Nordjylland udpeget til nyt erhvervsfyrtårn

Nordjylland udpeget til nyt erhvervsfyrtårn

Partnerskab mellem regeringen og en lang række lokale og nationale aktører skal gøre landsdelen førende inden for et grønt erhvervseventyr med udgangspunkt i fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2

Nordjyllands udnævnelse til Erhvervsfyrtårn er en af de otte, som regeringen ialt har afsat en millard kroner til for at styrke forskellige, grønne initiativer i erhvervsliv og industri.

Partnerskabet for det nordjyske erhvervsfyrtårn består foruden regeringen af det lokale konsortium, Erhvervshus Nordjylland og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

-Nordjylland er med helt fremme, når det kommer til at fange og lagre CO2. Men vi må ikke hvile på laurbærrene, tværtimod skal vi udvikle vores styrkeposition. Og her spiller erhvervsfyrtårnet Nordjylland en central rolle. For her kan vi sammen med det lokale erhvervsliv skubbe bag på innovationen. Med partnerskabsaftalen i hånden tager vi nu et vigtigt skridt mod at gøre Nordjylland til frontløber inden for CO2 fangst. Det vil både være godt for lokale arbejdspladser og vækst i samfundet.

Partnerskab rummer enorme potentialer
Det lokale konsortium består af en lang række lokale og nationale aktører, og er i partnerskabet repræsenteret ved Michael Lundgaard Thomsen, Direktør i Aalborg Portland og Per Michael Johansen, Rektor på Aalborg Universitet.

-For at løfte den grønne omstilling til stor, industriel skala er det afgørende med nye teknologier og kvalificeret arbejdskraft, der kan udvikle og anvende teknologierne i praksis. Aalborg Universitet har forsket i nye grønne teknologier i en lang årrække, og vi uddanner ingeniører, der er klar til at påtage sig opgaven i danske virksomheder. Erhvervsfyrtårnet er et eksempel på, hvordan vi sætter det i spil i et ambitiøst partnerskab, der samler erhvervsliv, forsknings- og udviklingsmiljøer samt politisk beslutningskraft. Det rummer enorme potentialer for den grønne omstilling og for dansk erhvervsliv, siger Per Michel Johansen.

-lipe

Læs mere om uddannelse

12/9 2022