jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Intelligente virksomheder er bæredygtige

Intelligente virksomheder er bæredygtige

Alle virksomheder skal forholde sig til bæredygtighed, ellers har deres forretning ikke en bæredygtig fremtid. Så klart er budskabet fra professor Steen Hildebrandt, der er hovedtaler ved dette års udgave af Logistikkens Dag i Aalborg.

Under temaet 'Fremtidens Virksomhed' er bæredygtighed og vækst blandt emnerne på dagsordenen ved Logistikkens Dag 2017.

Ifølge professor Steen Hildebrandt, der i dag er tilknyttet Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og CBS, er fremtiden nemlig forbeholdt intelligente virksomheder, og de er især kendetegnet ved en omfavnelse af den bæredygtige udvikling.

- Bæredygtighed vedrører os alle – borgere såvel som virksomheder og institutioner. Vi er alle en del af et samfund, hvor vi ved, at behovet for at tænke bæredygtighed helt ind i både hjemmet og kontoret er en absolut nødvendighed i forhold til klima, miljø, ressourcer, osv. Det er hele samfundet, der er på spil, siger Steen Hildebrandt og fortsætter:

- Virksomheder er intelligente aktører med en vigtig rolle i samfundet, og de er udmærket bekendte med disse kendsgerninger. Netop derfor ved de, at de er nødt til at forholde sig til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig global udvikling – særligt fordi virksomheder ikke har nogen interesse i at have en negativ indvirkning på det samfund, de er en del af.

Det er dog ikke udelukkende etik og moral, der skal drive den bæredygtige udvikling i erhvervslivet. Ifølge Steen Hildebrandt vil der i fremtiden ikke være plads til dem, der ikke forstår at tænke bæredygtigt:

- Trods det udbredte kendskab til vigtigheden af den bæredygtige udvikling er der desværre stadig en hel del konservativt-indstillede virksomheder, der enten ikke finder det relevant eller profitabelt at indtænke bæredygtighed i deres forretningsmodeller. Det er efter mine begreber ikke bare et udtryk for manglende fremsynethed, men manglende forretningsforståelse – og de har helt sikkert ikke en lang fremtid foran sig.

Steen Hildebrandt forklarer endvidere, at fremtidens virksomhed skal kunne omstille sig til den bæredygtige udvikling og tilpasse sig markedet, og det er der en særlig årsag til:

- Vækst og bæredygtighed hænger sammen. Det er ikke kun moralske motiver, der skaber grundlag for at vækste ud fra bæredygtige principper. Markedsudviklingen og forbrugertendenser har jo over en årrække trukket virksomhederne i en mere og mere bæredygtig retning. Det har skabt et marked for bæredygtighed, som stadig vokser og udbredes på tværs af industrier og brancher.

- Vi ser jo blandt andet tendensen i landbruget, hvor økologi og bæredygtighed fortsat er på vej frem på bekostning af det konventionelle landbrug. Det skyldes i høj grad en efterspørgsel fra forbrugerne, men det skyldes også en aktiv politisk indsats for at understøtte den bæredygtige udvikling gennem reguleringer – og den bæredygtige udvikling bør da heller ikke overlades alene til markedsmekanismerne, fortsætter Steen Hildebrandt.

Steen Hildebrandt er udpeget som dette års hovedtaler ved Logistikkens Dag, og det til trods for, at emnet bæredygtighed måske ikke altid vækker størst genklang blandt logistik- og produktionsvirksomheder, der udgør konferencens primære målgruppe. Ifølge Jens Uggerhøj, der er netværksfacilitator for organisationen SmartLog, som står bag arrangeringen af Logistikkens Dag, er valget af Steen Hildebrandt dog helt oplagt:

- Hele formålet med Logistikkens Dag er jo som altid at stille skarpt på relevante emner, der kan løfte de deltagende virksomheders forretning og konkurrenceevne til det næste niveau. Det handler både om at holde deltagerne på forkant med den voldsomme udvikling, vi oplever inden for teknologi og digitalisering, men det handler samtidig også om at sætte fokus på markedsudviklingen og nye tendenser – og her kommer man ikke uden om emnet bæredygtighed, siger Jens Uggerhøj.

Logistikkens Dag afholdes onsdag den 6. december 2017 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Konferencens formål er at få flere virksomheder til at samarbejde om logistik og produktion samt at øge konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv. Steen Hildebrandt får ved konferencen blandt andet selskab af sustainability manager Jonas Engberg fra IKEA A/S, der vil fortælle om, hvordan IKEA arbejder med bæredygtighed i forsyningskæden for både at nedbringe de operationelle omkostninger og de negative miljøpåvirkninger.

-lipe

Læs mere om logistikløsninger

14/11 2017