Bedre brandsikkerhed for containerskibe forude

Bedre brandsikkerhed for containerskibe forude

Antallet af brande på containerskibe er de seneste tyve år fordoblet. Nu skal anbefalinger fra bl.a Dansk Brandteknisk Institut danne grundlag for drøftelser i den internationale maritime organisation om nye, internationale regler

Større skibe og nye typer gods har betydning for brandsikkerheden ombord, og de eksisterende minimumsregler fra den internationale maritime organisation IMO ser ikke ud til at matche dagens risikobillede.

Det var på den baggrund, at det europæiske agentur for søfartssikkerhed EMSA bad DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - om at lede projektet CARGOSAFE, der i 2023 udgav en rapport med 17 mulige tiltag til, hvordan brandsikkerheden på containerskibe kan forbedres.

Anbefalinger klar til behandling
En ekspertgruppe i IMO har gransket CARGOSAFE-rapporten og konkluderet, at den lever op til kravene i en såkaldt Formal Safety Assessment, også kendt som FSA. Dermed er rapportens konklusioner og anbefalinger klar til at blive behandlet i IMO’s underkomite for skibssystemer og -udstyr, SSE, den 4.-8. marts.

– Det er ikke hverdagskost, at en FSA-rapport går så glat igennem den type review. Men i og med, at vi i CARGOSAFE strengt har fulgt FSA-proceduren, er vejen banet for en relativt hurtig behandling, siger DBI’s projektleder for CARGOSAFE, Anders V. Kristensen.

– At få ændret regler om sikkerhed til søs er en proces, der tager mange år. Derfor er det ekstra rart at se, at anbefalingerne fra den FSA-baserede tilgang nu er nået til IMO’s SSE-underkomite, der vil komme med ændringer til SOLAS (den internationale konvention for sikkerhed til søs, red.), fortsætter Anders V. Kristensen.

Grundig systematik giver fordel på den lange bane
Formal Safety Assessment (FSA) er en struktureret og systematisk metode, der anvendes til at vurdere risici og identificere de mest effektive måder at forbedre sikkerheden i den maritime sektor.

FSA blev udviklet som en reaktion på Piper Alpha-katastrofen i 1988, hvor en olieplatform I Nordsøen eksploderede, og 167 mennesker mistede livet.

FSA består af fem trin, der er ressourcekrævende, hvis de skal udføres ordentligt, men både EMSA og IMO har rost DBI’s tilgang, og CARGOSAFE er blevet kaldt et mønsterprojekt på, hvordan forbedring af sikkerheden til søs bør gribes an.

De fem trin er:

1 Identifikation af farer
Hvad kan gå galt? Oplistning af alle relevante scenarier med potentielle årsager og følger

2 Risikoanalyse
Hvor galt kan det gå – og hvor sandsynligt er det?

3 Risk control options
Hvad kan vi gøre ved det? Hvilke regler kan man ændre for at reducere risici?

4 Cost-benefit-vurdering
Hvad koster forslagene, og hvor stor en forbedring vil de medføre?

5 Anbefalinger til beslutningstagning
Hvilke handlinger bør udføres?

– Indrømmet, det er en svær og indviklet proces, men det tunge arbejde lønner sig i længden, når den efterfølgende proces går desto glattere, siger Anders V. Kristensen.

For at illustrere kompleksiteten af arbejdet nævner han et omfattende input fra branchen allerede i trin 1 – identifikation af farer. En tilknyttet ekspertgruppe har i trin 2 – risikoanalysen - assisteret med at gruppere de fundne farer i områderne forebyggelse, detektion, brandslukning og inddæmning.

I trin 3 –risikoanalyse – er farerne blevet vurderet i matricer med konsekvensberegninger af hver enkelt fare. Cost-benefit-vurderingen i trin 4 har været svær at beregne, da alle omkostninger skal ses i et helhedsperspektiv. Alt fra miljøomkostninger over tab af last til mistede menneskeliv skal kvantificeres, og da den maritime sektor typisk holder den slags værdisætninger tæt ind til kroppen, har det heller ikke været en let opgave.

8 kosteffektive anbefalinger
Kogt ind til benet har arbejdet mundet ud i otte forslag til forbedringer af brandsikkerheden, som –afhængig af skibsstørrelse – kan være kosteffektive at implementere. SSE-komiteen vil forventeligt tage stilling til, hvilke af nedenstående anbefalinger, der i sidste ende skal indarbejdes i SOLAS.

 • Forbedret kontrol med surring af lasten
 • Detektion ved at undersøge individuel temperaturstigning i containere
 • Bærbare infrarøde kameraer til besætningen for at forbedre manuel detektion
 • Forbedrede værktøjer til gennembrydning og slukning af enkelte containere
 • Brandslukningsudstyr med øget rækkevidde i højden
 • Forbedring af ubemandede vandkanoner
 • Aktiv beskyttelse under lugedæksler for at beskytte dækket mod brandspredning
 • Passiv beskyttelse for at beskytte dækket mod brandspredning

-lipe

1/3 2024
 • Anlæg af ruderanlæg ved Taulovmotorvej snart i gang

  Anlæg af ruderanlæg ved Taulovmotorvej snart i gang

  transport ›Et dynamisk ruderanlæg skal om nogle år øge fremkommeligheden ved Taulovmotorvejen. Det nuværende tilslutningsanlæg 61 skal ombygges, og nu er der valgt en lokal entreprenør, som går i gang med anlægget den 29. april
 • Dachser overtager logistikudbyderen Brummer

  Dachser overtager logistikudbyderen Brummer

  transport ›Den østrigske virksomhed, Brummer er specialist i transport af temperaturstyrede fødevarer mellem Tyskland, Østrig og nabolandene. Med opkøbet styrker Dachser dermed sit netværk til transport og opbevaring af fødevarer i Europa
 • Dyrere diesel og mere tilskud til grøn vejtransport

  Dyrere diesel og mere tilskud til grøn vejtransport

  transport ›Regeringen og aftalepartierne forhøjer nu puljen i Grøn Fond-aftalen. Det betyder bl.a. at den grønne omstilling af lastbiler får tilført ekstra 450 mio. til ialt 750 millioner kr. Derudover er der afsat 161 millioner til biogasbiler. Højere dieselafgifter og bl.a. testvindmøller skal finansiere tilskuddene
 • Partnerskab om genanvendelige papirposer til e-handel

  Partnerskab om genanvendelige papirposer til e-handel

  transport ›Emballageproducenten DS Smith har indgået europæisk leverandøraftale med den svenske virksomhed, Jonsac der producerer transportemballager af FSC®-certificerede træråmaterialer
 • MAN lancerer lastbiler med brintforbrændingsmotor

  MAN lancerer lastbiler med brintforbrændingsmotor

  transport ›MAN Truck & Bus udvider sin emissionsfri portefølje af lastbiler og bliver den første europæiske lastbilsproducent der tilbyder en mindre serie, der kører på brint. Det oprindeligt planlagte antal på omkring 200 enheder skal leveres til kunder i Tyskland, Holland, Norge, Island og udvalgte ikke-europæiske lande allerede i 2025
 • Første motorvejsstrækning mellem Vejle og Skanderborg udvides

  Første motorvejsstrækning mellem Vejle og Skanderborg udvides

  transport ›Vejdirektoratet sætter nu gang i den egentlige udvidelse af E45 Østjyske Motorvej på stykket mellem Vejle og Hedensted. Med et 3. spor forventer direktoratet at få lettet trafikken og de lange køer i myldretiden markant
 • Færre lastbiler på broerne

  Færre lastbiler på broerne

  transport ›På både Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev trafikken og omsætningen sidste år øget i forhold til året før. Men det er fritidstrafikken, der driver væksten. Lastbiltrafikken faldt med henholdsvis 2,8 og 5 procent i 2023. Det viser Sund & Bælts årsopgørelse, som netop er offentliggjort
 • Chaufføren har ansvaret ved kørsel på bro i kraftig blæst

  Chaufføren har ansvaret ved kørsel på bro i kraftig blæst

  transport ›En vognmand er nu blevet gjort erstatningsansvarlig for alle de udgifter Sund & Bælt havde, da en af vognmandens chauffører den 22. december sidste år valgte at krydse Storebæltsbroen og væltede. Afgørelsen er vigtig for broselskabet både hvad angår ansvar og sikkerhed ved færdsel på broen