jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Ikke RUT-krav til cabotagekørselSF's politiske ordfører Karsten Hønge (Foto: Steen Brogaard)

Ikke RUT-krav til cabotagekørsel

Anmeldelsespligt til RUT gælder kun for kombineret transport - ikke cabotagekørsel

Af Dan Bjerring
Christiansborg

SF’s politiske ordfører Karsten Hønge har stillet beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen en række spørgsmål om udenlandske transportvirksomheder anmeldelse i RUT-registeret i forbindelse med ’kombinerede transporter’ i Danmark i årene 2011-2016, og ministeren erkender i svaret, at transportbranchen er en branche, hvor der er nogle særlige udfordringer ved at udføre kontrol – blandt andet fordi arbejdsstedet flytter sig hele tiden. 

Dertil kommer, at der ikke i dag kan stilles krav om anmeldelse til RUT for cabotagekørsel:

- EU-Kommissionens såkaldte ’vejpakke’ indeholder imidlertid forslag til en række nye muligheder for håndhævelse af udstationeringsreglerne på vejtransportområdet, herunder mulighed for at indføre en anmeldelsespligt for cabotagekørsel, oplyser ministeren blandt andet.

Gælder ikke cabotage
Arbejdstilsynets tilsyn med udenlandske transportvirksomheder sker hovedsagligt ud fra oplysninger i RUT:

- Tilsynet kan dog også ske i forbindelse med aktioner inden for transportbranchen, hvor Arbejdstilsynet møder en udenlandsk transportvirksomhed. Anmeldelsespligten til RUT gælder kun for kombineret transport og ikke for cabotagekørsel, som politiet fører tilsyn med, oplyser Troels Lund Poulsen. 

I øvrigt oplyser ministeren, at der i forbindelse med Arbejdstilsynets kontrol af den udenlandske transportvirksomheds anmeldelsespligt til RUT også føres tilsyn med arbejdsmiljøet, herunder om håndteringen af godset foregår forsvarligt. 

Bedre træfsikkerhed ønskes
I perioden fra 1. januar 2015 til 30. juni 2017 har Arbejdstilsynet taget initiativ til tilsyn med udenlandske transportvirksomheder 102 gange. Tilsynet er blevet gennemført 12 gange, mens Arbejdstilsynet i 90 tilfælde er kørt forgæves.

- Jeg må på baggrund af oplysningerne konkludere, at der er behov for at se på, om der er mulighed for at forbedre træfsikkerheden, når det gælder Arbejdstilsynets kontrol med udenlandske transportvirksomheder, så antallet af forgæves kørsler bringes ned,

Arbejdstilsynet har desuden foretaget en landsdækkende vejgodsaktion, hvor lastbilchaufførers arbejdsmiljø blev tjekket. På aktionen blev der ført tilsyn med i alt 203 lastbiler (191 virksomheder) og afgivet 73 reaktioner:

- Langt de fleste chauffører og virksomhedsledere tog positivt imod tilsynet, oplyser beskæftigelsesministeren. 
 

 

Læs mere om transport & distribution

13/11 2017