Scania: Danmark er egnet til eHighways

Scania: Danmark er egnet til eHighways

I Sverige kører de allerede, og Tyskland skal nu i gang med at teste ellastbiler, der får strøm fra køreledninger på udvalgte motorvejsstrækninger

Scania har, som en del bilproducentens ønske om et mere bæredygtigt transportsystem, i flere år arbejdet på at introducere elektrificeringen inden for såvel by-, regional- og langturskørsel.

For nylig havde Danmarks Tekniske Universitet besøg af e-Highway lastbil, som ifølge Scania kan være en af fremtidens transportmuligheder når det gælder tung, energikrævende transport.- Hvis et køretøj kan få elektrisk kraft fra køreledninger, løser man problematikken med den begrænsede rækkevidde ved batteridrift. En eHighway lastbil kan således enten have supplerende batteri- eller forbrændingsmotor til slutdistributionen eller for den sags skyld både og.

Størstedelen af transporten udføres på eHighway’en, hvor der spares ca. 50 % energi, idet tabet ved el-drift er ekstrem lavt sammenlignet med de ca. 45 % energi, vi er i stand til at trække ud af f.eks. dieselolie. Hertil kommer markant CO2-reduktion forudsat at der er tale om grøn strøm produceret via vandkraft, vindmøller eller tilsvarende. Emissionerne er desuden elimineret 100 % ved selve kørslen, lyder det i en pressemeddelelse fra virksomheden.

Billigere alternativ til jernbane
I Sverige var Scania en del af verdens første projekt med elektrificerede veje tilbage i 2016. Her kører lastbiler i døgndrift med jernmalm til udskibning via en havn på den norske atlanterhavskyst. I en rapport har den svenske parallel til den danske Trafikstyrelsen (Trafikverket) erklæret, at el-drevne lastbiler er et realistisk alternativ, da anlæggelse af en jernbanelinje på hele strækningen vil være alt for kompliceret og dyr. Strømmen leveret via luftledninger er sandsynligvis også den bedste løsning, da vejen er bygget på moser og bevæger sig op og ned.

I Tyskland har Scania nu lanceret sit seneste projekt sammen med den tyske regering, der har besluttet at medfinansiere et forskningsprojekt til testning og udvikling elektrisk vejteknologi til eHighways. Volkswagen Group Forskning vil, sammen med Siemens, udvikle teknologi og elektriske hybrid langdistancevogne, der leveres af Scania til det tyske eHighway-projekt. Projektet er en pre-test før opstart af tre forskellige testområder på tyske offentlige veje med elektrisk strøm forsynet fra køreledninger.

Investering med break-even ved 400 daglige passager
Scania vurderer, Danmark kunne være særligt egnet til eHighways, fordi vi netop har lastbiler, der konstant kører frem og tilbage på den samme kortere motorvejsstrækning.  
- Investeringen er ca. 7,5 mio. kr. pr. kilometer køreledning og dette inkludere udgiften til at få el-kabel lagt i jorden langs motorvejen som tillige kunne anvendes til ladestationer til batteridrevne el-køretøjer. El-forsyningen til køreledningerne sker nemlig løbende over strækningen for at undgå at køreledningerne i sig selv skal kunne bære en meget høj elektrisk effekt, forklarer Scania i sit materiale, og uddyber:

Kort over veje med tung trafik

På motorveje med intens trafik passerer der typisk 2.500 lastbiler i døgnet. eHighway vil have 'break-even ved passage af ca. 400 elektriske lastbiler. Det interessante er, at mange steder kører de samme lastbiler frem og tilbage over en kortere motorvejsstrækning. Man kan således opleve, at bare 50 elektriske lastbiler ville skabe 400 passager i løbet af et døgn over en strækning på f.eks. blot 40 km. Derfor kan det være interessant også at bygge korte eHighway-strækninger, hvilket gør introduktionen langt enklere end hvis man skulle anlægge hundredvis af kilometer eHighways for at komme i gang. I mange lande vil man reducerer 50 % af CO2-udslippet ved blot at elektrificere 2 % af motorvejsnettet, fordi trafikken er yderst intens på særlige strækninger.
-lipe

Læs mere om transport & distribution

6/9 2018