EU skal kulegrave dyretransporterFoto: Dyrenes Beskyttelse.

EU skal kulegrave dyretransporter

Et stort flertal i Europa-Parlamentet har stemt for at nedsætte et særligt undersøgelsesudvalg, som skal kulegrave dyrenes forhold på transporter i og ud af EU. Det er en vigtig milepæl, vurderer Dyrenes Beskyttelse

Med et overvældende flertal har Europa-Parlamentet besluttet at nedsætte et særligt undersøgelsesudvalg, der skal undersøge den europæiske transport af dyr. Det sker, ifølge Dyrenes Beskyttelse, på baggrund af mange tragiske historier om dyr, der lider eller dør under transporter.

- Vi er rigtigt glade for udfaldet. Transport af dyr på kryds og tværs af landegrænser er elendig dyrevelfærd, og det halter med både at få opdateret lovgivningen, at få kontrolleret at reglerne overholdes, og at få sanktioneret dem, som ikke kan finde ud af at overholde de ret basale regler, der er på området. Det kan kun gå for langsomt med at rydde op, og med dagens beslutning i parlamentet lover det godt for fremtiden, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse og formand for Eurogroup for Animals, en international sammenslutning af 70 dyrevelfærdsorganisationer.

Det undersøgende udvalg har bemyndigelse til at indkalde vidner og eksperter samt bede om dokumenter fra nationale og europæiske myndigheder. EU-lande, der nægter at samarbejde med udvalget, risikerer at stå over for en traktatbrudsprocedure, som kan resultere i sanktioner.

- Det er kun sket få gange i Europa-Parlamentets historie, at man har nedsat sådan et magtfuldt udvalg. Derfor er det en stor sejr og en vigtig milepæl for dyrevelfærden. Det her særlige udvalg har ret brede beføjelser til at kulegrave et politikområde, hvor man mistænker en betydelig grad af overtrædelser, fejl eller forsømmelse i forhold til EU-lovgivningen. Tidligere har lignende udvalg haft stor betydning, fx da Europa-Parlamentets særlige skatteudvalg kulegravede sagen om Panama Papers, siger Britta Riis.

Sagen er blevet taget op til afstemning i Europa-Parlamentet efter, at 183 parlamentarikere i februar skrev under på, at de europæiske dyretransporter skal kulegraves.

I spidsen for underskriftsindsamlingen stod bl.a. den danske europaparlamentariker og næstformand for dyrevelfærdsudvalget, Niels Fuglsang (S).

Ved afstemningen i fredags, den 19. juni, var der bred opbakning blandt de danske europaparlamentarikere.

-hawin

 

Læs mere om transport & distribution

22/6 2020
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions