Flere norske fiskere til Hanstholm

Flere norske fiskere til Hanstholm

Antallet af norske anløb til Hanstholm Havn er steget med knap 20 procent det seneste år. Det skyldes først og fremmest de høje salgspriser og en kort afstand fra Nordsøen og Norge. Nu skal en omfattende havneudvidelse og øget vanddybde tiltrække endnu flere norske fiskere

I 2017 foretog danske og udenlandske skibe landinger i Hanstholm Havn for en samlet værdi af godt DKK 900 millioner. Dermed er Hanstholm Havn en af Nordens største fiskerihavne, og det skyldes ikke mindst de mange norske anløb, som alene det seneste år er steget med knap 20 procent. Hanstholm Havn har en perfekt beliggenhed for norske skibe, der fisker i Nordsøen, og tilbyder derudover nogle af de højeste priser på kontinentet:

- Hver dag bliver der landet mere end 500 tons fisk i Hanstholm, og vi har opkøbere fra hele Europa repræsenteret på auktionen for konsumfisk. Hertil kommer industrifisk, som vi naturligvis også har aftagere af, forklarer Forretningsudvikler Rasmus Buchardt Sørensen fra Hanstholm Havn og fortsætter:

- En stigende andel af vores landinger kommer fra norske både. Det er der mange grunde til. Placeringen tættest på Nordsøen og Norge er en grund. De høje priser er en anden. Derudover ser vi en tendens til, at flere og flere norske skibe får serviceret deres skibe, mens de er i Hanstholm, da servicering her er absolut konkurrencedygtig med Norge.

Hanstholm Havn er særlig stærk inden for konsumfisk, og på havnen i Hanstholm ligger Danmarks største fiskeauktion, der omsætter for mere end DKK 600 millioner om året.

En stor andel af den konsumfisk, der lander på Hanstholm Fiskeauktion, kommer fra norske fiskere, og Hanstholm har ifølge auktionsmester Jes Holm Sørensen et godt forhold til nordmændene:

- Vi har et godt og mangeårigt samarbejde med en lang række norske fiskere, og de er generelt glade for Hanstholm. Det skyldes blandt andet vores beliggenhed og vores høje priser på auktionen, forklarer Jes Holm Sørensen og fortsætter: - I dag leverer de norske fiskere knap 20 procent af de samlede mængder, der lander hos os.

Udvidelse skal tiltrække endnu flere nordmænd
Hanstholm Havn vil gerne tiltrække endnu flere norske fiskere, og det skal den omfattende havneudvidelse bidrage til. Udvidelsen har et budget på godt DKK 500 millioner kroner og skal løfte Hanstholm Havn op blandt Europas førende inden for håndtering af konsumfisk.

Havneudvidelsen indebærer blandt andet nye yder- og indermoler og mere end 150.000 kvadratmeter nye baglandsarealser. Derudover øges vanddybden til 11 meter i indsejlingen og 10 meter i det nye havnebassin:

- Det har været et stort ønske fra fiskerne at få større vanddybde, og det har vi naturligvis lyttet til. Skibene bliver større og større og stikker også dybere og dybere. Med havneudvidelsen får vi mulighed for at vækste endnu mere, og vi håber naturligvis, at vi fremadrettet kan tiltrække endnu flere norske skibe, pointerer han.

-lipe

 

 

Læs mere om havne

17/5 2018