Frist for årsrapporter udskydes tre måneder

Frist for årsrapporter udskydes tre måneder

Af et svar fra til erhvervsminister Simon Kollerup til Torsten Schack Pedersen (V) framgår det, at indsendelse af virksomhedernes årsrapporter udskydes 3 måneder

Af Dan Bjerring

Christianborg

Erhvervsminister Simon Kollerup konstaterer, at ’i denne helt ekstraordinære situation, som covid-19 forårsager, er det vigtigt, at vi gør alt hvad vi kan, for at hjælpe de danske virksomheder’.

Ministeren vurderer, at en forlængelse af indsendelsesfristen på tre måneder på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt og i overensstemmelse med det, erhvervsorganisationerne har efterspurgt:

- Ved en vurdering af, om fristen skal forlænges yderligere, vil der selvfølgelig være et hensyn at tage til regnskabsbrugerne, så de får information om virksomhedernes økonomiske forhold, lyder det fra ministeren.

Alt andet ville være uoverskueligt
Samtidig slår han fast, at det er nødvendigt, at frister på regnskabsområdet er koordineret med virksomhedernes andre pligter og frister, herunder på Skatteministeriets område, hvor oplysningsfristerne (selvangivelsesfristerne) for indkomståret 2019 netop er blevet forlænget for samtlige skatteydergrupper, herunder virksomhederne, til 1. september i år. (S):

- Andet havde været uoverskueligt. Med det nye lovforslag får erhvervsministeren bemyndigelse til at lave en generel forlængelse af fristen til at indsende årsrapporten, som i en periode skal gælde for alle virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven, forklarer ministeren.

Læs mere om spedition

2/4 2020