Klar til flere frost- og kølevarer

Klar til flere frost- og kølevarer

Et nyt 1800 kvadratmeter stort frostlager står færdigt i juni måned. Sammen med flere allerede nyopførte køle- og frostlagre gør det den vestfynske lagervirksomhed Cool & Green klar til at møde fremtidens udfordringer med et køligt overblik og en mere energivenlig drift

Af Hans Windeløv

Lagervirksomheden Cool & Green er specialist i at håndtere frost- og kølevarer for en lang række virksomheder i fødevareindustrien.

Og der kommer løbende forespørgsler på virksomhedens ydelser. I takt med at stadig flere interesserede kunder finder vej til de kølige himmelstrøg på Vestfyn, har ejeren af virksomheden investeret i de nødvendige udvidelser og opgraderinger.

På den måde lever lageret op til kundernes krav og til virksomhedens ambitioner om at have optimale forhold til varerne og til håndteringen af dem.

I juni måned indvier lagervirksomheden sit nye 1800 m2 store frostlager. Det bliver opført i sammenhæng med en stor forhal, der kombinerer og lægger arealer til modtagelse og afsendelse af varer.

Det 1800 kvadratmeter store nye frostlager med forhal til modtagelse og afsendelse af varer er klar til nye kunder. 

Det nye lager er hårdt tiltrængt, da den moderniseringsproces Cool & Green har været inde i de seneste år har skabt øget efterspørgsel på lagerets ydelser. Det fortæller indehaveren af virksomheden, John Müller.

Løbende udvidelse og modernisering
- De seneste fire år har vi løbende udvidet og moderniseret lageret. Senest med et frostlager på 800 m2. Det blev fyldt med varer i løbet af kun tre måneder.

- I den forbindelse gik vi ind i nogle mere seriøse overvejelser om, hvordan vi kunne møde fremtidens udfordringer. Både med henblik på at skabe mere plads, få effektiviseret varehåndteringsprocesserne og få en mere bæredygtig drift, siger John Müller.

Hvad det sidste angår, har virksomheden haft nogle helt klare målsætninger om at gøre energiforsyningen mere bæredygtig og miljørigtig. De nye lagerhaller er forsynet med solceller på taget, hvilket også bliver tilfældet med det nye frostlager.

Indehaver af Cool and Green, John Müller her ved det nye køleanlæg, som anvender CO2 til nedkølingen i stedet for freon. Varmespildet fra køleprocessen bliver blandt andet anvendt til opvarmning af gulvene i frostlagrene for at undgå permafrost.

- Vi har et solcelleanlæg, som producerer en tredjedel af den energi, vi forbruger. Resten køber vi via certifikater, som dokumenterer, at det er ’grøn’ vindmølle- og solcelleproduceret strøm. Derudover har vi investeret i et helt nye køleanlæg, som anvender CO2 i stedet for freon. Samtidig bliver den spildvarme, anlægget producerer, brugt til opvarmning af blandt andet gulvene i frostlagrene. Dermed bliver der ikke dannet permafrost, som ellers vil ødelægge gulvene.

Fokus på grønne løsninger
John Müller erhvervede lager- og logistikvirksomheden i 2018. Han har haft kontakt til fødevareindustrien i godt 40 år. Og han var faktisk blandt kunderne, som benyttede lageret i Nørre Aaby.

I al den tid hed det Vestfyns Køle- og Frostlager, ligesom det gjorde, da han overtog det. Lageret var dog slidt og var ikke blevet udviklet i en årrække inden det skiftede hænder.

Det satte John Müller sig for. Og slag i slag har man både udvidet med nye tilbygninger og lagerhaller, ligesom indretningen, driften og energiforsyningen er udviklet og moderniseret. Og så er navnet altså også ændret.

Cool & Green har desuden modtaget en række autorisationer fra fødevarestyrelsen, der gør firmaet i stand til at håndtere de allerfleste fødevarer.

- I lager og logistikindustrien er der stort fokus på grønne løsninger og initiativer, der kan gøre ens drift mere bæredygtig. Vi oplever, at kunderne i stigende grad stiller krav til logistikleverandørerne om tiltag, der bidrager til at gøre deres energiregnskaber mere grønne. Det er helt klart blevet et konkurrenceparameter i vores branche. Derfor var det både logisk og naturligt, at vi nøje overvejede, hvordan vi kunne opgradere lageret, forklarer John Müller.

Kunderne er i trygge hænder
Lagervirksomheden servicerer en lang række kunder hovedsageligt i grossistsegmentet. Alskens slags produkter til fødevareindustrien finder vej til køle- og frostlagrene på adressen.

Det er fortrinsvis ’full loads’ pallelæs, som ankommer og hurtigt bliver indlagret. Og hurtigt bliver plukket og afsendt, når ordrerne tikker ind. 

I øjeblikket håndterer seks lagermedarbejdere varerne på de godt 2000 m2 lager. Det tal stiger, når det nye frostlager bliver taget i brug.

Derudover har Cool & Green en driftschef, Søren Kristensen, som står for kundekontakten og videreformidling af de ordrer, man skal plukke og sende ud til kunderne. Han ser frem til, at lagervirksomheden tager næste skridt med færdiggørelsen af det nye lager.

- Vores kunder lægger vægt på den personlige og direkte kontakt og den fleksibilitet, de bliver mødt med. Det skaber tryghed for dem. Sådan har det været, siden vi startede i 2018. Ud over 5000 nye pallapladser og mulighed for at kunne samarbejde med flere nye kunder gør det nye lager os endnu mere fleksible.

- Blandt andet fordi forhallen til frostlageret bliver forbundet til resten af lageret og bliver forsynet med to portsluser. Tilsammen skaber det grundlag for en endnu mere effektiv varehåndtering ud og ind ad lageret, siger Søren Kristensen.

Øst - vest, nord og syd
Cool & Green ligger kun en kilometer fra motorvejen på Vestfyn. Dermed ligger lageret centralt placeret i Danmark og kan servicere kunder i stort set hele landet.

Man ligger tæt på Trekantsområdet med den nord-syd-gående trafik og ligger perfekt i forhold til den øst-vest-gående trafikakse. 

- Det tager ikke lang tid at få bragt varer ud fra os. Det ved vores kunder, som også er spredt godt ud over Danmark. Snart er vi klar til at tage imod endnu flere, som har brug for professionel hjælp med opbevaring og håndtering af deres frost- og kølevarer. Det ser vi frem til, siger John Müller.

Læs mere om lagerhoteller

27/6 2022