Femernprognose får dumpekarakter

Femernprognose får dumpekarakter

Tidligere trafikchef i Vejdirektoratet forventer, at indtægterne på Femernforbindelsen kun bliver omkring halvdelen af det, de tyske konsulenter har beregnet

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Politikerne i Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg fik torsdag en gennemgang af trafikprognoserne omkring den kommende Femernforbindelse.

Der er fra flere sider rejst alvorlig tvivl om prognosernes værdi, og ikke mindst tidligere trafikchef i Vejdirektoratet, Knud Erik Andersen, har haft de kritiske briller på.

Hans forudsætninger for at vurdere trafikprognoserne for en Femernforbindelse er blandt andet, at han har været med i planlægningen af såvel Storebæltsforbindelsen som Øresundsforbindelsen.

Alternativ gennemgang
Derfor havde Enhedslisten sammen med Alternativet inviteret blandt andre nogle udvalgte Christiansborgjournalister, herunder BygTek, til en gennemgang af Knud Erik Andersens tal, INDEN Transportudvalget umiddelbart efter fik en teknisk gennemgang af prognoserne fra Femern A/S.

Også transportordførerne fra de øvrige partier var inviterede, men de glimrede alle ved deres fravær.

Knud Erik Andersen påviste en lang række af fejl i de prognoser, som Femern A/S og Sund & Bælt benytter for at få økonomien i Femernforbindelsen til at hænge sammen.


Ikke retvisende
Han pegede blandt andet på, at der i prognoserne er forudsat, at færgeforbindelsen Rødby-Putgarten helt ophører – begrundet ud fra modelberegninger. Men modellen kan slet ikke regne retvisende på både færge og fast forbindelse samtidig – der var i sin tid ingen grund til at bruge penge på den facilitet.

Desuden påpegede han, at de tyske konsulenter havde forudsat, at de mange ’3-timers bilister’, der i dag foretager ultrakorte indkøbsture, vil fortsætte med det, trods en meget høj gennemsnitstakst for at passere en Femerntunnel.

Modellen kan nemlig ikke i rutevalget skelne mellem dyre ’europarejser’ og billige indkøbsrejser – sidstnævnte fandtes nemlig ikke da modellen blev opstillet.

Gammel trafikmodel
Knud Erik Andersen sagde efter gennemgangen til BygTek, at det karakteristiske for beregningerne af Femernforbindelsens økonomi er, at man har brugt en gammel trafikmodel fra slutningens af 1990’erne, som var opstillet på helt andre forudsætninger end dem, der gælder i dag:

- Den model har man mere eller mindre ukritisk brugt og ikke opdateret til de nugældende forhold. De passer med trafikmængden, men ikke med valgsituationen. Trafikken er opregnet til udgangsåret 2011 men konkurrencesituationen, som den er i dag og bliver i fremtiden, er modellen ikke designet til at håndtere. Dertil kommer at man ’manuelt’ har forvredet modellen ved at inddatere en helt banal og voldsom analysefejl, som Sund & Bælt står for. Fejlen betyder at hele otte procent af Storebæltstrafikken antages at flytte til Femern-forbindelsen, hvor denne trafik så kommer til at udgøre hele 60 procent af det spåede trafikspring. Den fadæse er nu på fjerde år ikke håndteret, siger Knud Erik Andersen.

Uden enhver form for logik
Han henviser til tidligere analyser, der har opgjort trafikken over Storebælt, viser, at maksimalt 1-2 procent af bilerne kører over ’den grønne grænse’ – landegrænsen i Sønderjylland – og at de påståede otte procent er ’uden for enhver form for logik’:

- Den slags prognosermageri er uprofessionelt fra både den Femern A/S og fra de tyske konsulenter, der har udarbejdet prognoserne. Det sidste er det værste, fordi det er banal trafikanalyse viden, at sådan kan man ikke regne, siger Knud Erik Andersen til BygTek.

Direkte afhængighedsforhold
Han peger desuden på, at opgaven med at udfærdige prognoserne aldrig har været udbudt, og han sætter derfor spørgsmålstegn ved konsulenternes uvildighed:

- Opgaven er givet direkte til to firmaer, og det skaber et direkte afhængighedsforhold til Femern A/S. Trækker vi indkøbstrafikken på Rødby-Puttgarden færgeforbindelsen fra og alene ser på den Europa-rettede trafik, så er den faldet ganske betragteligt fra 1990-erne til i dag. Det skyldes nok først og fremmest, at flyforbindelserne er blevet så billige, at man ikke længere kører de lange ferieture ned gennem Tyskland. Shoppingtrafikken kan kun fortsætte, hvis tunnelen tilbyder samme lave pris, som færgerne i dag, men prognoserne regner med, at det skal koste knap 1000 kroner at køre igennem tunnelen, ligegyldig hvem man er, påpeger Knud Erik Andersen

Fortsat færgedrift
Han understreger, at til de priser, vil der selvfølgelig ikke være nogen, der kører ned for bare at købe ind:

- Samtidig mener Scandlines jo, at de kan sejle videre, og det tror jeg også, at de kan. Femern A/S siger så nu, at også de kan tilbyde rabat, men modellen kan ikke regne på rutevalg mellem færge og tunnel opdelt på differentierede takster. Så hvad grundlaget for deres beregninger er, står hen i det uvisse, siger Knud Erik Andersen.

Rentedøden venter forude
Hans konklusion er, at havde en 1. års studerende på CBS lavet en opgave af samme standard som de trafikprognoser, der angiver overflytnngen af trafik på Storebælt til Femernforbindelsen, så var den studerende dumpet med et brag.

Det er blandt andet ud fra den prognose, politikerne træffer afgørelse om Danmarks hidtil største infrastrukturinvestering, og Knud Erik Andersen er ikke i tvivl om konsekvensen:

- Jeg ville gerne have adgang til modellen og køre den på realistiske forudsætninger. Det har jeg ikke men min bedste vurdering er, at Femern A/S bør være glade, hvis de får halvdelen af den trafik, der er regnet med i de tysk producerede prognoser. Får de det, vil Femernforbindelsen aldrig blive tilbagebetalt ved brugerbetaling. Gælden vil vokse og vokse, til staten på et eller andet tidspunkt lader skatteyderne betale, og dermed er det mine og dine børn og børnebørn, der får regningen, slutter Knud Erik Andersen.

Frygter at blive stillet til regnskab
Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, var efterfølgende til det møde, hvor Femern A/S præsenterede prognoserne, og det har ikke ligefrem beroliget Enhedslistens ordfører:

- Det var ikke meget nyt, der kom frem - og dog, for der blev sat spørgsmålstegn ved prognosernes holdbarhed. Embedsmændene var lidt mere forsigtige og understregede, at der jo er tale om prognoser med en vis del af gætteri og dermed også usikkerhed forbundet dermed. Nu venter vi så på de to nye prognoser, der er bestilt, og som skal komme i 2019, men jeg har på fornemmelsen, at der bliver tale om ’baglæns regning’, så man er sikker på, at prognoserne kommer til at passe med forudsætningerne, siger Henning Hyllested til BygTek.

Han ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at få Femern A/S til at mødes til en åben høring med Knud Erik Andersen og Hans Schjær-Jacobsen, der begge har kritiseret beslutningsgrundlaget for Femernforbindelsen, men det vil/tør embedsmændene tydeligvis ikke:

- Det kan kun øge mistanken om, at de har noget at skjule, mener Henning Hyllested.

Læs mere om transport & distribution

18/9 2018