jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Hospital vil sætte ny standard for automatiseringNyt Hospital Nordsjælland bliver på 112.500 sammenhængende kvadratmeter i denne sløjfeformation. Og alle ikke-patientnære opgaver skal automatiseres, hvis det kan lade sig gøre. Foto: Herzog & de Meu

Hospital vil sætte ny standard for automatisering

Robotterne skal overtage de praktiske opgaver, hvor det er muligt, på Nyt Hospital Nordsjælland. Første workshop med robotklyngen RoboCluster har allerede givet vigtig viden om automatisering af madservering og pakning af rullevogne til bioanalytikerne

Varetransport, lagerstyring, sengevask og transport af tomme senge på arealer uden patienter. Det er nogle af de områder, som det kommende storhospital i Hillerød regner med at finde automatiserede løsninger til.

Nyt Hospital Nordsjælland skal efter planen stå færdigt i 2021, og er det første danske sygehus, som bliver opført fra grunden på bar mark i flere årtier. Det bliver også trendsætter for indførelse af robotter og automatiseringsanlæg, hvis det står til vice- og projektdirektør, Henrik Schødts.

- Vi fokuserer på at automatisere de ikke-patientnære logistik- og serviceopgaver, hvor det kan lade sig gøre. Dels for at sikre et grundlag for effektivisering af driften og dels for at bidrage til, at medarbejderne kan bruge en større del af deres tid på de patientnære opgaver, siger vicedirektøren.

Under de lange gangarealer, hvor patienterne får deres gang til ambulatorier, sengestuer mv. vil hospitalsledelsen satse på automatiserede anlæg til eksempelvis transport og vask af senge. Foto: Herzog & de Meuron

Mad, pakning og håndtering af affald
Sidst i april måned deltog han i en workshop om robotter og automatisering på det, nuværende hospital i Nordsjælland.

Dagen var arrangeret af innovationsnetværket RoboCluster, og blandt de mere end 70 deltagere var først og fremmest robot- og automatiseringsvirksomheder og fagmedarbejdere fra forskellige områder i sundhedsvæsenet. Formålet var at løsne startskuddet til diskussion og udvikling af fremtidens automationsløsninger på det kommende hospital.

Fire cases var på forhånd præsenteret til debat og input i workshops. Det drejede sig om løsninger til portionsanretning af mad til patienter, pakning af de rullevogne, bioanalytikerne medbringer til prøvetagning på afdelingerne, håndtering af affald på containerpladsen og håndtering af brugte blodprøverør, som skal kasseres som klinisk risikoaffald.

Især spørgsmålet om, hvorvidt et robotanlæg kan stå for udportionering af mad, gav stof til eftertanke. I sygehusbyggeriet er der slet ikke projekteret med et køkken, og maden skal derfor komme fra en endnu ukendt leverandør. Men erfaringen fra det nuværende hospitalskøkken viser, at hele 60 procent af køkkenpersonalets tid går med at øse maden op på tallerknerne, og derfor vil en robotløsning kunne spare meget tid.

Det er dog en løsning, der kræver udvikling, viste workshoppen.

- Hvis vi vil bruge automatisering i forbindelse med håndtering af mad, skal vi arbejde meget mere modulbaseret i forhold til den måde vi tænker udportionering på, i dag. Dvs. at vi ikke skal tænke i én stor automatiseringsløsning, men mere i mindre delautomatiseringer. Samtidig vil en bedre digital understøttelse af selve madbestillingen hos patienterne, blive helt afgørende for, at vi kan få en succesfuld automatisering. Der er gode erfaringer fra andre storkøkkener, men samtidigt er det et forholdsvist uudforsket felt, hvis vi taler om en mere omfattende automatisering, og vi derfor skal have specialtilpassede løsninger og nye aktører i spil, siger Henrik Schødts.

Prøverobot har vist vejen
En af de væsentlige løsninger på det kommende sygehus er dog allerede afprøvet og godkendt på det nuværende, hvor 90 procent af arbejdsopgaverne i laboratorierne er automatiserede.

Robotanlægget Gibosort, udviklet af den fynske virksomhed Gibotech, kan som det eneste i Danmark håndtere modtagelse, udpakning, sortering og videreforsendelse af både blodprøver og patologiske og mikrobiologiske prøver fra såvel hospitalet selv som fra ca. 300 praktiserende læger i Nordsjælland.

Gibosort scanner lynhurtigt de enkelte prøveglas for indhold, og sender dem videre til de rette laboratorier. I eksempelvis blodprøvelaboratoriet transporteres prøveglassene direkte ind i det automatiserede analysesystem, som på få minutter har resultatet klar.

Robotanlægget har sørget for bl.a. større sikkerhed og højere effektivitet, så patienter og læger for eksempel kan have resultaterne af en blodprøve på en time. Desuden har det på Nordsjællands Hospital givet bioanalytikerne fri hænder til andre opgaver, for eksempel på hospitalets kliniske afdelinger, hvor bioanalytikerne nu i høj grad samarbejder med de øvrige faggrupper og patienterne om f.eks. kvalitetssikring.

Alle erfaringerne med de nuværende automatiseringsanlæg skal bruges i opbygningen af de nye hospital.

Med automatiseringsanlægget Gibosort transporteres blodprøver fra patienter i hele Nordsjælland til – og rundt på – det nuværende hospital i Nordsjælland. Fra en praktiserende læge lægger et prøveglas i den specialkonstruerede transportkasse og til prøven er færdiganalyseret i laboratoriet er prøveglasset ikke i kontakt med menneskerhænder.

 

Læs mere om logistikløsninger

20/6 2017