ADP A/S og Taulov Dry Ports A/S ændrer i bestyrelsen

ADP A/S og Taulov Dry Ports A/S ændrer i bestyrelsen

I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Associated Danish Ports A/ den 28. marts 2023, udtræder Erik Østergaard og Jens Ellegaard Andersen udtræder af bestyrelsen. I stedet indtræder som nye bestyrelsesmedlemmer Birgit Nørgaard og Gert Fisker Tomczyk. Nuværende bestyrelsesformand for Taulov Dry Port A/S Christian Herskind indstilles som ny formand for Associated Danish Ports A/S.

Del artiklen på

Næstformand for bestyrelsen i ADP, Borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist udtaler:

-Jeg respekterer naturligvis Erik Østergaard og Jens Ellegaard Andersens ønsker om at træde ud af bestyrelsen og give stafetten videre til nye kræfter, men det bliver en stor arv at løfte. De har begge ydet en meget værdsat og professionel indsats, som jeg gerne vil sige dem tak for – særligt har Erik som formand de seneste 7 år bidraget til at løfte ADP til det niveau, som selskabet er på i dag, siger Steen Wrist.

Den nye formand for Associated Danish Ports A/S bestyrelse, Christian Herskind, siger:

-Jeg er er både glad og stolt over at være indstillet som formand for Associated Danish Ports A/S. Det er ingen hemmelighed at Fredericia betyder noget særligt for mig, og jeg glæder mig til fortsat at bidrage til udviklingen af selskabet, der betyder meget for ejerkommunerne i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Som formand for bestyrelsen i Taulov Dry Port A/S har jeg de senere år fulgt den strategiske udvikling af selskabet, hvor især Taulov Dry Port har spillet en stor rolle i de senere års vækst i selskabet, siger Christian Herskind.

Aldrig stået stærkere
Afgående formand for Associated Danish Ports A/S bestyrelse, Erik Østergaard udtaler:

-De seneste 11 år har været en fantastisk rejse, hvor vi med en langsigtet strategi har banet vejen for selskabets historiske vækst og styrkede konkurrenceevne. Associated Danish Ports har aldrig stået stærkere end i dag som et moderne havne- og infrastrukturselskab. Planlagte investeringer i den kommende havneudvidelse i Fredericia og skalering af dry port konceptet giver et potentiale for yderligere vækst i de kommende år.

Den øvrige bestyrelse består fremover af
Steen Wrist, Christian Herskind, Tommy Rachlitz Nielsen, Peter Wagner Mollerup, Birgit Nørgaard og Gert Fisker Tomczyk og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Christian Hauge, Leif Salling og Jan Nielsen.

Taulov Dry Port
For Taulov Dry Port A/S indstilles følgende ændringer til bestyrelsens sammensætning:

Afgående bestyrelsesmedlem:
Erik Østergaard

Nye bestyrelsesmedlemmer:
Michael Overgaard Andersen
Kasper Blinge Hansen

Den nuværende formand Christian Herskind fortsætter.

Bestyrelsen i ADP-datterselskabet Taulov Dry Port A/S består således fremover af: Christian Herskind, Formand, Rune D. Rasmussen, CEO i Associated Danish Ports A/S, Michael Overgaard Andersen, CFO i Associated Danish Ports A/S, Kasper Blinge Hansen, Senior Portfolio Manager - Global Real Estate, PFA Pension og Mikael Arne Fogemann, Executive Director, Nordic Real Estate, PFA Pension.

Om ADP A/S
ADP A/S ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn og varetager driften af Middelfart Trafikhavn. Havnene har en unik central beliggenhed og er med deres internationale standarder vigtige knudepunkter for samhandel og opretholdelse af forsyningskæderne i produktions Danmark. Fredericia Havn står over for en stor havneudvidelse, der omfatter en moderne og fossilfri container- og RO/RO-terminal, som vil understøtte ADP's fokus på udvikling til væksten i klimavenlige transportformer.

ADP og pensionsselskabet PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane. Taulov Dry Port er blevet et foregangsprojekt, hvor ADP har vist omverdenen mulighederne i at tænke alternativt inden for transportsektoren med kobling af havn, jernbane og vej som et bidrag til at få flyttet den tunge godstransport over på mere miljørigtige transportformer.

-lipe

Læs mere om havne

28/3 2023