290 millioner EU-kroner til corona-indsatserErhvervsminister Simon Kollerup til pressemøde om corona-hjælpepakke.

290 millioner EU-kroner til corona-indsatser

Skræddersyet kompetenceudvikling eller køb af rådgivning fra eksempelvis advokater og revisorer er blandt indsatser, virksomheder nu også kan søge hjælp til. Regeringen vil bruge de resterende strukturfondsmidler til at hjælpe virksomhederne igennem og ud af krisen

Strukturfondsmidlerne vil f.eks. kunne målrettes indsatser, der understøtter rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Blandt andet i form af støtte til køb af rådgivning fra advokater, revisorer og forretningsudviklere eller indsatser, der tilbyder virksomhederne kompetenceudvikling skræddersyet til situationen.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger om beslutningen:

- Regeringen arbejder på højtryk på hjælpepakker og tiltag, der skal hjælpe lønmodtagere og virksomheder bedst muligt gennem corona-pandemien. Jeg er derfor virkelig glad for at kunne løfte sløret for, at vi nu også kan bringe strukturfondsmidlerne fra EU i spil. Det er en rigtig stor pose penge, vi nu får ud at arbejde i virksomhederne i en tid, hvor indtægterne er for nedadgående eller mange steder decideret er forsvundet fra den ene dag til den anden.

Strukturfondsmidlerne vil også kunne prioriteres andre indsatser, der efterspørges fra erhvervslivet. Der er bl.a. sat gang i et arbejde med at undersøge, om pengene kan bruges til at understøtte omstilling til produktion af værnemidler.

En stor hjælp
Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Jakob Riis siger:

- Det er helt centralt, at erhvervsfremmesystemet bidrager til at hjælpe dansk erhvervsliv bedst muligt i den aktuelle situation. I bestyrelsen følger vi corona-krisen meget tæt og mødes derfor løbende for at vurdere, hvor vores midler og indsatser i år kan gøre den største forskel. Både her og nu og i kølvandet på de første virkninger af krisen. De nye muligheder for at prioritere strukturfondsmidlerne til corona-indsatser er en stor hjælp i den forbindelse.

Forskudsudbetalinger i hurtigt tempo
Ud over at målrette de resterende strukturfondsmidler fra programperioden 2014-2020 bliver der indført forskudsudbetalinger til operatører på eksisterende strukturfondsindsatser.

Tiltaget indføres for at afhjælpe nogle af konsekvenserne af corona-krisen for især de virksomheder, der er engageret i indsatserne, men også for operatører, der oplever likviditetsudfordringer.

En operatør forestår administrationen af en indsats og giver tilsagn om støtte til indsatsens målgruppe, f.eks. ejere af små virksomheder med vækstpotentiale. En operatør kan f.eks. være en erhvervsskole eller et erhvervshus.

Forskudsudbetalinger til virksomheder og operatører anslås at kunne tilføre eksisterende strukturfondsindsatser op mod 280 millioner kroner - og det i et langt hurtigere tempo end under den almindelige udbetalingsprocedure.

Forskudsudbetalingerne indføres i første omgang midlertidigt som en følge af corona-krisen.

Fakta om initiativer målrettet corona-krisen i erhvervshusene
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lægger vægt på erhvervshusenes centrale rolle i at møde virksomhedernes aktuelle behov og har derfor allerede bevilliget i alt 97 mio. kr. til tre virksomhedsrettede indsatser:

SMV:Professionalisering
SMV:Professionalisering er en ny indsats, der imødekommer behovet for styrket krisehåndtering i mindre virksomheder. Indsatsen bliver skræddersyet til den enkelte virksomheds konkrete behov og kan blandt andet omfatte dannelse af advisory boards og bestyrelser, opstart af ejer- og generationsskifter, omstrukturering og ledelsens evne til krisehåndtering, som kan være særligt aktuelt for mange virksomheder på grund af corona-krisen.

Early Warning
Indsatsen Early Warning har i en årrække med succes medvirket til at afværge konkurser i små og mellemstore virksomheder og at sunde dele af konkursturede virksomheder videreføres. Early Warning oplever i øjeblikket en meget stor efterspørgsel, som kun øges i takt med corona-krisen. En ekstra bevilling på 5 millioner kroner skal sikre Early Warnings kapacitet og kompetencer, så alle ramte virksomheder, der søger om gratis hjælp i Early Warning indsatsen, bliver hjulpet.

Deal no Deal
Indsatsen Deal No Deal er udvidet, så også målgruppen af SMV'er ramt af corona-krisen er omfattet. Udvidelsen betyder konkret for disse virksomheder, at de vil kunne få tilskud til køb af målrettet rådgivning, som kan bidrage til, at virksomhederne kommer igennem krisen og kommer godt i gang igen efter krisen.

-lipe

Læs mere om uddannelse

6/4 2020