Kaldesystemer effektiviserer lagre og produktion

Kaldesystemer effektiviserer lagre og produktion

Kaldesystemer skaber sikkerhed på produktionssteder og lagre samt hurtigere tilkørsel til ramperne ved læsning og losning

Trods Corona har mange produktionssteder fortsat travlt, og på deres lagre er læsse- og losserampen ofte der hvor der kan opstå kaos, eller sikkerhedsmæssige problemer.

Mange lagre, logistik, og produktionssteder kender problemet, at der kommer mange lastbiler på én gang for at læsse eller losse varer.

Ofte skal lastbilerne vente, et sted i nærheden, på at der bliver en rampe eller port ledig. Det kræver at lagerpersonale selvsagt skal have et struktureret køsystem på plads, men problemerne opstår, når man skal finde den rigtig lastbil, når det er dens tid til at køre til rampen eller porten.

Dette giver frustrationer hos både lagerpersonale og chauffører. For personalet betyder det, at man evt. skal ud på en stor plads i alt slags vind og vejr for at finde den rigtige lastbil. Hvis chaufføren ligger og sover eller besøger en kollega i en anden bil, ja, så starter tidsspilde taxameteret allerede der.

Ligeledes er det en meget stor sikkerhedsrisiko for lagerpersonale at skulle gå ud og ind mellem store lastbiler. Især i de mørke og våde tider, hvor chauffører ikke altid kan se, om der går nogen rundt på pladsen.

Et opkald på mobilen er ikke en reel mulighed, da chaufførerne generelt ikke vil give deres nummer ud. Dels er der omkostningerne (ofte er det deres private telefon), og SMS-servicen kan være længe undervejs mellem forskellige lande, oveni de sprogvanskeligheder, der kan være.

Løsningen på alle disse problemer er et simpelt og nemt køsystem til lastbiler.

Systemet er et enkelt pager-system, som virker på den måde, at når chaufføren melder sin ankomst, får han en pager samt besked om at køre hen til ventestedet. Når det så er hans tur til at komme til rampen eller porten, sendes et signal til pageren, så han ved, at det er hans tur.

Discover Systems, har igennem 20 år arbejdet med arbejds- og ventetidsflow i mange brancher, og har know-how, der kan spare virksomheder for tid og ressourcer, samt give ro, styring og sikkerhed for steder, hvor lastbiler venter. Det er virksomhedens køsystem et bevis på.

Pagerne kan fås i simple versioner som blot bipper, blinker og vibrerer, eller i versioner som kan sende et rampenummer, så chauffør ved, hvilken rampe han skal køre til.

Der er også de mere sofistikerede systemer med en tilhørende ventetidssoftware, og pagere der kan give flere beskeder på evt. forskellige sprog. Alle systemer kan styres fra lagerkontoret, eller direkte fra rampen, hvis man har brug for det.

Et logistik køsystem til ventende lastbiler sparer frustrationer, tid samt giver højere sikkerhed, og er nemt at bruge. Det er ikke afhængigt af interne systemer eller internet, men virker uafhængigt og hver gang.

Også til gaffeltrucks

Ligeledes kan der også skabes bedre sikkerhed samt effektivitet med pager-systemer til gaffeltrucks, der enten kører på et lager eller på gårdspladsen.

Et pager-system til gaffeltrucks, er et enkelt kaldesystem der består af kaldeknapper som kan monteres de steder hvor gaffeltruck skal kaldes hen til efter behov. En eller flere pagere med display kan give hver gaffeltruck chauffør besked om hvor han skal køre hen.

Pager-systemet kan også fås med en software som kan bruges til at styre flow af personer eller gaffeltrucks.

Kaldeknapper kan også installeres rundt omkring på lager eller produktionen, så det er nemmere at tilkalde personer hurtigt og effektivt så der ikke er spildtid.

Pager- og kaldesystemerne bruges overalt, hvor folk står i kø eller venter på noget, fx cafeer, cafeterier, restauranter, grillbarer, fastfood-kæder, diskoteker, hoteller, detailforretninger, lager- og logistiksteder samt hospitaler og klinikker.

-hawin

Læs mere om datafangst

8/2 2021