jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

- Den dybe tallerken ER opfundet, nu skal den tages i brug

- Den dybe tallerken ER opfundet, nu skal den tages i brug

Det mener CEO Steen Nørby Nielsen fra Siemens Mobility. På årets Vejforum uddyber han, hvorfor fremtidens transport ikke bygger på hjul og skinner men på teknologi og big data

Trængsel og ineffektiv transport er et problem, som Danmark er nødt til at finde langsigtede løsninger på. Det kan ske med intelligente transportsystemer, der styrer trafikken digitalt.

- Faktisk behøver vi ikke at opfinde den dybe tallerken. Teknologien er klar på mange områder. Udfordringen er at turde træffe nødvendige politiske beslutninger og samarbejde målrettet på tværs af sektorerne, mener Steen Nørby Nielsen, CEO for Siemens Mobility i Danmark.

Siemens Mobility leverer overordnede tekniske løsninger inden for transportsektoren. Ved Vejforum den 6. og 7. december mødes den danske vejbranche i Nyborg og sætter spot på mobilitet. Steen Nørby Nielsen er keynote speaker og fortæller om digitale løsninger og aktuelle projekter i og udenfor Danmark.

Dynamiske informationstavler
En by som Berlin er lysår foran København inden for intelligent vejinfrastruktur og styring af trafik, påpeger Steen Nørby Nielsen. Både når det gælder hverdagstrafik og trængselsgenererende events som fodboldkampe og popkoncerter, der kan lamme en bys infrastruktur.

- Mange storbyer dirigerer i dag trafikken digitalt og dynamisk gennem biltælling, detektering af bilernes retning og informationstavler, der informerer om køer og foreslår genveje. De har baner, der kan bruges i begge retninger på skift, så trafikken glider lettere igennem knudepunkter, forklarer Steen Nørby Nielsen.

I Danmark har vi derimod nedlagt nogle af de relativt få digitale informationstavler, vi havde. De puljemidler, der drev tavlerne, er brugt op, uden at der er fundet ny finansiering.

Steen Nørby Nielsen fortæller ved Vejforum også om de forsøg med radarstyret teknologi, der i øjeblikket bliver testet  i Tyskland på A9 mellem Nürnberg og München.

- Jeg synes, vi skal komme ind i kampen. Det er ikke store beløb, der er brug for, og de digitale informationstavler burde findes på alle indfaldsveje til København. Vi er nødt til som Stockholm og London at skabe sammenhængende trafik om hovedstaden, siger Steen Nørby Nielsen.

Google for bordenden?
Steen Nørby mener, at der i Danmark er opstået en vis berøringsangst efter diskussionen om betalingsring og roadpricing. Men uden holdning og vision kan vi ikke styre udviklingen.

- København kan som by ikke kun tænke på sig selv, så jager de bare trafikken ud i forstæderne. Kører du mod Gøteborg, får du oplysninger om, hvor meget tid, du kan spare, hvis du stiller bilen ved nærmeste station og taget toget videre. Det er den slags løsninger, vi har brug for, mener Steen Nørby. Danmark er endnu ikke i gang med digitaliseringen af vejkort.

- Vi må tage fat, hvis vi ikke vil have Google siddende for bordenden, når vi planlægger Danmarks infrastruktur. De har allerede teknologi og informationer, som vi selv bør kontrollere.

Cyklen med i metroen
Siemens udvikler i øjeblikket MaaS-teknologi, der fungerer som en udvidet version af Rejseplanen og Rejsekortet i én og samme app. MaaS står for Mobility as a Service. Siemens app hedder SiMobility, og en af de første versioner er lige nu ved at blive testet i Schweiz.

- Det udvidede datanetværk og smartphonen har gjort det muligt at planlægge sin rejse digitalt på tværs af transportformer. Tog og bus er med i Rejseplanen, som vi kender den, men vi kan udvide med eksempelvis lejebiler, lejecykler og indenrigsfly.

Steen Nørby beskriver en app, der beregner tider og priser på tværs af alle muligheder inden afrejse. Den fortæller, hvad der er smartest og billigst netop i dag, samler betaling for hele rejsen og differentierer prisen efter tidspunkt og kundetype.

Måske er der også undervejs gennem rejsen informationer om muligheder for indkøb eller oplevelser skræddersyet til forbrugerens personlige præferencer.

- Vi har brug for et transportsystem, der optimerer enhver rejse for forbrugeren. Det kræver samarbejde. Herhjemme skal vi forbi unødvendige forviklinger som, at vi må have cyklen med i S-toget, men ikke i metroen. Der er brug for gennemtænkte helhedsløsninger.

-lipe

 

Læs mere om transport & distribution

8/11 2017