundhedssektor.

Nyt Universitetshospital i Odense forbereder IHL

Det er politisk vedtaget, at der skal stiles mod en mere intelligent og automatisk lager- og logistikløsning i stil med IHL på flere af landets hospitaler. Men hvorvidt IHL realiseres på alle de hospitaler, der er omfattet af planerne, afhænger af den videre proces og udvikling af konceptet:

- Eftersom det nye Odense Universitetshospital er et projekt på bar mark, har vi fra dag et kunnet tænke sådan et system ind, og der er planlagt 80 lagerskakte, som kan forsyne hele det kliniske personale op til femte sal i de nye bygninger.

- Men for at konceptet bliver virkeligt, skal vi kunne undgå, at smittefare spredes, det skal kunne elimineres, sagde Lars Krause Nielsen, indkøbs- og logistikchef på Odense Universitetshospital, da han så IHL-konceptet første gang hos Qubiqa i Arden i november 2013.

Og netop håndteringen af hygiejnestyring med IHL bliver et af de mange temaer for den videre brugerinddragende innovation, som kommer til at foregå i IHL-projektets fase 2, der begynder efter indvielsen af testanlægget.

-hawin

Læs mere om logistikløsninger

22/4 2014